22. júla 2016

Signalizačná správa na obdobie 4. - 31. 7. 2016

Kukurica je v tomto období najviac skúšaná suchom. Spodné listy usychajú, horné sa stáčajú, aby sa ubránili výparu vody. Rastliny ešte neprestávajú vegetovať a choroby sa na nich začnú prejavovať až teraz.

Ochráňte svoju úrodu kukurice.Autor: profimedia.sk

Zatiaľ je dobrá situácia vo výskyte hubových chorôb na kukurici. Najvýznamnejšou chorobou kukurice je sneť kukuričná (Ustilago maydis). Viditeľné nádory sa môžu objaviť až koncom leta, pretože terajšie suché a teplé počasie jej rozvoj podporuje. Choroba sa vyskytuje vo všetkých oblastiach pestovania kukurice a na všetkých nadzemných častiach rastliny. Nákaza môže prebehnúť hocikedy počas vegetácie z rastlinných zvyškov alebo z povrchu pôdy. Kontaminované môže byť aj osivo kukurice. Na klíčenie spór je vhodné teplotné rozpätie 10 až 30º C, infekciu podporuje suché a teplé počasie v júni a v júli a vysoký obsah dusičnanov. Príznaky napadnutia sú veľmi jasne viditeľné vo forme snetivých nádorov veľkosti niekoľkých centimetrov. Pokryté sú bielou blanou, ktorá neskôr praská a mazľavá masa chlamydospór vysychá a rozprašuje sa do okolia, čo zabezpečuje 3-5 generácií patogénna za vegetáciu. Chlamydospóry na povrchu pôdy si uchovávajú klíčivosť 1-3 roky, zaorané len 1-2 mesiace. Rozhodne treba dodržiavať preventívne opatrenia: zaorávanie pozberových zvyškov, dodržiavanie osevného postupu, pestovanie menej náchylných odrôd, zabezpečiť vyrovnanú výživu a zabrániť poraneniu rastlín škodcami. Na menšej výmere je možnosť mechanicky odstrániť nádory. Nad 20 % napadnutých rastlín môže zhoršiť kvasenie siláže. Morenie osiva je jediným spôsobom chemickej ochrany, vzhľadom na infekčnosť pozberových zvyškov počas celej vegetácie, nemá však dostatočný účinok. Klasicky sú povolené účinné látky carboxin+thiram Vitavax 2000 a Vitavax 200 WP, ktoré majú autorizáciu na hubové choroby kukurice.

Prašná sneť kukuričná (Sphaerotheca reiliana) má podobnú bionómiu. Premieňa generatívne orgány kukurice na snetivé nádorčeky. Obaly nádorov sú pevné, zelenkavé, postupne žltnú, usychajú a rozpadajú sa. Výtrusy sa rozprašujú do okolia. Ochrana je rovnaká ako pri mazľavej sneti, šírenie choroby obmedzí zaoranie rastlín predtým ako sa spóry začnú uvoľňovať z nádorov a nepestovať cirok a kukuricu 4 roky po sebe.

Hrdza kukuričná (Puccinia sorgi) je významná v najteplejších oblastiach Slovenska. Napáda najmä porasty kukurice pestovanej na siláž. Prejavuje sa na konci vegetácie predčasným usychaním napadnutých listov. K vývoju potrebuje medzihostiteľa – kysličky, potrebuje nižšie teploty a vysokú vlhkosť vzduchu. Letné horúčavy chorobu redukujú. Odporúča sa pestovať odolné hybridy a likvidovať napadnuté zvyšky rastlín. Autorizovaný epoxiconazole+pyraclostrobin v prípravku Retengo Plus aplikujte na začiatku infekcie, keď je kukurica v štádiu začiatku predlžovania stonky (BBCH 30) až do obdobia kvitnutia, kedy vrchná a spodná časť metliny kvitne a blizny sú vyrastené (BBCH 65). Nižšiu dávku prípravku aplikujte v prípade nižšieho infekčného tlaku.

Fuzariózy kukurice spôsobuje niekoľko druhov patogénov. Najrozšírenejší je Fusarium graminearum. Napáda kukuricu vo všetkých rastových fázach od klíčenia, kedy spôsobuje odumieranie rastlín, cez napadnutie pletív a lámanie stebla, až po napadnutie šúľkov a zŕn. Prejavuje sa ružovým mycéliom na napadnutých zrnách a klasoch.

Fusarium moniliforme napáda steblá, šúľky a zrná bielo-fialovým mycéliom. Zdrojom infekcie sú rastlinné zvyšky, osivo kukurice, a šíri sa aj z obilnín. Infekciu často roznášajú húsenice víjačky kukuričnej. Škodlivosť fuzárií je v redukcii počtu rastlín pri vzchádzaní, rozrušení stebla a v napadnutí klasov. Najväčšie riziko, ktoré ovplyvňije kvalitu pestovanej kukurice, je kontaminácia produktov mykotoxínmi, ktoré fuzáriá produkujú. Na Slovensku

sme zaznamenali v rokoch vhodných pre ochorenie prekročenie prípustnej hranice obsahu mykotoxínov deoxynivalenol a zearalenon, ktoré produkuje F. graminearum. Prevencia je hlavne v dodržiavaní striedania plodín, zapracovanie pozberových zvyškov, nesiať kukuricu príliš skoro a hlboko a pestovať odolné hybridy. Pri fuzariózach je možnosť biologickej ochrany biopreparátmi na báze hyperparazitickej huby Trichoderma harzianum v prípravku Trichomil, ktorý je autorizovaný na choroby klíčiacich a vzchádzajúcich rastlín kukurice. Z chemických prípravkov sú autorizované účinné látky fludioxonil+metalaxyl-M v moridle Maxim XL 035 FS, ale už je autorizovaný aj postrekový prípravok na báze prothioconazole+tebuconazole Prosaro 250 EC.

Na postrek kukurice počas vegetácie sú autorizované azoxystrobin+propiconazole Quilt Xcel proti helmintosporióze Helminthosporium turcicum v poraste kukurice na zrno, kukurice na siláž, kukurice cukrovej alebo kukurice na osivo pri objavení sa prvých príznakov infekcie v závislosti od podmienok infekcie, od rastovej fázy BBCH 30 (začiatok predlžovania stonky) do BBCH 69 (koniec kvitnutia, blizny kompletne suché). Aplikujte maximálne 1x za vegetačnú sezónu. Dávku vody voľte v závislosti od rastovej fázy kukurice a typu postrekovača tak, aby bola zabezpečená dokonalá pokryvnosť ošetrovaného porastu postrekovou kvapalinou.

Epoxiconazole+pyraclostrobin v prípravku Retengo Plus je autorizovaný do kukurice na zrno, na siláž, na osivo aj cukrovej kukurice proti helmintosporióze kukurice Cochliobolus heterosporus, synonym Helminthosporium maydis. Bežná rasa patogéna 0 sa vyskytuje v Taliansku, nebezpečnejšia rasa T sa v štátoch EÚ nevyskytuje. Ekonomicky a hospodársky významná je práve rasa T, z hľadiska produkcie toxínov. Rasa T má status karanténneho organizmu. Rasa 0 produkuje iba malé, 1-3 mm veľké svetlé škvrny výlučne na listoch. Rasa T napáda listy, stonky, šúľky a zrná. Na citlivých genotypoch vyvoláva 1-4 cm veľké pozdĺžne škvrny, niekedy sfarbené svetlohnedo s červenkastými okrajmi. Napadnuté zrná sú pokryté povlakom mycélia. Rasa 0 prezimuje na rastlinných zvyškoch vo forme mycélia alebo konídií. Rasa T, nakoľko napáda aj zrná, okrem týchto spôsobov môže prezimovať aj v napadnutom osive. Obidve rasy sú teplomilné, s optimom okolo 25°C a vysokou vzdušnou vlhkosťou. Keď panujú priaznivé podmienky pre rozvoj patogéna, jeho šírenie v poraste je veľmi rýchle, pretože reprodukčný čas (od infekcie po vznik sporulácie) sa skracuje na 60-72 hodín. Rozširovanie Rasy T osivom je veľmi dôležité, nakoľko dochádza k zavlečeniu patogéna do nových oblastí. V štátoch EÚ nemá šírenie konídiami podstatný význam, dôležité je rozširovanie osivom. Najefektívnejšie je používanie rezistentných odrôd. Nové výkonné hybridy používané na celom svete sú väčšinou k rase T rezistentné. K ďalším ochranným opatreniam patrí hlboká orba, používanie certifikovaného materiálu, striedanie plodín.

V tomto článku sa zaoberáme kukurica ...viac
Autor: Ing. Alena Škuciová, ÚKSÚP – OOR Topoľčany
VIDEO Záhradkár

Užitočné veci do vašej záhrady

 

 

 
 

 Vaša záhrada

Záhradné inšpirácie od našich čitateľov
 najkrajšie cibuľoviny

zuzana danázsová

5 hlasov
 dedkov bicykel

Zuzana Fačková

9 hlasov

Ildikó Nagyová

3 hlasy

Ildikó Nagyová

2 hlasy
 
 

žena.sk

Prečo si nezvoliť pôrod

Prečo si nezvoliť pôrod "na suchu"? Aké sú skúsenosti mamičiek?

Zistite, či ste alergická na vajíčka: Sledujte tieto príznaky!

Zistite, či ste alergická na vajíčka: Sledujte tieto príznaky!

Na internet či k lekárovi: Oplatí sa liečiť online spôsobom?

Na internet či k lekárovi: Oplatí sa liečiť online spôsobom?

Prečo možeme zjesť z tuniaka iba 147 gramov za týždeň? A čo ostatné ryby?

Prečo možeme zjesť z tuniaka iba 147 gramov za týždeň? A čo ostatné ryby?

Signalizačná správa na obdobie 4. - 31. 7. 2016
Ing. Alena Škuciová
ÚKSÚP – OOR Topoľčany