23. augusta 2019

Urobte správny rez, aby ste i o rok pozberali bohatú úrodu malín a černíc

Oba druhy patria k jednoducho rastúcim krom. No i pri nich treba ovládať spôsob ich rastu, aby ste tomu následne vedeli prispôsobiť tvarovanie a rez.

Autor: Marián Komžík

Maliny i černice sa niekomu na seba podobajú ako vajce vajcu, ale nie je to celkom tak. Existujú medzi nimi mierne odlišnosti v reze a tvarovaní, ktoré by sa mali dodržiavať. Na malinách netreba skracovanie sekundárnych výhonkov, černice sa vyznačujú bujnejším rastom, takže potrebujú širší spon. Obom však treba vymedziť presné hranice, kam sa môžu rozrastať v pôde, rovnako si vyžadujú oporu práve pre svoj poliehavý rast.

Maliny

Ostružina malinová vytvára krovité porasty, ktoré sú zložené zo vzpriamených výhonkov vyrastajúcich z koreňov. Zvláštnosťou je, že tieto výhony vegetujú iba dva roky a následne odumierajú. Regenerácia porastu sa uskutočňuje obnovovaním výhonov pomocou koreňových výmladkov. Maliny s tým problém nemajú, vďaka čomu sa ich porast dokáže obnovovať desiatky rokov. K likvidácii takéhoto porastu pristupujte až v čase, keď sa v poraste premnožili choroby a škodce. Rast krov už nie je vitálny, čo sa podpisuje pod malú veľkosť plodov a ich nižšiu kvalitu.

Základné skupiny odrôd malín a černí

  • Klasické odrody, ktoré rodia v druhom roku na výhonkoch, ktoré narástli v roku minulom. Medzi takéto odrody patria napríklad Radziejowa, Laszka, Glen Ample či Sokolicav. Z černíc sem patrí Black Butte či Black Satin.
  • Remontantné odrody vyznačujúce sa rodivosťou už v prvom roku na jednoročných letorastoch. Výhonky, ktoré na jar vyrástli z koreňov, už uprostred leta zarodia a rodia až do mrazov. Medzi tieto odrody patria napríklad odrody Polka, Pokusa, Polesie či Poranna Rosa. Z černíc je v záhradách rozšírená odroda Reuben.

Klasický je ideálny 

Veľkovýroba pozná viacero moderných pestovateľských systémov pestovania malín. Tie sú však viac-menej v záhradách nepoužiteľné. Preto sa využíva klasické pestovanie malín záhonovým spôsobom. Odporúča sa tvorba užších pásových záhonov s vyčleneným perimetrom pestovania. V prípade pestovania „na voľno“ sa vám rýchlo stane, že sa malinový porast rozrastie veľmi do šírky, čo výrazne skomplikuje jeho ošetrovanie ako i zber plodov. Je vhodné presne vymedziť hranice, ktoré môžu rastliny dosiahnuť vybudovaním opory. Do takto pripraveného záhona vysaďte sadenice, z ktorých v prvom roku vyrastie množstvo výhonov. Z tých počas predjarného rezu vyberte na dĺžkový meter asi 6 až 8 kusov tých najpevnejších a najperspektívnejších. Slabšie, poškodené a zahusťujúce výhony odstráňte na báze. Ponechané výhony vyviažte ku konštrukcii. Tieto začiatkom leta naplno zarodia a počas zimy odumrú. V následných rokoch je spôsob rezu rovnaký, akurát doplnený o odstraňovanie vyrodených odumretých výhonov. V prípade remontantných odrôd je rez ešte jednoduchší. Je pravda, že dokážu priniesť úrodu nielen v prvom, ale tiež v druhom roku a až následne odumrú, v praxi sa však zvyknú ponechať iba počas jednej vegetačnej sezóny. A to z dôvodu, že sa porast príliš nezahusťuje a to bráni aj usadeniu sa prezimujúcich škodcov a chorôb. Takže najlepšie urobíte, keď ich po zbere plodov, počas jesene alebo skorej jari, jednoducho skosíte nad povrchom pôdy a výhonky z porastu odstránite.

---------------------

Černice 

Černice majú v princípe rovnaký spôsob rastu ako maliny. Rastú však oveľa intenzívnejšie. To spôsobuje ich poliehavý rast vytvárajúci potrebu pestovania pri oporných konštrukciách. Tie sa budujú cielene alebo viete využiť tiež jestvujúce konštrukcie z pestovania jabloní či viniča. Veľmi vhodné sú aj ploty, ktoré sú pre černice ideálne a navyše šetria množstvo práce a financií spojených s budovaním novej opory. Rozdiel je však aj v rodivosti. Rodia síce rovnako na sekundárnych výhonkoch vyrastajúcich z primárnych, tieto sú však v porovnaní s malinami oveľa dlhšie. A preto je potrebné tieto sekundárne výhony pravidelne a dostatočne hlboko zrezávať. Pokiaľ by ste tak neurobili, sekundárne výhonky by zarodili po celej svojej dĺžke, čo by viedlo k tvorbe menších plodov.  Kry remontantných černíc sa obnovujú koreňovými výmladkami. Rastú veľmi intenzívne, preto je dôležité ich rast regulovať prísnym rezom. Opak vedie k silnému zahusteniu krov, ktoré spôsobuje následne intenzívnejšie šírenie hubových chorôb či horšie vyzrievanie plodov.

Využijete i vejárový systé

Černice sú intenzívne rastúce kry, vzhľadom na to ich treba vysádzať v širšom spone ako maliny. V radoch či k plotu ich saďte približne na vzdialenosť 3 m od seba. Na tvarovanie základného tvaru využite po prvom, prípadne druhom roku pestovania najpevnejšie výhony. Tie vyviažte k plotu či ku konštrukcii nad seba v počte približne 4-5 na každú stranu. Využiť tiež viete vejárovitý systém, keď ich vyväzujete do tvaru vejára. Všetky ostatné výhonky nekompromisne zrežte na báze. Niektorí pestovatelia využívajú tiež striedavý systém pestovania, keď sa na jednu stranu vyviažu vlaňajšie výhony prinášajúce v danom roku úrodu a na stranu druhú mladé letorasty. Takto docielia, že mladé letorasty neprekážajú tým rodiacim. V čase zberu plodov však mladé letorasty ešte nezvyknú dosiahnuť takú veľkosť, že by nejako extra tienili, preto pokojne môžete použiť aj klasický systém pestovania, a to bez rizika, že by vám plody zle vyzrievali.

Rez v nasledujúcich rokoch

V prípade černíc ho prispôsobte charakteru ich rastu. Vykonávajte ho v predjarnom období, rovnako pri malinách. V prvej fáze odstráňte všetky vyrodené odumreté výhonky. Následne všetky slabé, nedostatočne vyvinuté a poškodené. Zo zvyšných perspektívnych výhonkov ponechajte potrebný počet, zvyšné zrežte na báze. Ponechané výhonky skráťte na dĺžku 1,5 až 2 m a sekundárne výhonky z nich vyrastajúce skráťte na dĺžku približne 0,2 až 0,3 m. Nakoniec ich vyviažte ku konštrukcii či plotu.

Ďalšie zaujímavé články nájdete tu:

Teraz je vhodný čas rozdeliť rozrastenú pažítku​

Takmer nesmrteľné! TOP 7 izboviek pre zaneprázdnených aj zábudlivcov

V tomto článku sa zaoberáme černice ...viac maliny ...viac
Autor: Marián Komžík
FocusMedia
VIDEO Záhradkár
  • Aktuálne číslo

Záhradkár

Užitočné veci do vašej záhrady

 

 

 
 

 Vaša záhrada

Záhradné inšpirácie od našich čitateľov
 najkrajšie cibuľoviny

zuzana danázsová

10 hlasov
 dedkov bicykel

Zuzana Fačková

14 hlasov

Ildikó Nagyová

7 hlasov

Ildikó Nagyová

4 hlasy
 
 

žena.sk

Prečo si nezvoliť pôrod

Prečo si nezvoliť pôrod "na suchu"? Aké sú skúsenosti mamičiek?

Zistite, či ste alergická na vajíčka: Sledujte tieto príznaky!

Zistite, či ste alergická na vajíčka: Sledujte tieto príznaky!

Na internet či k lekárovi: Oplatí sa liečiť online spôsobom?

Na internet či k lekárovi: Oplatí sa liečiť online spôsobom?

Prečo možeme zjesť z tuniaka iba 147 gramov za týždeň? A čo ostatné ryby?

Prečo možeme zjesť z tuniaka iba 147 gramov za týždeň? A čo ostatné ryby?

Urobte správny rez, aby ste i o rok pozberali bohatú úrodu malín a černíc
Marián Komžík