01. mája 2015

Signalizačná správa na obdobie 2. 5. - 8. 5. 2015

Vcelku ustálené počasie naďalej urýchľuje rozvoj všetkých poľnohospodárskych plodín. Totiž podľa kvitnutia orgovánu je uskorenie vegetácie okolo 7-10 dní. S tým súvisí aj postupný nárast tlaku chorôb a škodcov.

Už v tomto období boli pozorované prvé výskyty múčnatky na jabloniach.Autor: profimedia.sk

Už v tomto období boli pozorované prvé výskyty múčnatky na jabloniach. Preto upozorňujeme, že najneskôr po odkvitnutí jadrovín je potrebné prvé ošetrenie! Chrastavitosť bude aktuálna až po vyšších zrážkach nad 20-25 mm za týždeň a čatejších rosách. V súčasnosti povolené prípravky sú nasledovné:

- chrastavitosť:
       o do jadrovín – Antre 70 WG, Delan 700 WDG, Difcor 250 EC, Difo 25% EC, Efuzin 500 SC iba v malospotrebiteľskom balení, Chorus 50 WG, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Merpan 80 WDG, Mythos 30 SC, Polyram WG a Score,
       o do jabloní – Funguran, Penncozeb 75 WG, Syllit 400 SC, Syllit 65 a Tercel,
       o do jabloní a hrušiek – Dithane M 45, Malvin WG, Mancosan 80 WP a Novozir MN 80,

- múčnatka a chrastavitosť súčasne:
       o do jabloní – Discus a Zato 50 WG,
       o do jadrovín – Dithane DG Neo Tec, Flint Plus 64 WG, Luna Experience, Talent, Topas 100 EC a Star Tar, .

- múčnatka:
       o do jabloní – Domark 10 EC, Kumulus WG, Síra 800 WG a Thiovit Jet.

Vopred upozorňujeme, že začiatok mája je v bežnom roku obdobím škodlivosti podkopáčikov, ktorí patria medzi tzv. mínujúcich škodcov jabloní. Podkopáčiky začínajú lietať po odkvitnutí jabloní. Hospodárske škody vznikajú iba v najteplejších oblastiach Slovenska (okresy DS, GA, SA, KN a NZ). Vzhľadom na tohoročné počasie možno predpokladať, že okrajové oblasti susediace s týmito okresmi nebudú mať takmer žiadne škody. Na chemickú ochranu v čase rojenia približne na prelome 18. a 19. týždňa možno použiť prípravky Ceon 5 CS, Decis EW 50, Decis Protech, Delta EW 50, In-Sek, Karate Zeon 5 CS, Lambdol, Star Verso a Star Zeon alebo v čase kladenia vajíčok približne o 5-7 dní neskôr po rojení prípravky Calypso 480 SC, Dimilin 48 SC a Spintor. Okrem toho je povolený prípravok NeemAzal T/S, ktorý sa aplikuje najneskôr na konci kvitnutia.

Medzi rozšírených škodcov ovocných drevín, najmä jadrovín a sliviek, patria roztočce, z nich hlavne roztočec ovocnýroztočec chmeľový. Ich škodlivosť závisí od intenzity výskytu, ale aj od priebehu počasia. Vyhovujú im najmä suché obdobia bez zrážok trvajúce dlhší čas. Je predpoklad, že doterajší priebeh počasia zvýši riziko ich škodlivosti!

Najvhodnejším spôsobom ochrany je biologická ochrana nasadením dravého roztoča Typhlodromus piri. Pri jeho použití je však veľmi dôležitý výber všetkých chemických prípravkov. Informácie o toxicite prípravkov poskytuje dodávateľ dravého roztoča. Z chemických prípravkov sú povolené Apollo 50 SC – do jabloní, hrušiek, čerešní a višní, Nissorun 10 WP – do jadrovín a kôstkovín, Ortus 5 SC – do jabloní a jahôd, Sanmite 20 WP – do jadrovín a sliviek, Vertimec 018 EC – do jadrovín a NeemAzal T/S – do jadrovín, okrem hrušiek.

Autor: Ing. Stanislav Barok ÚKSÚP – OOR
VIDEO Záhradkár

Užitočné veci do vašej záhrady

 

 

 
 

 Vaša záhrada

Záhradné inšpirácie od našich čitateľov
 najkrajšie cibuľoviny

zuzana danázsová

5 hlasov
 dedkov bicykel

Zuzana Fačková

9 hlasov

Ildikó Nagyová

3 hlasy

Ildikó Nagyová

2 hlasy
 
 

žena.sk

Prečo si nezvoliť pôrod

Prečo si nezvoliť pôrod "na suchu"? Aké sú skúsenosti mamičiek?

Zistite, či ste alergická na vajíčka: Sledujte tieto príznaky!

Zistite, či ste alergická na vajíčka: Sledujte tieto príznaky!

Na internet či k lekárovi: Oplatí sa liečiť online spôsobom?

Na internet či k lekárovi: Oplatí sa liečiť online spôsobom?

Prečo možeme zjesť z tuniaka iba 147 gramov za týždeň? A čo ostatné ryby?

Prečo možeme zjesť z tuniaka iba 147 gramov za týždeň? A čo ostatné ryby?

Signalizačná správa na obdobie 2. 5. - 8. 5. 2015
Ing. Stanislav Barok ÚKSÚP – OOR