22. máj 2015

Signalizačná správa na obdobie 23. 5. - 29. 5. 2015

V dnešnej správe sa budeme venovať najmä obaľovačovi jablčnému. Vzhľadom na priebeh počasia a nízke počty odchytených motýľov feromónovými lapačmi je veľmi ťažké určiť správne termíny ošetrovania.

Počas ochladenia by k vyliahnutiu obaľovača ešte dôjsť nemaloAutor: profimedia.sk

U obaľovača jablčného platí, že kladenie vajíčok prebieha pri večerných teplotách na úrovni 17oC a viac meraných o 21,00 hodine stredoeurópskeho času. Takýchto večerov zatiaľ bolo po začiatku letu motýľov najviac jeden až dva, ale potom nastalo ochladenie so zrážkami. Preto naďalej odporúčame sledovať tieto večerné teploty a určite neošetrovať skôr, ako budú dosiahnuté!

Na určenie termínu je úplne najpresnejšia metóda kontroly nakladených vajíčok priamo v sade a sledovanie ich vývoja smerom k liahnutiu. Preto zatiaľ uvedieme iba orientačné obdobie ošetrovania pre najteplejšie oblasti Slovenska, a to nasledovne:

územie Slovenskej republiky

obaľovač jablčný

1. termín

2. termín

1. signalizačné pásmo (okresy Dunajská Streda, Komárno a juh okresov Galanta, Šaľa a Nové Zámky

21.-23. mája

28. – 31. mája

Je celkom možné, že podľa aktuálneho vývoja počasia bude potrebné uvedené termíny ešte posunúť dopredu. Taktiež sa môže ľahko stať, že v tomto roku budú potrebné 2 ošetrenia proti prvej generácii, pričom druhé ošetrenie by smerovalo proti vyliahnutým húseniciam.

Ďalej uvádzame prehľad v súčasnosti povolených prípravkov:
- buď v 1. termíne proti nakladeným vajíčkam Coragen 20 SC (max. 2-x za sezónu), Dimilin 48 SC (aj v malospotrebiteľskom balení) alebo Integro (aj v malospotrebiteľskom balení)
- alebo v 2. termíne proti vyliahnutým húseniciam max. 2-x za sezónu Bulldock 25 EC (aj v malospotrebiteľskom balení) a Green Bull, ďalej Calypso 480 EC (aj v malospotrebiteľskom balení), Ceon 5 CS, Cyprin 10 EC, Decis EW 50 (aj v malospotrebiteľskom balení), Decis Protech, Delta EW 50, In-Sek, Karate Zeon 5 CS (aj v malospotrebiteľskom balení), Lambdol, Star Verso, Star Zeon, Mavrik 2 F, max. 1-x za sezónu Mospilan 20 SP (aj v malospotrebiteľskom balení) a Green Mospi, ďalej Nurelle D (aj v malospotrebiteľskom balení), Reldan 22 (aj v malospotrebiteľskom balení), Spintor (aj v malospotrebiteľskom balení) a Steward (aj v malospotrebiteľskom balení)
- alebo biologické prípravky Biobit XL, Carpovirusine (max. 3-x za sezónu) a Madex, ktoré sa aplikujú na začiatku liahnutia húseníc, čo je asi 3 dni po 1. termíne.

Všetky 3 skupiny prípravkov sa vzájomne vylučujú, to znamená, že sa nepožívajú v slede za sebou, ale postačuje jedno ošetrenie niektorého z nich vo vhodnom termíne.

U viniča odporúčame koncom 21. týždňa vykonať prvé preventívne ošetrenie proti múčnatke vo všetkých oblastiach. V prípade, že za posledných 7 dní pred postrekom naprší viac ako 40 mm, treba ošetrovať aj proti peronospóre. Tesne pred kvitnutím bude potrebné ošetrovať proti obom choroám bez ohľadu na priebeh počasia.

V tomto článku sa zaoberáme obaľovač ...viac
Autor: Ing. Stanislav Barok ÚKSÚP – OOR
 

Užitočné veci do vašej záhrady

 
 

 

 
 

Pridajte Váš úspech v záhrade!

 
 
 

 Vaša záhrada

Záhradné inšpirácie od našich čitateľov
 Veľká úroda

Štefan Košťál

0 hlasov
 Rajčina

Ivana Naštická

1 hlas

Ivana Naštická

1 hlas
 Takto každý rok na prelome mája a júna nám zakvitnú tieto krásne ruže v našej záhradke, ktorú máme už tri generácie a robí nám veľké potešenie :)

Michaela Dobrocká

0 hlasov
 
 

žena.sk

Poznáme 5 bŕzd, ktoré vás blokujú vo vzťahu

Poznáme 5 bŕzd, ktoré vás blokujú vo vzťahu

Ako vyzerá rehabilitácia po liečbe rakoviny?

Ako vyzerá rehabilitácia po liečbe rakoviny?

Najčastejšie komplikácie po výtere krčka maternice

Najčastejšie komplikácie po výtere krčka maternice

Aká topánka je najlepšia pre kvadratickú nohu a aká pre...

Aká topánka je najlepšia pre kvadratickú nohu a aká pre...