13. marca 2017

VIDEOrez: Nepodceňte správny a pravidelný rez jabloní

Rez jabloní je nevyhnutnou súčasťou každoročných záhradných prác. A pretože má priamy vplyv nielen na životnosť stromu, ale aj na celkovú úrodu poradíme vám, ako pri ňom neurobiť chybu.

Ešte stále je čas venovať pozornosť zimnému rezu jabloní.Autor: profimedia.sk

Jablone patria medzi dlhoveké dreviny. V priemere sa dožívajú 60 až 70 rokov, vo voľnej krajine však nie sú výnimočné ani 200-ročné stromy. Aby ste sa z ich krásy a hlavne z chutnej šťavnatej úrody jabĺk mohli tešiť čo najdlhšie, nepodceňte pravidelný rez.

Pestujete odrodu ‘Rubinola’? Odborník vám poradí, ako ju správne rezať.

Zimný rez jabloní

Vykonáva sa v období vegetačného pokoja, spravidla v priebehu marca, keď už pominuli tuhé zimné mrazy, stromy však ešte nezačali pučať, konáre sú bez listov a v korune sa tak dá dobre orientovať.

Zimný rez patrí pri jabloniach medzi základné rezy. V ojedinelých prípadoch môžete termín jeho vykonania posunúť až do obdobia po odkvitnutí, a to napríklad vtedy, keď stromy príliš intenzívne rastú a potrebujete ich oslabiť. Využijete pritom násadu kvetov, teda fakt, že plné kvitnutie ich oslabilo, čo bude mať vplyv aj na ďalší rast po zrezaní.

Prečo rezať v zime?

 • Zimný rez využite na tvarovanie štruktúry koruny.
 • Obnažené konáre vám umožnia vyhnúť sa chybám.
 • Zároveň odstraňujte všetky mechanicky poškodené, chorobami a škodcami silno napadnuté výhonky.
 • Stromy udržujte v medziach, ktoré ste si vytýčili.
 • Nezabúdajte na odstraňovanie výmladkov z podpníkov, ktoré naštepenej ušľachtilej odrode zbytočne odoberajú vodu a živiny.

VIDEOrez: Prakticky podľa odborníka

Rez podľa veku stromu

Hoci by ste zimný rez jabloní nemali vynechať a jeho všeobecné pravidlá sú vždy platné, zároveň treba k stromom pristupovať individuálne a prihliadať, samozrejme, na ich vek.

Pri jabloniach možno v tomto smere rozlíšiť tri základné druhy rezu: výchovný, udržiavacízmladzovací. Každý z nich vyžaduje určitý časový priestor, vynechanie hociktorého vedie k zásadným chybám, ktorých následkom je zmenšovanie plodov, oslabovanie rastu, lámanie konárov, rýchle starnutie stromov, nižšie úrody a nezriedka aj úhyn stromu.

Výchovný rez

Jeho cieľom je vytvarovanie pevnej vitálnej koruny. Pristupujte k nemu hneď po vysadení, ešte pred nástupom stromčeka do prvého vegetačného obdobia a pokračujte až do jeho vstupu do plnej rodivosti.

Niekedy sa stane, že mladé stromčeky nerastú podľa predstáv. Vieme, čo je za tým.

Kým napríklad v prípade jabloní v tvare štíhleho vretena môže toto obdobie trvať 3 až 4 roky, pri vyššom korunkovom tvare to môže byť aj dvakrát dlhšie.

Výchovný rez zahŕňa:

 • povýsadbový rez - zmena pomeru nadzemnej a podzemnej časti vysadeného stromčeka v prospech koreňov.
 • zakladanie korunky - pre štruktúru koruny je tiež dôležité, aby v nej boli konáre rovnomerne rozmiestnené.
 • výber perspektívnych konárov - z novovytvorených výhonkov je potrebné vybrať tie, ktoré rastú najvhodnejšie a využiť ich na ďalšiu tvorbu koruny.

Udržiavací rez

Na rad prichádza po vstupe stromu do plnej rodivosti. Jeho cieľom je udržanie rovnováhy medzi rastom a rodivosťou. Okrem správneho rezu treba dbať na vyrovnanú výživu, ochranu a závlahu.

Objavili ste na strome podozrivé výrastky? Pozor, aby to nebola práca nebezpečnej vlnačky krvavej.

Udržiavací rez zahŕňa:

 • obmenu výhonkov - dôležitá na udržanie rovnováhy stromu. Správnym rezom v korune zachováte vždy len mladé a perspektívne výhonky prinášajúce najkvalitnejšie plody. Bez pravidelnej obmeny výhonkov by dochádzalo k nežiaducemu a rýchlemu starnutiu stromu.

Zmladzovací rez

Pristupujte k nemu v čase, keď strom zostarne. Typickým prejavom je tvorba menších plodov, zníženie rodivosti, zasychanie výhonkov alebo tvorba väčšieho množstva vlkov.

Zmladzovací rez zahŕňa:

 • hlbšie zásahy do štruktúry koruny.
 • rezy sú spravidla silnejšie, obmeny konárov ráznejšie.
 • často treba pristúpiť k postupnej obmene celých kostrových konárov.

Autor: Lucia Harničárová
VIDEO Záhradkár

Užitočné veci do vašej záhrady

 

 

 
 

 Vaša záhrada

Záhradné inšpirácie od našich čitateľov
 najkrajšie cibuľoviny

zuzana danázsová

1 hlas
 dedkov bicykel

Zuzana Fačková

1 hlas

Ildikó Nagyová

1 hlas

Ildikó Nagyová

1 hlas
 
 

žena.sk

Chlipnite si skôr, ako pocítite smäd!

Chlipnite si skôr, ako pocítite smäd!

Nie ste spokojná so vzhľadom vašej vagíny? Aj prečnievajúcich pysky sa dajú liečiť

Nie ste spokojná so vzhľadom vašej vagíny? Aj prečnievajúcich pysky sa dajú liečiť

Tehuľka s amputovanou nohou: Videli ste už podobné fotky?

Tehuľka s amputovanou nohou: Videli ste už podobné fotky?

Chudnutie v spánku: Pozrite sa, aké je to jednoduché

Chudnutie v spánku: Pozrite sa, aké je to jednoduché

VIDEOrez: Nepodceňte správny a pravidelný rez jabloní
Lucia Harničárová