12. januára 2012

Hrčiarka gaštanová

V súčasnej dobe sme svedkami šírenia nových druhov chorôb a škodcov. Poukazujeme na niektoré z nich. Jedným z nich je aj hrčiarka gaštanová.

Hrčiarka gaštanováAutor: Archív

TAXONOMICKÉ ZARADENIE

Taxonomicky patrí živočích do triedy Insecta – hmyzu, radu Hymenoptera – blanokrídlovcov, čeľade Cynipidae – hrčiarkovité, rodu Dryocosmus – hrčiarka. Blanokrídlovec nemá úradný slovenský názov. Slovenské pomenovanie je odvodené od taxonomickej príslušnosti, teda názvu čeľade a hostiteľa.

PÔVOD A ROZŠÍRENIE

Hrčiarka gaštanová je pôvodná vo východnej Ázii – Čína, Japonsko a  Kórejský polostrov. Vyskytuje sa v USA (juhovýchod: Georgia, Alabama, North Carolina a Tennessee) a  v  Taliansku (oblasť Piemonte, juh kraja Cuneo – 2002). V  SR sa hrčiarka gaštanová nevyskytuje.

Hostiteľmi hrčiarky gaštanovej sú len druhy drevín z rodu gaštan (Castanea) – gaštan japonský (Castanea crenata), gaštan americký (Castanea dentata), gaštan čínsky (Castanea mollissima) a gaštan siaty (Castanea sativa) a ich hybridy. V Číne infikuje aj Castanea seguinii. Severoamerické druhy gaštan nízky (Castanea pumila)  a gaštan jelšolistý (Castanea alnifolia), ktoré rastú v  blízkosti infikovaných iných druhov gaštana, sa javia ako rezistentné.

VÝVIN

Hrčiarka gaštanová má jednu generáciu za rok, ktorá sa reprodukuje partenogeneticky, teda z neoplodneného vajíčka. Prezimujú larvy počiatočného instaru vo vnútri púčikov gaštanov. Vyvíjajúce jedince v čase nalievania púčikov asi v polovici apríla, spôsobujú na mladých výhonoch formovanie zelených alebo ružových hrčí o priemere 5 až 20 mm. Larvy žerú vo vnútri hrčí 20 až 30 dní pred zakuklením. V  plnom vzraste sú larvy biele, bez očí a  nôh, 2,5 mm veľké. Kukla je hnedá a  asi 2,5 mm veľká.

V závislosti od lokality a odrody gaštana sa kuklenie vyskytuje od polovice mája do polovice júla a výlet dospelých jedincov z hrčí nastáva od konca mája do konca júla. Všetky jedince sú samičky veľké 2,5 až 3 mm, takmer celé telo majú čierne, tykadlá sú so 14 článkami.  Samčeky tohto druhu neboli nikdy nazbierané.

Samičky kladú vajíčka do vnútra púčika v zhlukoch po 3–5 ks v  júni a  júli. Vajíčka sú oválne, mliečne biele 0,1 až 0,2 mm veľké s  dlhou stopkou. Každá samička môže naklásť viac ako 100 vajíčok. Niektoré púčiky obsahujú 20 až 30 vajíčok. Dĺžka života dospelých samičiek je krátka, asi 10 dní, z ktorých časť strávia vŕtaním výletového tunela z hrče. Vajíčka sa liahnu o 30 až 40 dní. Rast larvy pokračuje počas jesene a zimy už veľmi pomaly.

Vytvorené hrče sú jedno- alebo mnohokomorové, 5 až 20 mm veľké, zelenej alebo ružovej farby. Často obsahujú časti listov, stoniek a stopiek. Vyvíjajú sa na mladých výhonkoch, stopkách listov alebo hlavnej žilnatine listov. Po výlete dospelca hrča uschne, stane sa drevnatou a zostáva pripevnená k stromu až dva roky.

Šírenie hrčiarky gaštanovej sa uskutočňuje dovozom zamorených prútov alebo výhonov, množiteľským materiálom – očká alebo vrúble. Miestne rozširovanie nastáva priamo pohybom infikovaných prútov a mladých rastlín alebo letom dospelých samičiek počas ich času výskytu (od konca mája do konca júla).

ŠKODLIVOSŤ

Hrčiarka gaštanová napádaním vegetatívnych púčikov a formovaním hrčí obmedzuje rast a redukuje tvorbu plodov. Môže spôsobiť 50 až 70 % zníženie úrody. Silné napadnutie môže mať za následok zoslabnutie a odumretie gaštanových stromov. Hrčiarka gaštanová je najzávažnejší živočíšny škodca na gaštanoch vo svete.

OCHRANA

Preventívnym opatrením proti rozširovaniu hrčiarky gaštanovej v  SR je kontrola dovezeného reprodukčného materiálu a výsadba zdravého materiálu. Pri zistení výskytu je potrebné určiť veľkosť zamorenia s  následnými ozdravnými opatreniami.

Pri malých výsadbách je možné likvidovať škodcu prerezávaním a  ničením infikovaných výhonov. Pri použití chemických prostriedkov je potrebné dbať na vedľajšie účinky na životné prostredie a  na vytváranie rezistencie škodcu voči prípravkom.

Perspektívnym sa javí aj šľachtenie na odolnosť, kde tiež treba prihliadať na prispôsobivosť škodcu. Účinnou kontrolou hrčiarky môže byť aj využitie prirodzených nepriateľov, najmä parazitoidmi z  radu blanokrídlovcov z čeľade  chalcidkovité (Chalcididae).

V tomto článku sa zaoberáme vrúble ...viac
Autor: Ing. Rastislav BARTOŠ
FocusMedia
VIDEO Záhradkár

Užitočné veci do vašej záhrady

 

 

 
 

 Vaša záhrada

Záhradné inšpirácie od našich čitateľov
 najkrajšie cibuľoviny

zuzana danázsová

10 hlasov
 dedkov bicykel

Zuzana Fačková

12 hlasov

Ildikó Nagyová

5 hlasov

Ildikó Nagyová

3 hlasy
 
 

žena.sk

Prečo si nezvoliť pôrod

Prečo si nezvoliť pôrod "na suchu"? Aké sú skúsenosti mamičiek?

Zistite, či ste alergická na vajíčka: Sledujte tieto príznaky!

Zistite, či ste alergická na vajíčka: Sledujte tieto príznaky!

Na internet či k lekárovi: Oplatí sa liečiť online spôsobom?

Na internet či k lekárovi: Oplatí sa liečiť online spôsobom?

Prečo možeme zjesť z tuniaka iba 147 gramov za týždeň? A čo ostatné ryby?

Prečo možeme zjesť z tuniaka iba 147 gramov za týždeň? A čo ostatné ryby?

Hrčiarka gaštanová
Ing. Rastislav BARTOŠ