17. júna 2016

Signalizačná správa na obdobie 6. 6. - 20. 6. 2016

V dnešnej správe sa budeme venovať iba pásavke zemiakovej. Jej výskyty sú zatiaľ dosť nízke, miestami aj žiadne. Napriek tomu odporúčame pestovateľom sledovať dospelce, kladenie vajíčok a následne liahnutie lariev, podľa ktorého možno veľmi dobre určiť termín ošetrovania a výber najvhodnejšieho prípravku.

Pásavka zemiaková - dospelec a larva.Autor: Shutterstock

Prípravky proti mladým larvám nie sú momentálne autorizované. Na trhu sú iba prípravky, ktoré sa aplikujú v období maximálneho liahnutia, kedy zároveň prvé larvy dosiahli druhý až tretí vývinový stupeň. Upozorňujeme ale na jedovatosť niektorých prípravkov pre včely, preto treba brať do úvahy aj kvitnúce buriny, ktoré môžu včely v hojnom počte navštevovať. Prípravky pre včely jedovaté sú v zátvorke označené klasifikáciou Vč1.

Autorizované sú prípravky:

· Neemazal T/S (účinná látka azadirachtín) s ochrannou dobou iba 4 dni,
· Coragen 20 SC (účinná látka chlorantraniliprole),
· Spintor (účinná látka spinosad),
· Midash 20 SL (účinná látka imidacloprid),
· Apache 50 WG (účinná látka clothianidin, max. 2-x za sezónu, Vč1),
· Nurelle D (účinné látky cypermethrin + chlorpyrifos, aj na rajčiaky, Vč1),
· Bariard, Biscaya 240 OD, Ecail Ultra a len na sadivové zemiaky Calypso 480 SC (účinná látka thiacloprid),
· Proteus 110 OD (účinné látky deltamethrin + thiacloprid),
· Actara 25 WG (účinná látka thiametoxam, max. 2-x za rok, Vč1),
· Mospilan 20 SP, Aceta, Green Mospi a Zonna (účinná látka acetamiprid, max. 2-x za sezónu)
a pyretroidné prípravky
· Vaztak 10 EC, Vaztak Active, Eribea, Alfathrin 10 EC, Fastac a Factack 10 EC (účinná látka alpha-cypermethrin, max. 2-x za sezónu, nie na skoré odrody),
· Buldock 25 EC a Green Bull (účinná látka beta-cyfluthrin, max. 1-x za sezónu),
· Cyprin 10 EC (účinná látka cypermethrin, Vč1),
· Decis EW 50, Decis Protech, Delta EW 50 (účinná látka deltamethrin, aj na rajčiaky),
· Sparviero (účinná látka lambda cyhalothrin),
· aj na rajčiaky Karate Zeon 5 CS, Lambdol, Star Verso, len do 30.6.2016 Ceon 5 CS, In-Sek, Kazeon a Star Zeon (účinná látka lambda cyhalothrin),
· Fury 10 EW, Greenfury a Zetta (účinná látka zeta-cypermethrin),
· Mavrik 2 F (účinná látka tau-fluvalinate).

Upozorňujeme, že prípravky s obsahom iba pyretroidnej účinnej látky majú výrazne zníženú účinnosť pri teplotách nad 25oC.

Ešte upozorňujeme, že veľmi vhodné podmienky pre vývoj majú mníšky a spriadače na ovocných drevinách a v najjužnejších oblastiach aj podkopáčiky na jabloniach.

V tomto článku sa zaoberáme pásavka zemiaková ...viac
Autor: Ing. Stanislav Barok, ÚKSÚP – OOR
 

Užitočné veci do vašej záhrady

 
 

 

 
 

 Vaša záhrada

Záhradné inšpirácie od našich čitateľov
 Mobilný kvetináč :-).

Eva Dírerová

0 hlasov
 Mláďata žltochvosta

Ildikó Nagyová

1 hlas
 Takto nám zakvitne každý rok a jej omamná vôňa sa šíri do diaľky. Počas kvitnutia si ju vychutnávame.

Soňa Stehliková

2 hlasy
 tento rok sa prvýkrát takto rozrástla. Šalviový sirup a čaj v zime určite poteší.

Soňa Stehlíková

0 hlasov
 
 

žena.sk

Strážte si chlapa: Viete všetko o jeho zdraví?

Strážte si chlapa: Viete všetko o jeho zdraví?

Grilovanie prospieva postave: Všetok tuk počas prípravy vytečie!

Grilovanie prospieva postave: Všetok tuk počas prípravy vytečie!

Cestoviny musíte jesť pomaly a so zeleninou!

Cestoviny musíte jesť pomaly a so zeleninou!

Takto získate najzdravšiu vodu na svete, aj u vás doma!

Takto získate najzdravšiu vodu na svete, aj u vás doma!