04. januára 2019

S likvidáciou vianočného stromčeka vám po sviatkoch pomôže mesto

Viete, kedy vo vašom meste začne zber vianočných stromčekov?

Banská Bystrica: So zberom vianočných stromčekov sa začne po Troch kráľoch raz do týždňa, vo februári sa budú odvážať podľa potreby. Autor: Michal Smrčok

Väčšina miest ponúka po vianočných sviatkoch pomoc so zberom, odvozom a likvidáciou živých stromčekov. Vašou úlohou je dôkladne ich odzdobiť, pretože sú biologicky rozložiteľným odpadom a mestá ich väčšinou využívajú na kompostovanie alebo výrobu štiepky. V stanovenom termíne potom treba takýto stromček vyniesť k smetným nádobám.

Presný rozpis odvozu a likvidácie vianočných stromčekov si stanovuje každé mesto zvlášť, pričom potrebné informácie nájdete na príslušných webových stránkach.

Niektoré zberné dvory ponúkajú možnosť bezplatne stromček odovzdať, čo je praktické hlavne pre obyvateľov rodinných domov.

Bratislava

Zber a odvoz vianočných stromčekov bude prebiehať od 7. januára do 31. marca 2019. Obyvatelia rodinných domov ich však musia priniesť ku zberným hniezdam – najbližšiemu stojisku na triedený odpad a v prípade bytových domov ku stanovištiam zberných nádob. Zber a odvoz vianočných stromčekov sa začne realizovať v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a následne bude pokračovať aj v ostatných mestských častiach. Rovnako máte možnosť priniesť stromček osobne a bezplatne ho odovzdať v zbernom dvore na Starej Ivánskej ceste 2, denne okrem nedele a sviatkov od 8:00 do 18:00 hod. Stromčeky budú odvezené do bratislavskej spaľovne odpadu, kde sa energeticky zhodnotia. Ich spálením spolu so zmesovým komunálnym odpadom sa vyrába teplo a elektrina, ktorá je ďalej distribuovaná do 22 000 bratislavských domácností. Podľa informácií spoločnosti OLO, množstvo vyzbieraných a odvezených vianočných stromčekov z roka na rok stúpa. Kým v roku 2014 ich odviezli 84 ton, v roku 2016 to bolo takmer 99 ton, v roku 2017 už viac ako 112 ton a v roku 2018 viac ako 128 ton.

Trnava

Mobilný zber vianočných stromčekov spred rodinných domov pracovníci mesta vykonajú 12. a 26. januára 2019 od 7:00 hod. Od stojísk kontajnerov na sídliskách by ich mali odvážať priebežne po 6. januári 2019. Stromčeky následne poputujú do miestnej kompostárne, kde budú spracované. Na zberné dvory ich môžete odviesť aj osobne. Zber je určený len pre živé stromčeky, nie umelé! Tie môžete, v prípade, že už vám neslúžia, odovzdať na zberných dvoroch ako objemný odpad.

Trenčín

Odvoz vianočných stromčekov bude zabezpečovaný už tradične len zo stanovíšť nádob na komunálny odpad zo sídliskových častí, teda nie z lokalít individuálnej rodinnej zástavby. Začne 7. januára a pokračovať bude až do 14. februára 2019, vždy v utorok a vo štvrtok. Nevykladajte preto stromčeky k nádobám na odpad v predstihu, najlepšie vždy v predvečer dňa zberu, aby ste zbytočne nezapratávali okolie zberných nádob. Na stránkach mesta Trenčín dokonca nájdete telefónne číslo a e-mail, na ktorom môžete nevyvezený stromček nahlásiť. Vianočné stromčeky môžu obyvatelia mesta tiež bezplatne odovzdať v zberných dvoroch na Zlatovskej, Soblahovskej i na ulici K zábraniu.

Považská Bystrica

So zberom vianočných stromčekov začnú 7. januára a budú pokračovať až do 28. februára 2019, vždy v pondelok. Stromčeky treba vykladať na viditeľné miesto k nádobám na komunálny odpad najskôr v nedeľu ráno, aby nedochádzalo k nadmernému znečisťovaniu. Stromčeky zoštiepkujú. Takto získaný materiál sa ekologicky využije ako palivo alebo hnojivo. Použitý vianočný stromček môžete odviezť aj osobne na zberný dvor v lokalite Zámostie, alebo na zberné miesta v Orlovom, na Dedovci, v Milochove a v Považskej Teplej. Informácie o prevádzkových hodinách sú dostupné na internetovej stránke mesta v sekcii "Oznamy".

Banská Bystrica

So zberom vianočných stromčekov sa začne po Troch kráľoch raz do týždňa, vo februári sa budú odvážať podľa potreby. Ukladať ich môžete k nádobám na zber komunálneho odpadu. Budú odovzdané na skompostovanie.

Prešov

Bezplatný zber a odvoz vianočných stromčekov prebehne od 7. do 31. januára 2019. Treba ich uložiť ku kontajnerom alebo ich priniesť na jeden zo zberných dvorov na ulici Bajkalská 33 a Jesenná 3 v čase od 8.00 do 18.00 hod., vždy od pondelka do soboty.

Žilina

Obyvatelia sídlisk môžu po sviatku Troch kráľov ukladať stromčeky pri stojiskách na kontajnery. Bezplatne ich môžete odovzdať do zberne odpadov, ktorá sa nachádza pri skládke tuhého komunálneho odpadu v Považskom Chlmci. Aj v tomto prípade je likvidácia vianočných stromčekov ekologická. Stromčeky sa štiepkujú a štiepka sa kompostuje.

Košice

S tradičným zberom vianočných stromčekov sa začne 7. januára 2019. Umiestnite ich vedľa smetných nádob určených na komunálny odpad. Táto služba bude vykonávaná na základe denného monitoringu a potrvá 2 až 3 týždne. Obyvatelia taktiež majú možnosť odniesť stromčeky na zberné dvory na Jesenského 4, Pri bitúnku 11 a na Popradskej ulici. Tento biologicky rozložiteľný odpad bude odvážaný do kompostárne. 

Autor: Lucia Sedláček Harničárová
FocusMedia
VIDEO Záhradkár
  • Aktuálne číslo

Záhradkár

Užitočné veci do vašej záhrady

 

 

 
 

 Vaša záhrada

Záhradné inšpirácie od našich čitateľov
 najkrajšie cibuľoviny

zuzana danázsová

10 hlasov
 dedkov bicykel

Zuzana Fačková

14 hlasov

Ildikó Nagyová

7 hlasov

Ildikó Nagyová

5 hlasov
 
 

žena.sk

Prečo si nezvoliť pôrod

Prečo si nezvoliť pôrod "na suchu"? Aké sú skúsenosti mamičiek?

Zistite, či ste alergická na vajíčka: Sledujte tieto príznaky!

Zistite, či ste alergická na vajíčka: Sledujte tieto príznaky!

Na internet či k lekárovi: Oplatí sa liečiť online spôsobom?

Na internet či k lekárovi: Oplatí sa liečiť online spôsobom?

Prečo možeme zjesť z tuniaka iba 147 gramov za týždeň? A čo ostatné ryby?

Prečo možeme zjesť z tuniaka iba 147 gramov za týždeň? A čo ostatné ryby?

S likvidáciou vianočného stromčeka vám po sviatkoch pomôže mesto
Lucia Sedláček Harničárová