10. januára 2012

Fúzač

V súčasnej dobe sme svedkami šírenia nových druhov chorôb a škodcov. Poukazujeme na niektoré z nich. Jednými z nich sú aj fúzač citrusový (Anoplophora chinensis) a fúzač ázijský (Anoplophora glabripenis).

FúzačAutor: profimedia.sk

TAXONOMICKÉ ZARADENIE

Oba živočíšne druhy patria taxonomicky do triedy Insecta – hmyzu, radu Coleoptera – chrobákov, čeľade Cerambycidae – fúzačovitých, rodu Anoplophora – fúzač. Chrobáky nemajú úradný slovenský názov. Slovenské pomenovanie je odvodené od taxonomickej príslušnosti, resp. názvu čeľadi a hlavného hostiteľa, resp. miesta pôvodu.

PÔVOD A ROZŠÍRENIE

Fúzač citrusový je pôvodný v  juhovýchodnej Ázii v Číne, Japonsku, Kórejskom polostrove, Taiwane, Hong Kongu, Malajzii, Mjanmarsku, Vietname a USA. V  Európe bol zaznamenaný vo Francúzsku a  Taliansku. V  SR sa chrobák nevyskytuje.

Fúzač ázijský je tiež pôvodný v  Číne, ďalej sa vyskytuje na Kórejskom polostrove, v Taiwane, USA a Kanade. V Európe bol zaznamenaný v  Nemecku, Rakúsku a  Francúzsku. V  SR sa chrobák nevyskytuje.

Oba chrobáky sú polyfágmi. Ich invázia na územie Slovenska by sa dotýkala prevažnej väčšiny kultúrnych či lesných porastov listnatých drevín. Napádajú napr. dreviny rodov: Acer – javor, Aesculus – pagaštan, Alnus – jelša, Betula – breza, Carpinus – hrab, Citrus – citrónovník, Corylus – lieska, Cotoneaster – skalník, Fagus – buk, Malus – jabloň, Platanus – platan, Populus – topoľ, Prunus – slivka, Pyrus – hruška, Salix – vŕba, Ulmus – brest.

VÝVIN

Počet generácií fúzača je závislý od klimatických podmienok. V  tropických a  subtropických oblastiach majú oba druhy jednu generáciu za rok. V  klimatických podmienkach mierneho pásma trvá ich biologický cyklus 2 roky. Populácia chrobákov sa vyskytuje od konca mája do začiatku augusta, s  vrcholom v  polovici júna.

Chrobáky sa živia listami, stopkami listov a  mladou kôrou rôznych drevín. Samičky začínajú 1-2 týždne po párení klásť vajíčka. Vajíčka sú 5-7 mm veľké, krémovej farby a  podlhovastého tvaru. Samičky kladú vajíčka samostatne do vyhryzených jamôk pod kôru na peň stromu do výšky asi 60 cm alebo konárov v  priemere hrubších ako 5 cm. Chrobáky sa živia listami, stopkami listov a  mladou kôrou rôznych drevín. Priemerný počet vajíčok na jednu samičku A. chinensis je 70 a  A. glabripennis je 32 ks. Larva fúzača sa vyliahne v  priebehu 1-3 týždňov.  Spočiatku larva žerie a  vytvára tunely v  kambiálnej vrstve pod povrchom kôry, neskôr vstupuje do dreva. Beznohá larva má v  plnom vzraste až 52 mm. Larva sa kuklí v  komôrke v  dreve. Doba trvania kukly je 4-6 týždňov.

Doba od vykuklenia až do párenia je 1-2 týždne. Dospelce vylietajú z  dier tvaru kruhu s  priemerom 10 mm. Tvarom sú to typické fúzače s  dĺžkou tela od 25 (samčeky) do 35 mm (samičky).

Chrobák je čierny s  bielymi nepravidelnými škvrnami. Tykadlá sú 11 článkové, každý článok s  modrosivou základňou. Tykadlá samčeka sú 1,7 -2,5 krát dlhšie a  samičky 1,2-1,3 krát ako telo.

Let dospelých jedincov je pomalý. Dolet chrobákov je od 0,3 - do 3 km v  závislosti od výživových podmienok. Na rozdiel od mnohých druhov cerambycidov môžu A. glabripennis a  A. chinensis napádať rovnako zdravé stromy ako aj stromy pod stresom. Vo vnútri jednotlivých stromov sa vyvíja viacero generácií, ktoré vedú nakoniec k  ich odumretiu.

ŠKODLIVOSŤ

Jedným z  prvých príznakov poškodenia je výtok živice z otvorov pre vajíčka a larválnych tunelov v kôre. Aktivity larvy rozpoznáme podľa prítomnosti chodieb pod kôrou a neskôr tunelov v dreve. Vydávaním chrumkavého zvuku počas aktivity larvy. Znakom zamorenia je aj množstvo drevenej drviny vytláčanej z okrúhlych výletových otvorov dospelcami, ktoré vylietajú zo zamoreného dreva. Konečným prejavom je chradnutie a  odumieranie poškodených stromov.

Samostatne dokáže chrobák preletieť maximálne asi 3 km. Na väčšie vzdialenosti sa šíri prostredníctvom človeka v  medzinárodnom obchodovaní s  rastlinným materiálom. V  živých rastlinách bonsajov a mladých výpestkov alebo obalovom materiály.

Po napadnutí larvami sú stromy oslabené a rýchlejšie náchylné na poškodenie chorobami a vetrom. Často odumierajú. Poškodenie mladých stromov je väčšinou vážne. Dospelce môžu tiež zapríčiniť poškodenie požieraním na listoch, listových stopkách a kôre.

Chrobáky sú technickými škodcami dreva. Poškodenie plodonosných výhonov ovocných drevín má za dôsledok čiastkové ekonomické straty. Výskyt na území SR môže mať negatívny dopad na ekológiu lesa s  ekonomickými následkami.

OCHRANA

Ochranné opatrenia začínajú dôslednou kontrolou hostiteľských rastlín a  rastlinného materiálu pri vstupe do krajiny. Priebežnými prehliadkami kultúrnych a  lesných porastov. Pri zistení výskytu je potrebné označenie priestoru výskytu a  následné vykonanie opatrení na likvidáciu škodlivého činiteľa.

Opatrenia agrotechnického charakteru pred fúzačom spočívajú v orezávaní a pálení infikovaných častí a v  dovoze a výsadbe zdravého poprípade rezistentného výsadbového materiálu. Účinným opatrením pred kladením vajíčok môže byť aj obalenie kmeňov jemným drôteným pletivom.

Chemické opatrenia sú v aplikácii účinných chemických prípravkov injektovním do vodivých pletív. Pri biologickej ochrane sa aplikujú huby Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill. a Beauveria brogniartii (Sacc.), ktorých účinok na dospelcov je 46-100%.

Účinnými predátormi v pôvodnom prostredí sú mravce druhu Oecophylla smaragdina (Fab.), ktoré napádajú – larvy chrobákov alebo parazitoidy z  radu blanokrídlovcov a  čeľade Eulophidae, ktoré vyhľadávajú vajíčka chrobákov. Biologická kontrola bola v Japonsku vyskúšaná s háďatkami Steinernema feltiae (Filipjev 1934).

Autor: Ing. Rastislav BARTOŠ
FocusMedia
VIDEO Záhradkár

Užitočné veci do vašej záhrady

 

 

 
 

 Vaša záhrada

Záhradné inšpirácie od našich čitateľov
 najkrajšie cibuľoviny

zuzana danázsová

10 hlasov
 dedkov bicykel

Zuzana Fačková

12 hlasov

Ildikó Nagyová

5 hlasov

Ildikó Nagyová

3 hlasy
 
 

žena.sk

Prečo si nezvoliť pôrod

Prečo si nezvoliť pôrod "na suchu"? Aké sú skúsenosti mamičiek?

Zistite, či ste alergická na vajíčka: Sledujte tieto príznaky!

Zistite, či ste alergická na vajíčka: Sledujte tieto príznaky!

Na internet či k lekárovi: Oplatí sa liečiť online spôsobom?

Na internet či k lekárovi: Oplatí sa liečiť online spôsobom?

Prečo možeme zjesť z tuniaka iba 147 gramov za týždeň? A čo ostatné ryby?

Prečo možeme zjesť z tuniaka iba 147 gramov za týždeň? A čo ostatné ryby?

Fúzač
Ing. Rastislav BARTOŠ