Slovenskí lekári zachránili muža pred porážkou! Tepnu v mozgu operovali po novom
12. apríla 2019

Špecialisti z Bratislavy vykonali ako prví na Slovensku a v Čechách unikátny operačný zákrok na mozgovej tepne. Pomohlo im zariadenie v tvare margaréty.

35-ročný muž mal mozgovú aneuryzmu, teda vydutinu v mozgovej cieve, ktorá môže spôsobiť cievnu mozgovú príhodu, známu aj ako mozgový infarkt či mŕtvica. Aneuryzmu mu už raz neurochirurgicky ošetrili, po čase sa však obnovila a utláčala dôležité tepny v okolí.

ROZPOZNAJTE CMP ► Tieto príznaky si pamätajte!

Mozgová aneuryzma

Keď sa cievna stena v mozgu oslabí, vyklenie sa. Vydutina, teda aneuryzma, ktorá na cieve vznikne, sa zväčšuje. Čím má cieva v oslabenom úseku väčší priemer v porovnaní so zdravým úsekom, tým na ňu pôsobí väčší tlak. Zvyšuje sa riziko, že vydutina praskne. Zväčša to súvisí s vysokým tlakom, fyzickou námahou, s úrazom, so športom, s tlakom na stolicu či pri pôrode. Ak sa cievna vydutina už roztrhne, dá sa zachrániť len časť pacientov, aj to zväčša s trvalými následkami. Najbezpečnejšie je aneuryzmu precízne ošetriť skôr než praskne. Podmienkou však je, aby ju lekári včas odhalili.

Už nebola možná neurochirurgická liečba a nebol bezpečný ani žiadny konvenčný spôsob endovaskulárneho ošetrenia, objasňuje MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE, riaditeľ Centra intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE) v Bratislave. Keďže mladému mužovi hrozila cievna mozgová príhoda v dôsledku uzavretia v niektorej z tepien v mozgu, lekári museli nájsť najlepšie možné bezpečné riešenie aneuryzmy a ušili mu liečbu na mieru.

Ako margaréta

Cieľom endovaskulárnej liečby mozgovej výdutiny je jej embolizácia, čo je miniinvazívny zákrok. V tomto prípade však bolo nutné vyplniť aneuryzmu pomocou mirkošpirálok. Museli sme použiť úplne nové zariadenie, ktoré sa dá implantovať do cievy a udrží špirálky vo vaku vydutiny. Zároveň zabezpečí plnenie okolitých tepničiek v jej bezprostrednej blízkosti, vysvetľuje intervenčný rádiológ a neurodádiológ Ivan Vulev.

Lekári na to použili inovatívne zariadenie pCONUS2, ktoré pripomína kvietok. Vyzerá ako margaréta, má „stopku“ a „lístky“. Tie sa vložia do vydutiny a rozprestrú sa v nej tak, aby bol pod nimi zabezpečený prietok v okolitých tepnách. Nad tento „kvietok“ môžu zároveň bezpečne ukladať mikrošpirálky do vaku výdutiny. „Taká aneuryzma je dobre vyplnená a potom už nemôže prasknúť. Je vyliečená,“ konštatuje odborník. Výkon sa realizoval v celkovej anestézii, trval dve hodiny a uskutočnil sa bez komplikácií.

Zdroj videa: CINRE 

Vaše príbehy:

.Autor: Adriana Fábryová

FocusMedia
viac článkov
Slovenskí lekári zachránili muža pred porážkou! Tepnu v mozgu operovali po novom
Adriana Fábryová