13. marca 2017

VIDEOrez: Nepodceňte správny a pravidelný rez jabloní

Rez jabloní je nevyhnutnou súčasťou každoročných záhradných prác. A pretože má priamy vplyv nielen na životnosť stromu, ale aj na celkovú úrodu poradíme vám, ako pri ňom neurobiť chybu.

Ešte stále je čas venovať pozornosť zimnému rezu jabloní.Autor: profimedia.sk

Jablone patria medzi dlhoveké dreviny. V priemere sa dožívajú 60 až 70 rokov, vo voľnej krajine však nie sú výnimočné ani 200-ročné stromy. Aby ste sa z ich krásy a hlavne z chutnej šťavnatej úrody jabĺk mohli tešiť čo najdlhšie, nepodceňte pravidelný rez.

Pestujete odrodu ‘Rubinola’? Odborník vám poradí, ako ju správne rezať.

Zimný rez jabloní

Vykonáva sa v období vegetačného pokoja, spravidla v priebehu marca, keď už pominuli tuhé zimné mrazy, stromy však ešte nezačali pučať, konáre sú bez listov a v korune sa tak dá dobre orientovať.

Zimný rez patrí pri jabloniach medzi základné rezy. V ojedinelých prípadoch môžete termín jeho vykonania posunúť až do obdobia po odkvitnutí, a to napríklad vtedy, keď stromy príliš intenzívne rastú a potrebujete ich oslabiť. Využijete pritom násadu kvetov, teda fakt, že plné kvitnutie ich oslabilo, čo bude mať vplyv aj na ďalší rast po zrezaní.

Prečo rezať v zime?

 • Zimný rez využite na tvarovanie štruktúry koruny.
 • Obnažené konáre vám umožnia vyhnúť sa chybám.
 • Zároveň odstraňujte všetky mechanicky poškodené, chorobami a škodcami silno napadnuté výhonky.
 • Stromy udržujte v medziach, ktoré ste si vytýčili.
 • Nezabúdajte na odstraňovanie výmladkov z podpníkov, ktoré naštepenej ušľachtilej odrode zbytočne odoberajú vodu a živiny.

VIDEOrez: Prakticky podľa odborníka

Rez podľa veku stromu

Hoci by ste zimný rez jabloní nemali vynechať a jeho všeobecné pravidlá sú vždy platné, zároveň treba k stromom pristupovať individuálne a prihliadať, samozrejme, na ich vek.

Pri jabloniach možno v tomto smere rozlíšiť tri základné druhy rezu: výchovný, udržiavacízmladzovací. Každý z nich vyžaduje určitý časový priestor, vynechanie hociktorého vedie k zásadným chybám, ktorých následkom je zmenšovanie plodov, oslabovanie rastu, lámanie konárov, rýchle starnutie stromov, nižšie úrody a nezriedka aj úhyn stromu.

Výchovný rez

Jeho cieľom je vytvarovanie pevnej vitálnej koruny. Pristupujte k nemu hneď po vysadení, ešte pred nástupom stromčeka do prvého vegetačného obdobia a pokračujte až do jeho vstupu do plnej rodivosti.

Niekedy sa stane, že mladé stromčeky nerastú podľa predstáv. Vieme, čo je za tým.

Kým napríklad v prípade jabloní v tvare štíhleho vretena môže toto obdobie trvať 3 až 4 roky, pri vyššom korunkovom tvare to môže byť aj dvakrát dlhšie.

Výchovný rez zahŕňa:

 • povýsadbový rez - zmena pomeru nadzemnej a podzemnej časti vysadeného stromčeka v prospech koreňov.
 • zakladanie korunky - pre štruktúru koruny je tiež dôležité, aby v nej boli konáre rovnomerne rozmiestnené.
 • výber perspektívnych konárov - z novovytvorených výhonkov je potrebné vybrať tie, ktoré rastú najvhodnejšie a využiť ich na ďalšiu tvorbu koruny.

Udržiavací rez

Na rad prichádza po vstupe stromu do plnej rodivosti. Jeho cieľom je udržanie rovnováhy medzi rastom a rodivosťou. Okrem správneho rezu treba dbať na vyrovnanú výživu, ochranu a závlahu.

Objavili ste na strome podozrivé výrastky? Pozor, aby to nebola práca nebezpečnej vlnačky krvavej.

Udržiavací rez zahŕňa:

 • obmenu výhonkov - dôležitá na udržanie rovnováhy stromu. Správnym rezom v korune zachováte vždy len mladé a perspektívne výhonky prinášajúce najkvalitnejšie plody. Bez pravidelnej obmeny výhonkov by dochádzalo k nežiaducemu a rýchlemu starnutiu stromu.

Zmladzovací rez

Pristupujte k nemu v čase, keď strom zostarne. Typickým prejavom je tvorba menších plodov, zníženie rodivosti, zasychanie výhonkov alebo tvorba väčšieho množstva vlkov.

Zmladzovací rez zahŕňa:

 • hlbšie zásahy do štruktúry koruny.
 • rezy sú spravidla silnejšie, obmeny konárov ráznejšie.
 • často treba pristúpiť k postupnej obmene celých kostrových konárov.

Autor: Lucia Harničárová
VIDEO Záhradkár

Užitočné veci do vašej záhrady

 

 

 
 

 Vaša záhrada

Záhradné inšpirácie od našich čitateľov
 najkrajšie cibuľoviny

zuzana danázsová

3 hlasy
 dedkov bicykel

Zuzana Fačková

8 hlasov

Ildikó Nagyová

3 hlasy

Ildikó Nagyová

2 hlasy
 
 

žena.sk

Prečo si nezvoliť pôrod

Prečo si nezvoliť pôrod "na suchu"? Aké sú skúsenosti mamičiek?

Zistite, či ste alergická na vajíčka: Sledujte tieto príznaky!

Zistite, či ste alergická na vajíčka: Sledujte tieto príznaky!

Na internet či k lekárovi: Oplatí sa liečiť online spôsobom?

Na internet či k lekárovi: Oplatí sa liečiť online spôsobom?

Prečo možeme zjesť z tuniaka iba 147 gramov za týždeň? A čo ostatné ryby?

Prečo možeme zjesť z tuniaka iba 147 gramov za týždeň? A čo ostatné ryby?

VIDEOrez: Nepodceňte správny a pravidelný rez jabloní
Lucia Harničárová