03. októbra 2011

Signalizačná správa na 33. týždeň

Aj keď sa žatva v tomto roku naťahuje do augusta, sú na Slovensku lokality, kde je možné začať so sejbou repky. Skoré sejby sú zárukou, že repka do zimy vzíde aj keby sa objavili dlhšie obdobia sucha.

REPKA OZIMNÁ

Aj keď sa žatva v tomto roku naťahuje do augusta, sú na Slovensku lokality, kde je možné začať so sejbou repky. Skoré sejby sú zárukou, že repka do zimy vzíde aj keby sa objavili dlhšie obdobia sucha. Prerastené porasty dokážu stlmiť morforegulátory, neskoro zasiate porasty v prípade sucha nemáme možnosť ovplyvniť a vytiahnuť ich do dostatočnej sily na prezimovanie.

Z týchto dôvodov sa uprednostňuje skorá sejba repky ozimnej už od 10. augusta. Na zdravotnom stave, hustote, vzraste porastu a tým budúcej úrode sa podieľa niekoľko faktorov. Okrem výberu vhodnej odrody a morenia, na ktoré som už upozornila, je to aj výber parcely. A tu môže nastať problém.

Repka a olejniny sú zastúpené v osevnom postupe veľmi silno. Plôch, na ktorých nebola repka alebo slnečnica ubúda, striedanie je v krátkom časovom odstupe. Cítime to na zdravotnom stave pôdy, ktorá je zamorená spórami húb prezimujúcich v pôde a na zvyškoch rastlín. To isté platí o škodcoch.

Najnebezpečnejšou hubou, ktorá prezimuje na parcelách po zbere repky a slnečnice, strukovín a zeleniny je biela hniloba (Sclerotinia sclerotiorum). Jej rozšíreniu napomáha prevlhčenie pôdy, čo je tento rok veľmi časté. Sklerócia huby sú čierne, veľké 3-12 mm, tvoria sa hlavne vo vnútri stonky napadnutej rastliny a tam aj po zbere prežívajú alebo sa pri rozdrvení stoniek dostávajú do pôdy.

V budúcom roku sa zo sklerócií tvoria pri dostatočnom vlhku a teplote apotécie a z nich askospóry, ktoré napádajú repku na začiatku kvitnutia. Prenikajú do stoniek a kolobeh sa opakuje. Výsledkom je oslabenie stoniek repky, podvýživa až odumieranie rastlín. Najdôležitejším opatrením proti šíreniu choroby je dodržať odstup pestovania náchylných plodín 4 roky, hlavne nevysievať repku po repke, slnečnici a fazuli, nesiať repku vedľa zamorených pozemkov. Najvhodnejšie medziplodiny sú obilniny a trávy. Hlboká orba zabraňuje šíreniu patogéna.

Na ozdravenie pôdy od sklerócií huby je určený biologický prípravok Contans WG. Účinkuje tým, že spóry huby Coniothyrium minitans napadnú sklerócia bielej hniloby a rýchlo ich rozložia. Aplikuje sa postrekom na pôdu pred sejbou repky a plytko sa zapracuje. Jesenná aplikácia je vhodná aj na pozberové zvyšky repky pred sejbou ozimín, tiež so zapracovaním na 10 cm. Ihneď po vzídení repky je nebezpečenstvo poškodenia porastov skočkami rodu Phyllotreta (skočka kapustová, poľná, čierna a čiernonohá). Na klíčnych listoch chrobáky vyžierajú okienka v takom rozsahu až dokážu celkom zničiť porast. Napádajú práve skoré výsevy repky. Pri slnečnom a teplom počasí postupujú veľmi rýchlo.

Skočka repková škodí iným spôsobom. Jej larvičky sa vžierajú do listových stopiek mladých rastlín a tam prezimujú. Na jar pokračujú v žere až do leta, kedy sa zakuklia a mladé chrobáky sa znovu vyliahnu v auguste. Kvalitná orba a morenie osiva insekticídnymi moridlami sú prvým predpokladom ochrany porastov pred skočkami. Ak sa morenie osiva zanedbalo alebo už neúčinkuje a nálet skočiek je silný, treba ošetrovať chemicky.

Pri silnom napadnutí treba ošetrenia opakovať, niekedy aj v tom istom dni. Povolené sú prípravky: Decis EW 50, Delta EW 50, Decis Protech, Nexide, Rapid, Karate Zeon 5 CS. V tomto roku bohatom na zrážky budú pre vzchádzajúce porasty repky najnebezpečnejší škodcovia slimáky a slizniaky. Problémy so slimákmi pociťujú už záhradkári, ktorí majú oveľa väčšie možnosti ich likvidácie (zber, hydina, popol a pod.) a hubári. V poľných podmienkach sú odporúčané v prvom rade agrotechnické spôsoby boja: nevysievať repku na parcely, kde hrozí zamokrenie, v blízkosti vodných tokov, remízok a podobne.

Chemická ochrana je veľmi obmedzená na návnadové prípravky Mesurol Sneckenkorn a Mesurol Alimax. Vhodnou alternatívou je biologický prípravok Nemaslug, obsahujúci mikroskopické parazitické hlístice Phasmarhabditis hermaphrodita, ktoré aktívne vyhľadávajú slimáky a množia sa v ich tele, čím ich vlastne rozložia. Keď sa telo slimáka začne rozkladať, nová generácia hlístic opustí napadnutého slimáka a vyhľadá ďalšieho. Slimák po napadnutí prestane do 3 až 5 dní žrať, behom dvoch týždňov po aplikácii uhynie. Prípravok pôsobí dlhodobo až 6 týždňov!

Autor: ZÁHRADKÁR
VIDEO Záhradkár

Užitočné veci do vašej záhrady

 

 

 
 

 Vaša záhrada

Záhradné inšpirácie od našich čitateľov
 najkrajšie cibuľoviny

zuzana danázsová

5 hlasov
 dedkov bicykel

Zuzana Fačková

9 hlasov

Ildikó Nagyová

3 hlasy

Ildikó Nagyová

2 hlasy
 
 

žena.sk

Prečo si nezvoliť pôrod

Prečo si nezvoliť pôrod "na suchu"? Aké sú skúsenosti mamičiek?

Zistite, či ste alergická na vajíčka: Sledujte tieto príznaky!

Zistite, či ste alergická na vajíčka: Sledujte tieto príznaky!

Na internet či k lekárovi: Oplatí sa liečiť online spôsobom?

Na internet či k lekárovi: Oplatí sa liečiť online spôsobom?

Prečo možeme zjesť z tuniaka iba 147 gramov za týždeň? A čo ostatné ryby?

Prečo možeme zjesť z tuniaka iba 147 gramov za týždeň? A čo ostatné ryby?

Signalizačná správa na 33. týždeň
ZÁHRADKÁR