21. februára 2012

Ako pestovať mätu a levanduľu?

Otázka:
Zasial som semienka levandule a mäty .Vzišli, teraz neviem čo mám s nimi robiť. Treba ich rozsadiť, no neviem ako to mám urobiť. Neviem akú dlhú časť mám nechať nad zemou a aká vzdialenosť má byť medzi rastlinkami. V žiadnej literatúre som sa to nedočítal. čitateľ Marián Smerek.
Nádoba, v ktorej pestujete priesady musí mať odtokový otvor.
Odpoveď:

Rastlinky majú málo svetla, premiestnite ich, čo najbližšie k oknu, alebo ich prisvetľujte. Problém môže spôsobovať aj nádoba, do ktorej boli vysiate, pretože, steny sú vysoké a tienia rastlinkám. Najvhodnejšie je naplniť nádobu až povrch substrátom a až tak vysiať semienka.

Semenáčiky sa pikýrujú  vo fáze klíčnych alebo prvých pravých listov, zabezpečíte im tak priestor na ďalší vývin a dobrý rast. Uchopte ich za klíčne alebo prvé pravé listy a pomocou ceruzky alebo plastovej tyčinky ich uvoľnite zo substrátu tak, aby ste nepoškodili korene. Do pripraveného substrátu vyhĺbte jamku a presaďte tam mladú rastlinku. Dávajte pozor, aby ste korene neprekrútili.

Nádoba, v ktorej pestujete priesady musí mať odtokový otvor. Priveľa vlhkostí spôsobuje zlý zdravotný stav rastlín. Vo vašom prípade by som odporúčala vysiať rastlinky ešte raz. Mäta sa vysieva v marci až apríli levanduľa vo februári až marci. Priesada by mala byť pevná, nesmie byť vytiahnutá a von ju môžete vysádzať po otužovaní v máji.

Máte aj Vy otázku?

Spýtajte sa našich odborníkov

Užitočné veci do vašej záhrady