18. septembra 2007

Ako určiť správny termín zberu ovocia

Výsledkom snaženia každého ovocinára je dopestovanie kvalitných a chutných plodov ovocia, z ktorých sa bude tešiť nielen v čase zberu a krátko po ňom, ale aj počas dlhých zimných mesiacov.

Táto radosť je však podmienená správnym termínom zberu a vhodným skladovaním ovocia. Na správne pochopenie si treba ujasniť hlavné faktory súvisiace s týmto procesom, a to určenie správneho termínu zberu a typu zrelosti. Následne, ak chceme, aby plody vydržali čo najdlhšie, nastáva najdôležitejší proces – skladovanie.

Určenie správneho termínu zberu

Počet dní od plného kvitnutia po zberovú zrelosť
Dĺžku intervalu zistíme z pomologických opisov v literatúre alebo ju stanovíme na základe viacročného sledovania na danom stanovišti, čo môže byť presnejšie.

Oddeliteľnosť stopky plodu od konárika
Zisťuje sa miernym pootočením plodu smerom ku konáriku. Ak sa plod ľahko oddelí, ovocie je vhodné na zber. Plody neotáčame okolo stopky (ani pri zbere), lebo by sa mohla vytrhnúť a plod by rýchlo podliehal skaze. Metódu možno použiť pri jablkách, hruškách a niektorých kôstkovinách.

Podľa opadu plodov
Zrelosť sa prejavuje začínajúcim opadom plodov. Zber však musí nasledovať veľmi rýchlo, najmä pri odrodách náchylných na opadávanie ovocia – pri tých je použiteľnosť tejto metódy problematická. Tiež ju nemožno použiť v prípade druhov, ktorých plody neopadávajú, napríklad pri jahodách, malinách, alebo sú v období opadu prakticky nepoužiteľné, ako egreše, maliny.

Vyfarbenie a vývin semien
Semená zrelých plodov sú spravidla vyplnené a majú hnedú, celoplošne vyfarbenú šupku. To však neplatí pre skoré odrody jabloní a hrušiek, kde je vývin semien neskorší. Pre tieto odrody je uvedená metóda nepoužiteľná. Najvhodnejšia je pre jesenné a zimné odrody jadrovín.

Vyfarbenie plodov
Väčšinou je dosť spoľahlivým ukazovateľom, najmä pri skorších odrodách jadrovín, pri kôstkovinách a drobnom ovocí. Spravidla vhodné obdobie na zber je vtedy, ak základná farba dosiahne požadovaný odtieň a intenzitu. Pri niektorých druhoch sa dá zhodnotiť aj zmena odtieňa farby – broskyne, marhule. Druhy ovocia, pre ktoré je charakteristické líčko krycej farby, majú plody pochádzajúce z rôznych častí koruny farebne nevyrovnané, preto tento znak nie je vždy spoľahlivý. Pre hrušky je dobrým kritériom korkovitosť lenticel plodu, pri nedozretých plodoch sú biele, pri dozretých hnedé a vystúpené.

Pevnosť dužiny
V podstate je spoľahlivým znakom, ak poznáme optimálnu pevnosť dužiny danej odrody. Zisťuje sa penetrometrom ako hodnota odporu, ktorý kladie pokožka a dužina preniknutiu cudzieho telesa dovnútra plodu. Vhodné je zistiť túto hodnotu pre danú odrodu počas viacročného sledovania a porovnať ju s dosiahnutými výsledkami skladovateľnosti a kvality v jednotlivých rokoch.

Organoleptické posúdenie zrelosti
Je jednoduchý spôsob určenia termínu zberu na základe komplexného posúdenia chuti, konzistencie a arómy dužiny, ako i vzhľadu. Zodpovedá aj požiadavkám na kvalitu ovocia, ťažšie je však použiteľný pri odrodách jadrovín určených na skladovanie. Kôstkoviny i drobné ovocie sa väčšinou zberajú, keď dosiahnu vrchol svojich chuťových vlastností, prípadne o 2 až 3 dni skôr. Letné odrody jabĺk a hrušiek sa zberajú týždeň pred dozretím, lebo ak sa nechajú dozrieť na strome, majú múčnatú alebo hniličnatú konzistenciu a fádnu chuť. Tento spôsob stanovenia zrelosti je síce subjektívny, ale napriek tomu pomerne spoľahlivý.

Typ zrelosti vhodný na dlhodobé skladovanie

Podtrhnutie – zberová zrelosť, pri ktorej je najvhodnejšie ovocie pozberať, má najlepšie vlastnosti z hľadiska skladovania. Konzumne nie je úplne zrelé, ale po niekoľkých dňoch dozreje do konzumnej zrelosti. Takto pozberané ovocie je vhodné na skladovanie a ak sú podmienky vhodné, hlavne vo veľkovýrobe, plody vydržia takmer v nezmenenom stave do mája až júna. V domácich podmienkach v dobrých pivniciach možno ovocie skladovať až do mája. Platí to však iba pre zimné odrody jabloní a hrušiek. Vhodným spôsobom zberu je aj niekoľkotýždňový „pobyt“ väčšiny kôstkovín, letných a jesenných odrôd jabloní a hrušiek, napríklad v chladničke pri teplote 4 – 5 °C.

ČO SA DEJE PRI DOZRIEVANÍ PLODOV?

Dozrievanie je fyziologický proces, pri ktorom sa výrazne mení zloženie plodu. Zelená farba sa mení na žltú, červenú, fialovú a podobne. V plodoch sa postupne hromadia asimiláty, mení sa zastúpenie jednotlivých organických látok – nahromadený cukor sa postupne mení na oligosacharidy až monosacharidy, obsah pektínu a vlákniny sa najprv zvyšuje, neskôr zásluhou rozkladných procesov klesá, mení sa zastúpenie kyselín.

Do obdobia zrelosti sa zvyšuje obsah vitamínu C, potom klesá, vzrastá obsah aromatických látok. V niektorých plodoch je vysoký obsah trieslovín spôsobujúcich trpkosť, pri niektorých z nich dochádza pôsobením enzýmov za určitých podmienok k ich odbúraniu. Dochádza tiež k rozkladu látok zabezpečujúcich spevňovanie bunkových stien, a tým k mäknutiu dužiny.

Pri úplnej zrelosti plodov sú tieto procesy prakticky ukončené a nastáva rozklad plodov, ktorý môžeme nazvať hnitie. Ak teda chceme mať plody svieže, treba ich pozberať predtým, ako sa tieto procesy ukončia. Ako určiť správny termín bez potrebného prístrojového vybavenia, je relatívne zložitý proces, ale existuje niekoľko znakov, podľa ktorých je to možné.

V tomto článku sa zaoberáme jadroviny ...viac marhuľa ...viac
Autor: Ing. Ján MEZEY
 

Užitočné veci do vašej záhrady

 
 

 

 
 

 Vaša záhrada

Záhradné inšpirácie od našich čitateľov
 Tekvice pod Tatrami

Miroslava Michaláková

0 hlasov
 Zber tekvíc pod Tatrami

Miroslava Michaláková

0 hlasov
 Moja orchidea ma vždy prekvapí: výška 85 cm a šírka jedného kvetu 11,5 cm.

Soňa Olexová

0 hlasov

Ildikó Nagyová

0 hlasov
 
 

žena.sk

Ste podráždená? Povieme vám, či sa stravujete správne

Ste podráždená? Povieme vám, či sa stravujete správne

Zostal vo vás kondóm? Hrozí tehotenstvo?

Zostal vo vás kondóm? Hrozí tehotenstvo?

Čím uhasíte oheň? Máme návod na liečbu vašich urologických problémov

Čím uhasíte oheň? Máme návod na liečbu vašich urologických problémov

Ako vybrať krúžok pre dieťa

Ako vybrať krúžok pre dieťa