14. januára 2012

Neznáme škodce: Nosáčik palmový (6. časť)

V súčasnej dobe sme svedkami šírenia nových druhov chorôb a škodcov. Poukazujeme na niektoré z nich. Jedným z nich je aj nosáčik palmový.

Nosáčik palmovýAutor: profimedia.sk

TAXONOMICKÉ ZARADENIE

Živočíšny druh patrí taxonomicky do triedy Insecta – hmyzu, radu Coleoptera – chrobákov, čeľade Dryophthoridae – nosáčikovité, rodu Rhynchophorus – nosáčik. Chrobák nemá úradný slovenský názov. Slovenské pomenovanie je odvodené od taxonomickej príslušnosti a  hlavných hostiteľov.

PÔVOD A ROZŠÍRENIE

Nosáčik palmový sa vyskytuje v  južnej Ázii, na Arabskom polostrove, v  Austrálii, Japonsku. V  krajinách Mediteránnej oblasti: Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Grécko, Turecko, Cyprus, Izrael, Jordánsko, Egypt. V  SR sa nosáčik palmový nevyskytuje.
Hostiteľmi nosáčika palmového sú rôzne druhy paliem napr.: areka betelová známa ako palma betelová (Areca catechu), kokosovník obyčajný (Cocos nucifera), olejnica guinejská (Elaeis guineensis), ságovník pravý (Metroxylon sagu), datľovník obyčajný (Phoenix dactylifera) alebo trstina cukrová (Saccharum officinarum).

VÝVIN

Nosáčik palmový má v  optimálnych podmienkach 3 až 4 generácie za rok. Dospelé jedince sú aktívne cez deň aj v  noci. Chrobáky sú červeno hnedej farby, veľkosti 35 x 10 mm, s  dlhým noscom a  tmavými škvrnami na hrudníku. Za svojho života sa pária dospelce niekoľko krát. Obdobie od párenia po kladenie vajíčok trvá 1 až 7 dní. Kladenie vajíčok je obmedzené na najmäkšie časti paliem alebo na miesta poškodenia a trvá asi 45 dní. Samička nakladie v  priemere asi 200 vajíčok, ktoré sú krémovo bielej farby, podlhovasté, 2,6 x 1,1 mm. Samička nakladie v  priemere asi 200 vajíčok, ktoré sú krémovo bielej farby. Larvy sa liahnu 3 dni po nakladení vajíčok. Larva je beznohá, s  hnedou hlavou a  silnými hryzadlami. V  plnom vzraste je 50 mm dlhá a  20 mm široká. Larvy žerú vo vnútri paliem na báze koruny alebo v  kmeni. Obdobie larvy trvá 36  až 78 dní. V  cukrovej trstine bolo zaznamenaných až 7 instarov. Pred kuklením larva vytvorí zámotok. Po vykuklení zostáva dospelec 4 až 17 dní v  zámotku. Dospelce žijú v  priemere 2 až 3 mesiace.

ŠKODLIVOSŤ

Je ťažké zistiť škodcu v  počiatočných fázach vývinu. Pozornou prehliadkou možno zistiť znaky prítomnosti škodcu, ktorými sú otvory na povrchu kmeňa a  koruny doprevádzané drvinou vytláčanou z  dier a  výtokom rastlinných štiav a  chrumkavý zvuk doprevádzajúci žranie lariev. Na poškodených palmách dochádza k  usychaniu listov a  až k  ich odumretiu.
Samostatne dokáže chrobák preletieť maximálne asi 1 km za 1 generáciu. Na väčšie vzdialenosti sa šíri prostredníctvom človeka v  medzinárodnom obchodovaní s  rastlinným materiálom. V  živých rastlinách paliem.
Pre SR je škodca okrajovou záležitosťou, keďže sa hostiteľské rastliny na našom území nepestujú na veľkých plochách, ale len jednotlivé rastliny. Do úvahy by prichádzali skleníky, zimné a botanické záhrady.

OCHRANA

Ochranné opatrenia spočívajú v  preventívnych prehliadkach dovážaných rastlín a  v  prípade výskytu v  likvidácii poškodených rastlín.

V tomto článku sa zaoberáme chrobák ...viac
Autor: Ing. Rastislav BARTOŠ
FocusMedia
VIDEO Záhradkár
  • Aktuálne číslo

Záhradkár

Užitočné veci do vašej záhrady

 

 

 
 

 Vaša záhrada

Záhradné inšpirácie od našich čitateľov
 najkrajšie cibuľoviny

zuzana danázsová

10 hlasov
 dedkov bicykel

Zuzana Fačková

14 hlasov

Ildikó Nagyová

7 hlasov

Ildikó Nagyová

5 hlasov
 
 

žena.sk

Prečo si nezvoliť pôrod

Prečo si nezvoliť pôrod "na suchu"? Aké sú skúsenosti mamičiek?

Zistite, či ste alergická na vajíčka: Sledujte tieto príznaky!

Zistite, či ste alergická na vajíčka: Sledujte tieto príznaky!

Na internet či k lekárovi: Oplatí sa liečiť online spôsobom?

Na internet či k lekárovi: Oplatí sa liečiť online spôsobom?

Prečo možeme zjesť z tuniaka iba 147 gramov za týždeň? A čo ostatné ryby?

Prečo možeme zjesť z tuniaka iba 147 gramov za týždeň? A čo ostatné ryby?

Neznáme škodce: Nosáčik palmový (6. časť)
Ing. Rastislav BARTOŠ