Novinka: Lavínové dráhy na mape

07. februára 2012, 14:28
Tip redakcii

S pohybom turistov v horách v zimnom období úzko súvisí nebezpečenstvo padania lavín. Územiam so zvýšenou pravdepodobnosťou padnutia lavín sa preto treba vyhnúť a rešpektovať aktuálnu lavínovú situáciu, o ktorej záchranári informujú denne. Novinkou je teraz unikátny projekt lavínových dráh zobrazených v mapovej službe.

LAVÍNOVÁ MAPA: Informuje o možnom lavínovom nebezpečenstve na konkrétnych miestach.

LAVÍNOVÁ MAPA: Informuje o možnom lavínovom nebezpečenstve na konkrétnych miestach.

Autor: HZS

Návštevníci mapy na stránke turistickamapa.sk tu nájdu lavínové dráhy odlíšené farebne do troch kategórií podľa frekvencie výskytu lavín. Rovnako je zakreslený najdlhší dosah lavíny na danom mieste, takže turisti či skialpinisti si môžu pozrieť, či ich predpokladané trasy križujú potenciálne nebezpečné zóny. Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby a HIKING.SK na tomto projekte pracovali dva roky.

Okrem zaznamenanej frekvencie výskytu lavín môžu používatelia získať doplňujúce informácie o lokalite, názve, orientácii, maximálnom a priemernom sklone, či kategórii danej zóny. Všetky uvedené informácie, spolu s predpoveďou počasia a aktuálne vyhláseným stupňom lavínového nebezpečenstva poslúžia turistom, skialpinistom a horolezcom k lepšiemu odhadu nebezpečenstva pri plánovaní túr,“ priblížili záchranári.

Pozor! Radšej sa treba držať vyznačených lokalít

Jednotlivé vyznačené dráhy predstavujú časti územia Slovenskej republiky vo vysokohorskom teréne, kde bol zaznamenaný výskyt lavín. Dĺžka lavínovej dráhy predstavuje najdlhšiu zaznamenanú lavínu v danej dráhe. Z povahy vysokohorského terénu a lavínovej problematiky vyplýva, že výskyt lavín môže nastať aj v územiach, ktoré nie sú na tejto mape vyznačené. Pohyb mimo vyznačených lokalít preto nezaručuje návštevníkovi istotu, že nebude zasiahnutý prípadnou lavínou.

 
Autor: Pluska.sk/sv 
 
Aplikácie 7 plus

 
 
Novinka: Lavínové dráhy na mape
Pluska.sk/sv