12. septembra 2017

Hoci sa o tomto ochorení medzi záhradkármi veľa nehovorí, škody bývajú citeľné

Stolbur... Toto nezvyčajné slovo už určite počul každý, i ten menej skúsený záhradkár. Napriek tomu vie len málokto príznaky tejto nebezpečnej choroby správne vyhodnotiť.

Rajčiak poškodený stolburom.Autor: Ing. Ivana Horváthová, ÚKSÚP – OOR

Stolbur rajčiaka (Tomato stolbur phytoplasma) ako hospodársky veľmi nebezpečné ochorenie, napáda nielen rajčiak jedlý, ale aj papriku ročnú, zemiaky, pupenec roľný a mnohé ďalšie druhy, ktoré patria do čeľade ľuľkovitých (Solanaceae), prýštecovitých (Euphorbiaceae), mrkvovitých (Daucaceae) a kukučinovitých (Cuscutaceae).

Stolbur je najviac zastúpený predovšetkým v južnejších, teplejších a suchších oblastiach strednej a južnej Európy. V rámci Slovenskej republiky taktiež predstavuje hospodársky významný patogén v najteplejších, južných oblastiach, pričom v niektorých rokoch môže spôsobiť pri skorých infekciách až 100-percentnú stratu úrody na rajčiakoch.

Čo je pôvodcom stolburu?

Pôvodcom ochorenia je fytoplazma, ktorú prenášajú viaceré druhy cikádiek, z ktorých najvýznamnejšia je žilnatka vírusonosná (Hyalesthes obsoletus).

Za zdroj infekcie sa najčastejšie považuje pupenec roľný ďatelina lúčna.  Patogén nie je prenosný mechanicky ani semenom.

Ako spoznáte stolbur?

Prvotné príznaky ochorenia možno pozorovať na všetkých nadzemných orgánoch napadnutých rastlín, nakoľko na rajčiakoch dochádza k výrazným zmenám.

  • Vrcholky rastlín sú chlorotické, majú skrátené internódia a vertikálnejší rast.
  • Listy, ktorých počet je zredukovaný, postupne zakrpatievajú, tuhnú a okraje sa stáčajú nahor. Sprievodným javom môže byť aj výskyt deformácie listov, alebo ich neprirodzené postavenie. Dochádza k redukcii všetkých orgánov. Zvýšená je tvorba adventívnych korienkov.
  • Súkvetie je výrazne vzpriamené, kalichy sú zväčšené, často zrastené, slabo fialovo sfarbené.
  • Napadnuté plody sú zakrpatené, zdrevnatené, bez chuti a zle vyfarbené.
  • Pre semená rastlín je typické zakrpatenie a nedozrievanie.

Ako stolburu predchádzať?

K preventívnej ochrane pred výskytom stolburu patrí hlavne:

  • likvidácia burín, ktoré môžu byť potencionálnym rezervoárom choroby
  • ničenie škodlivých prenášačov
  • pestovanie odrôd, ktoré sú proti stolburu odolnejšie.

Aké sú možnosti ochrany rastlín proti stolburu?

Z prípravkov na ochranu rastlín sa odporúča použiť:

  • Cruiser 350 FS

Okrem uvedeného prípravku majú neautorizovaný vedľajší účinok proti cikádkam aj niektoré prípravky proti voškám, prípadne proti pásavke zemiakovej.

Pred začatím ošetrovania rastlín je potrebné pozorovať výskyt cikádiek.

Autor: Ing. Ivana Horváthová, ÚKSÚP – OOR
VIDEO Záhradkár

Užitočné veci do vašej záhrady

 

 

 
 

 Vaša záhrada

Záhradné inšpirácie od našich čitateľov
 najkrajšie cibuľoviny

zuzana danázsová

2 hlasy
 dedkov bicykel

Zuzana Fačková

2 hlasy

Ildikó Nagyová

1 hlas

Ildikó Nagyová

1 hlas
 
 

žena.sk

Milovanie po menopauze: Komplikácia alebo nový pôžitok?

Milovanie po menopauze: Komplikácia alebo nový pôžitok?

Choroba v utajení: Skryté symptómy žilového ochorenia

Choroba v utajení: Skryté symptómy žilového ochorenia

Jedlo ako liek: Ktoré potraviny zaženú aj vážne choroby?

Jedlo ako liek: Ktoré potraviny zaženú aj vážne choroby?

Ocitli ste sa v partnerskom trojuholníku? Ako sa s tým vyrovnať?

Ocitli ste sa v partnerskom trojuholníku? Ako sa s tým vyrovnať?

Hoci sa o tomto ochorení medzi záhradkármi veľa nehovorí, škody bývajú citeľné
Ing. Ivana Horváthová
ÚKSÚP – OOR