13. januára 2012

Psota rajčiaková

V súčasnej dobe sme svedkami šírenia nových druhov chorôb a škodcov. Poukazujeme na niektoré z nich. Jedným z nich je aj psota rajčiaková (Tuta absoluta).

Tuta absolutaAutor: iZáhradkár

TAXONOMICKÉ ZARADENIE

Taxonomicky patrí do triedy Insecta – hmyzu, radu Lepidoptera – motýľov, čeľade Gelechiidae – psotovitých, rodu Tuta – psota. Motýle nemajú úradný slovenský názov. Slovenské pomenovanie je odvodené od taxonomickej príslušnosti, teda názvu čeľade a  hlavného hostiteľa.

PÔVOD A ROZŠÍRENIE

Psota rajčiaková je pôvodná v  krajinách Južnej Ameriky. V  Európe bola od roku 2006 zaznamenaná v Portugalsku, Španielsku, Francúzsku, Taliansku, Maďarsku, Rumunsku, Srbsku, Bulharsku, Grécku a  v  krajinách Mediteránnej oblasti Afriky a Ázie. V  roku 2010 sa objavila aj na Slovensku v  sklade s  dovezenými rajčiakmi, v  ktorom bola ihneď zlikvidovaná.

Hlavným hostiteľom je rajčiak (Solanum lycopersicum). Menšími hostiteľmi sú  zemiak (Solanum tuberosum), divý rajčiak (Solanum habrochaites), baklažán (Solanum melongena), fazuľa obyčajná (Phaseolus vulgaris), ľuľok (Solanum lyratum) a rôzne divorastúce rastliny z čeľade ľuľkovitých, napríklad ľuľok čierny, durman obyčajný alebo tabak.

VÝVIN

Psota rajčiaková má vysoký reprodukčný potenciál. Počet generácií je závislý od klimatických podmienok. V  optimálnych podmienkach môže mať 10 až 12 generácií za rok, v  Európe pri priaznivých podmienkach 10. Biologický cyklus trvá priemerne 29 až 38 dní. Psota rajčiaková je nočný motýľ a  počas dňa sa skrýva medzi listami. Podľa štúdií trval biologický cyklus 76 dní pri teplote 14 °C, 40 dní pri 20 °C a  24 dní pri 27 °C. Psota rajčiaková je nočný motýľ a  počas dňa sa skrýva medzi listami. Samička za svoj život nakladie  250 až 300 vajíčok na nadzemné časti hostiteľských rastlín. Vajíčka sú podlhovasté, rozmeru 0,4 x 0,2 mm, krémovo bielej až žltej farby. Po 4-5 dňoch od nakladenia vajíčka sa začnú liahnuť larvy - húsenice.

Vyliahnuté larvy prenikajú do pletív listov, stoniek, kališných lístkov a  v  prípade rajčiakov aj do plodov. Počas vývinu prechádzajú 4 instarmi. V prvom štádiu sú húsenice 0,6 až 0,8 mm veľké, larvy tretieho štádia sú 4,5 mm veľké a  4. štádia 7,5 mm. S  prechodom jedného instaru k  druhému sa mení aj farba húseníc od krémovo bielej s  hnedou hlavou, cez slabo zelenú až po slabo ružovo zelenú. Dĺžka obdobia húsenice trvá asi 13 až 15 dní. Kukla je hnedá a 6 mm veľká. Dĺžka obdobia kukly je 9 až 11 dní. Kuklí sa v  míne, na povrchu listu alebo v  pôde. Dospelý jedinec je drobný motýľ striebrosivej farby s  čiernymi škvrnami na predných krídlach, veľkosti 5 až 7 mm, rozpätie krídel má 8-10 mm. Prezimuje ako vajíčko, kukla alebo dospelý jedinec.

ŠKODLIVOSŤ

Húsenica psoty rajčiakovej vytvára tunely a  plošné míny v  listoch, stonkách, apikálnych púčikoch, kališných lístkoch. Na rajčiakoch pri vysokej hustote napadnutia aj  v zelených a  zrelých plodoch. V  mínach sú viditeľné výkaly po mínovaní húseníc. Poškodené pletivo hnedne a  odumiera. Na plodoch rajčiaka sú viditeľné otvory po vstupe a výstupe húseníc do plodov a z plodov.

Mínovaním listovej plochy a stoniek sa znižuje veľkosť asimilačnej plochy a  zoslabuje rast rastlín s  konečným dôsledkom zníženia veľkosti úrody. Húsenice psoty rajčiakovej môžu spôsobiť až 100 % straty na úrode rajčiaka. V  podmienkach Slovenska sú ohrozené prevažne skleníkové kultúry.

Psota rajčiaková sa šíri zásielkami rastlín na pestovanie, teda sadenicami alebo plodmi rajčiaka.

OCHRANA

Spočíva najmä v  aplikácii preventívnych opatrení pri pestovaní rajčiaka a  iných hostiteľských plodín. Dôležitá je najmä výsadba zdravého materiálu, odstránenie starých rastlín a ich zvyškov, likvidácia burín z  čeľade ľuľkovité, hygiena vo fóliovníkoch a  skleníkoch a  v  ich okolí, aplikácia svetelných a  feromónových lapače, striedanie plodín, likvidácia infikovaných rastlín a pozberových zvyškov.

Pri chemickej ochrane je nevyhnutná aplikácia selektívnych prípravkov a  striedanie účinných látok. Pri biologickej ochrane je to aplikácia predátorov - dravých bzdôch,  parazitoidov, mikrobiologických húb alebo použitie extraktov z rastliny s insekticídnym účinkom (Azadirachta indica).

Autor: Ing. Rastislav BARTOŠ
FocusMedia
VIDEO Záhradkár
  • Aktuálne číslo

Záhradkár

Užitočné veci do vašej záhrady

 

 

 
 

 Vaša záhrada

Záhradné inšpirácie od našich čitateľov
 najkrajšie cibuľoviny

zuzana danázsová

10 hlasov
 dedkov bicykel

Zuzana Fačková

14 hlasov

Ildikó Nagyová

7 hlasov

Ildikó Nagyová

4 hlasy
 
 

žena.sk

Prečo si nezvoliť pôrod

Prečo si nezvoliť pôrod "na suchu"? Aké sú skúsenosti mamičiek?

Zistite, či ste alergická na vajíčka: Sledujte tieto príznaky!

Zistite, či ste alergická na vajíčka: Sledujte tieto príznaky!

Na internet či k lekárovi: Oplatí sa liečiť online spôsobom?

Na internet či k lekárovi: Oplatí sa liečiť online spôsobom?

Prečo možeme zjesť z tuniaka iba 147 gramov za týždeň? A čo ostatné ryby?

Prečo možeme zjesť z tuniaka iba 147 gramov za týždeň? A čo ostatné ryby?

Psota rajčiaková
Ing. Rastislav BARTOŠ