06. júla 2018

Toto hubové ochorenie zo Severnej Ameriky je hrozbou už aj pre naše záhrady

Phytophthora ramorum, označová tiež ako náhle odumieranie dubov je hubové ochorenie pochádzajúce zo Severnej Ameriky, kde začiatkom 90-tych rokov 20. storočia spôsobovalo významné ekonomické i ekologické škody. Zistené bolo už aj v Európe.

Po potvrdení výskytu Phytophthora ramorum je treba rastliny spáliť. Deje sa tak už i v európskych parkoch, arborétach a botanických záhradách. Problematické sú hlavne rododendrony.Autor: profimedia.sk

Vzhľadom na široký okruh hostiteľských rastlín, rýchle šírenie a významný vplyv v oblastiach Európy, je Phytophthora ramorum považovaná za dôležité ochorenie aj u nás.

Dňa 20. júna 2018 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ÚKSÚP) oficiálne prvýkrát potvrdil prítomnosť huby Phytophthora ramorum na území Slovenskej republiky. Nakoľko sú však príznaky ľahko zameniteľné s inými druhmi z rodu Phytophthora, je treba vykonať laboratórny rozbor.

ÚKSÚP každoročne vykonáva monitoring tohto škodlivého organizmu. Podozrenie na jeho prítomnosť je nevyhnutné hlásiť oblastným inšpektorom Oddelenia kontroly ochrany rastlín (Sekcia kontroly) ÚKSÚP. Kontakty nájdete na oficiálnej stránke ÚKSÚP.

Ktoré rastliny ohrozuje?

K hostiteľským rastlinám Phytophthora ramorum patria listnaté stromy, kry a niektoré druhy ihličnanov – prvý výskyt bol v roku 2009 zaznamenaný na smrekovci japonskom (Larix kaempferi) vo Veľkej Británii.

Hlavnými hostiteľmi sú rastliny z čeľade bukovité (Fagaceae), ružovité (Rosaceae), vavrínovité (Lauraceae), vresovcovité (Ericaceae) a zemolezovité (Caprifoliaceae).

V mnohých európskych štátoch bol patogén zistený na rastlinách rododendronu (Rhododendron), kaliny (Viburnum), kamélie (Camellia) a iných okrasných druhoch.

Zaznamenaný bol výskyt aj na listnatých lesných drevinách, konkrétne na dube (Quercus) a buku (Fagus).

Hlavným miestom výskytu Phytophthora ramorum môžu byť lesy, lesné a okrasné škôlky, záhradné centrá, ale aj záhrady a parky.

Symptómy napadnutia

Sú rôzne v závislosti od druhu hostiteľskej rastliny. K hlavným príznakom patria kôrové nekrózy sprevádzané výtokom exudátu, nekróza, respektíve spála listov a konárov, odumieranie výhonkov, konárov a celých rastlín.

Napadnuté pletivá sa sfarbujú do červenohneda. Pre bázu listov sú typické čierne škvrny, ktoré sa môžu rozširovať pozdĺž strednej žilky. Phytophthora ramorum môže spôsobovať vädnutie celých stromov a odumieranie kôry na kmeni v blízkosti pôdy.

Zatiaľ nebol zistený prípad, že by Phytophthora ramorum napádala koreňovú sústavu hostiteľskej rastliny.

Odolný nepriateľ

Patogén dokáže nepriaznivé obdobie prečkať prostredníctvom trvalých spór. Optimálne podmienky na rast a vývin predstavujú teplotu prostredia asi 20 °C (minimálne 2 °C a maximálne 26 až 30 °C) a relatívne vyššiu vlhkosť vzduchu.

Ako sa šíri?

K šíreniu huby napomáha dážď, hmla a závlahová voda. Doteraz nebolo potvrdené rozširovanie pomocou vektorov. Na veľké vzdialenosti sa šíri prenosom kontaminovaného rastlinného materiálu vrátane napadnutého dreva a kôry. Taktiež sa môže prenášať infikovanou pôdou, zvieratami, prostredníctvom vozidiel, strojov, náradia  alebo na obuvi. Huba nie je rozširovaná semenami a plodmi. Na veľké vzdialenosti môže byť prenášaná vo forme sporangií pomocou vzdušných prúdov.

Ako výskytu choroby predchádzať?

Odporučiť možno dodržiavanie karanténnych opatrení: výsadba zdravých rastlín, udržiavanie ich optimálneho zdravotného stavu a zabránenie vzniku podmienok, ktoré by podporovali vývin patogéna.

V Európe zatiaľ nie je povolený prípravok na ochranu rastlín proti Phytophthora ramorum. Po zistení prítomnosti patogénu je potrebné napadnuté hostiteľské rastliny odstrániť a spáliť.

Autor: Ing. Ivana Horváthová ÚKSÚP - OOR, Lucia Sedláček Harničárová
VIDEO Záhradkár

Užitočné veci do vašej záhrady

 

 

 
 

 Vaša záhrada

Záhradné inšpirácie od našich čitateľov
 najkrajšie cibuľoviny

zuzana danázsová

5 hlasov
 dedkov bicykel

Zuzana Fačková

9 hlasov

Ildikó Nagyová

3 hlasy

Ildikó Nagyová

2 hlasy
 
 

žena.sk

Prečo si nezvoliť pôrod

Prečo si nezvoliť pôrod "na suchu"? Aké sú skúsenosti mamičiek?

Zistite, či ste alergická na vajíčka: Sledujte tieto príznaky!

Zistite, či ste alergická na vajíčka: Sledujte tieto príznaky!

Na internet či k lekárovi: Oplatí sa liečiť online spôsobom?

Na internet či k lekárovi: Oplatí sa liečiť online spôsobom?

Prečo možeme zjesť z tuniaka iba 147 gramov za týždeň? A čo ostatné ryby?

Prečo možeme zjesť z tuniaka iba 147 gramov za týždeň? A čo ostatné ryby?

Toto hubové ochorenie zo Severnej Ameriky je hrozbou už aj pre naše záhrady
Ing. Ivana Horváthová ÚKSÚP - OOR
Lucia Sedláček Harničárová