22. mája 2015

Signalizačná správa na obdobie 23. 5. - 29. 5. 2015

V dnešnej správe sa budeme venovať najmä obaľovačovi jablčnému. Vzhľadom na priebeh počasia a nízke počty odchytených motýľov feromónovými lapačmi je veľmi ťažké určiť správne termíny ošetrovania.

Počas ochladenia by k vyliahnutiu obaľovača ešte dôjsť nemaloAutor: profimedia.sk

U obaľovača jablčného platí, že kladenie vajíčok prebieha pri večerných teplotách na úrovni 17oC a viac meraných o 21,00 hodine stredoeurópskeho času. Takýchto večerov zatiaľ bolo po začiatku letu motýľov najviac jeden až dva, ale potom nastalo ochladenie so zrážkami. Preto naďalej odporúčame sledovať tieto večerné teploty a určite neošetrovať skôr, ako budú dosiahnuté!

Na určenie termínu je úplne najpresnejšia metóda kontroly nakladených vajíčok priamo v sade a sledovanie ich vývoja smerom k liahnutiu. Preto zatiaľ uvedieme iba orientačné obdobie ošetrovania pre najteplejšie oblasti Slovenska, a to nasledovne:

územie Slovenskej republiky

obaľovač jablčný

1. termín

2. termín

1. signalizačné pásmo (okresy Dunajská Streda, Komárno a juh okresov Galanta, Šaľa a Nové Zámky

21.-23. mája

28. – 31. mája

Je celkom možné, že podľa aktuálneho vývoja počasia bude potrebné uvedené termíny ešte posunúť dopredu. Taktiež sa môže ľahko stať, že v tomto roku budú potrebné 2 ošetrenia proti prvej generácii, pričom druhé ošetrenie by smerovalo proti vyliahnutým húseniciam.

Ďalej uvádzame prehľad v súčasnosti povolených prípravkov:
- buď v 1. termíne proti nakladeným vajíčkam Coragen 20 SC (max. 2-x za sezónu), Dimilin 48 SC (aj v malospotrebiteľskom balení) alebo Integro (aj v malospotrebiteľskom balení)
- alebo v 2. termíne proti vyliahnutým húseniciam max. 2-x za sezónu Bulldock 25 EC (aj v malospotrebiteľskom balení) a Green Bull, ďalej Calypso 480 EC (aj v malospotrebiteľskom balení), Ceon 5 CS, Cyprin 10 EC, Decis EW 50 (aj v malospotrebiteľskom balení), Decis Protech, Delta EW 50, In-Sek, Karate Zeon 5 CS (aj v malospotrebiteľskom balení), Lambdol, Star Verso, Star Zeon, Mavrik 2 F, max. 1-x za sezónu Mospilan 20 SP (aj v malospotrebiteľskom balení) a Green Mospi, ďalej Nurelle D (aj v malospotrebiteľskom balení), Reldan 22 (aj v malospotrebiteľskom balení), Spintor (aj v malospotrebiteľskom balení) a Steward (aj v malospotrebiteľskom balení)
- alebo biologické prípravky Biobit XL, Carpovirusine (max. 3-x za sezónu) a Madex, ktoré sa aplikujú na začiatku liahnutia húseníc, čo je asi 3 dni po 1. termíne.

Všetky 3 skupiny prípravkov sa vzájomne vylučujú, to znamená, že sa nepožívajú v slede za sebou, ale postačuje jedno ošetrenie niektorého z nich vo vhodnom termíne.

U viniča odporúčame koncom 21. týždňa vykonať prvé preventívne ošetrenie proti múčnatke vo všetkých oblastiach. V prípade, že za posledných 7 dní pred postrekom naprší viac ako 40 mm, treba ošetrovať aj proti peronospóre. Tesne pred kvitnutím bude potrebné ošetrovať proti obom choroám bez ohľadu na priebeh počasia.

V tomto článku sa zaoberáme obaľovač ...viac
Autor: Ing. Stanislav Barok ÚKSÚP – OOR
VIDEO Záhradkár

Užitočné veci do vašej záhrady

 

 

 
 

 Vaša záhrada

Záhradné inšpirácie od našich čitateľov
 najkrajšie cibuľoviny

zuzana danázsová

5 hlasov
 dedkov bicykel

Zuzana Fačková

9 hlasov

Ildikó Nagyová

3 hlasy

Ildikó Nagyová

2 hlasy
 
 

žena.sk

Prečo si nezvoliť pôrod

Prečo si nezvoliť pôrod "na suchu"? Aké sú skúsenosti mamičiek?

Zistite, či ste alergická na vajíčka: Sledujte tieto príznaky!

Zistite, či ste alergická na vajíčka: Sledujte tieto príznaky!

Na internet či k lekárovi: Oplatí sa liečiť online spôsobom?

Na internet či k lekárovi: Oplatí sa liečiť online spôsobom?

Prečo možeme zjesť z tuniaka iba 147 gramov za týždeň? A čo ostatné ryby?

Prečo možeme zjesť z tuniaka iba 147 gramov za týždeň? A čo ostatné ryby?

Signalizačná správa na obdobie 23. 5. - 29. 5. 2015
Ing. Stanislav Barok ÚKSÚP – OOR