23. januára 2018

Nie ste spokojní s úrodou lieskovcov? Môžno treba zasiahnuť proti nosánikovi

Otázka:
Chcel by som sa spýtať na ošetrenie liesky. Mám ju už dlhšie obdobie, možno 20 rokov. Rodí dobre, ale niektoré roky sa stane, že nie je zdravý ani jeden oriešok. Väčšina predčasne opadne a tie, ktoré zostanú, sú vo vnútri vyplnené akoby natlačenou hnedou hlinou. Pán Matlák odpovedal, že ide o napadnute plesňou sivou. Aj sme urobili nejaké postreky. Tiež spomenul nosánika lieskového. Chcem sa opýtať na celoročnú ochranu, aby bola úroda lepšia. Ďakujem, čitateľ Daniel
Odpoveď:

O odpoveď sme požiadali Doc. Ing. Kamila Hudeca, PhD. z Katedry ochrany rastlín SPU v Nitre

 

Škoda, že nie je k dispozícii obrázok alebo priamo plod. Podľá popisu však symptómy zodpovedajú poškodeniu nosánikom lieskovým. Na pleseň sivú ani moniliózu mi to nepripadá. Nabudúce by bolo vhodne, keby ste naozaj poslali aspoň fotografiu, lebo inak môžem vychádzať len z vášho popisu symptómov.

 

Preventívnou ochranou proti nosánikovi lieskovému je kultivácia pôdy pod lieskovými krami, ktorou sa dá zničiť veľká väčšina prezimujúcich lariev škodcu.

 

Chemická ochrana sa má vykonávať kontaktným a požerovým insekticídom v čase dospelostného žeru imág, pred kladením vajíčok. Postrek je vhodne zopakovať o 14 dní. Imága sa objavujú obvykle koncom mája až začiatkom júna.

 

Pre bližšie určenie výskytu imag je vhodné použiť napr. žlté lepové doštičky.

 

Čo sa týka vhodného insekticídu, na Slovensku proti tomuto škodcovi nie je aktuálne autorizovaný nijaký insekticíd. Na iné druhy nosánikov sú autorizované a účinné niektoré širokospektrálne insekticídy zo skupiny pyretroidov, napr. Karate Zeon, ktoré by bolo možné použiť v koncentrácii autorizovanej proti iným škodcom na ovocných stromoch.

 

     Predpokladom účinnej ochrany je, ale, poriadne vykonaný postrek – aby boli postrekovou kvapalinou zasiahnuté všetky konáriky, listy a tvoriace sa plody, nakoľko sa jedná o kontaktný insekticíd. Ker treba jednoducho postriekať zo všetkých strán a uhlov, čo je zvlášť doležíte pri ručných postrekovačoch, kde býva kvalita postreku nízka.

Marián Komžík

Marián Komžík

Ovocná záhrada

  • Aktuálne číslo

Záhradkár

Užitočné veci do vašej záhrady