Čím je práca telesne namáhavejšia, tým nižšia teplota má byť na pracovisku. Maximálne prípustné teploty sa líšia podľa 7 pracovných tried. Zohľadňujú fyzickú náročnosť, ako aj výdaj energie. Nájdite sa v tej svojej.

Globálne otepľovanie odhalí tajnú americkú základňu

Odštartovala sezóna kancelárskych vojen o teplotu v miestnosti

Zvýšená teplota alebo horúčka? Naučte sa ich rozlišovať

Aj čistá voda môže spomaľovať chudnutie. Na vine je jej teplota

##!RnY2trYjE6spFjvqSCc9d03L-oW1jlw_!##

Povolania zaradené v triede 1a: 

Optimálna teplota 23-27 °C, najvyššia prípustná 28 °C

Patrí sem: Práca posediačky s minimálnou pohybovou aktivitou: administratívne práce, kontrolná činnosť v dozorniach a riadiacich jednotkách elektrární alebo iných závodov. 

Práca posediačky spojená s ľahkou manuálnou prácou rukami a ramenami: písanie na stroji, práca s počítačom, jednoduché šitie, laboratórne práce, zostavovanie alebo triedenie drobných ľahkých predmetov.

 

Maximálna teplota pre iné povolania na ďalšej strane >>

 

Povolania zaradené v triede 1b

Optimálna teplota 22-25 °C, najvyššia prípustná 27 °C

Patrí sem: Práca prevažne posediačky spojená s ľahkou manuálnou činnosťou rúk a ramien v bežných pracovných podmienkach, presúvanie ľahkých bremien alebo prekonávanie malých odporov: riadenie osobného a koľajového vozidla, automatizované strojové opracovávanie a montáž malých ľahkých dielcov, kusová práca nástrojárov a mechanikov, práca v pokladniach.

 

Maximálna teplota pre iné povolania na ďalšej strane >>

 

Povolania zaradené v triede 1c

Optimálna teplota 20-24°C, najvyššia prípustná 26°C

Patrí sem: Práca s trvalým zapojením oboch rúk, ramien a nôh: riadenie nákladného vozidla, traktorov, autobusov a trolejbusov, robotníčky v potravinárskej výrobe, mechanici, strojové opracovanie a montáž stredne ťažkých dielcov, práca s ručným lisom.

Práca postojačky s trvalým zapojením oboch rúk, ramien a nôh spojená s prenášaním bremien do 10 kg: predavači vrátane pokladníčok, lakovanie, zváranie, sústruženie, strojové vŕtanie, robotník v oceliarni, valcovač hutných materiálov, ťahanie alebo tlačenie ľahkých vozíkov. 

Práca spojená s ručnou manipuláciou so živým bremenom: práca sestry alebo ošetrovateľky pri lôžku.

 

Maximálna teplota pre iné povolania na ďalšej strane >>

 

Povolania zaradené v triede 2a

Optimálna teplota 18-21°C, najvyššia prípustná 25°C

Patrí sem: Práca postojačky s trvalým zapojením oboch horných končatín občas v predklone alebo kľačiačky, chôdza: údržba strojov, mechanici, obsluha koksovej batérie, práce v stavebníctve - ukladanie panelov na stavbách s pomocou mechanizácie, skladníci s občasným prenášaním bremien do 15 kg, mäsiari na bitúnkoch, spracovanie mäsa, pekári, maliari izieb, operátori poloautomatických strojov, montážne práce na montážnych linkách v automobilovom priemysle, výroba kabeláže pre automobily, obsluha valcovacích tratí v kovopriemysle, hutná údržba, priemyselné žehlenie bielizne, čistenie okien, ručné upratovanie veľkých plôch, strojová výroba v drevospracujúcom priemysle.

 

Maximálna teplota pre iné povolania na ďalšej strane >>

 

Povolania zaradené v triede 2b

Optimálna teplota 18-21°C, najvyššia prípustná 25°C

Patrí sem: Práca postojačky alebo s chôdzou s trvalým zapojením oboch horných končatín, trupu, chôdza, chôdza po zvlnenom teréne bez záťaže: práca v stavebníctve pri tradičnej výstavbe, čistenie menších odliatkov zbíjačkou a brúsením, príprava foriem na 15 až 50 kg odliatky, fúkači skla pri výrobe veľkých kusov, obsluha gumárenských lisov, práca s lisom v kováčňach, záhradnícke práce a práce v poľnohospodárstve. 

 

Maximálna teplota pre iné povolania na ďalšej strane >>

 

Povolania zaradené v triede 3

Optimálna ani najvyššia prípustná teplota sa nestanovuje.

Patrí sem: Intenzívna práca ramenami a trupom: manipulácia s ťažkými bremenami do 25 kg, práca s lopatou, rezanie, hobľovanie alebo rúbanie tvrdého dreva, práca s motorovou pílou, zvážanie dreva, ručné kosenie, kopanie, tlačenie alebo ťahanie ručných vozíkov s ťažkým nákladom, otĺkanie odliatkov, príprava foriem pre veľké odliatky, kladenie betónových tvárnic, práce v poľnohospodárstve s vysokým podielom ručnej práce.

 

Maximálna teplota pre iné povolania na ďalšej strane >>

 

Povolania zaradené v triede 4

Optimálna ani najvyššia prípustná teplota sa nestanovuje.

Patrí sem: Veľmi intenzívna práca v rýchlom až maximálnom tempe: práca so sekerou, intenzívna práca s lopatou alebo výkopové práce, ručné kovanie veľkých kusov, transport ťažkých bremien do 50 kg. 

Chôdza po schodoch, na rampu alebo stúpanie po rebríku, rýchla chôdza, beh.

 

Na čo máte ešte nárok? Čítajte na ďalšej strane >>

 

 

Úprava času práce

Na čo máte ešte nárok? Čítajte na ďalšej strane >>

Pitný režim

 

Na čo máte ešte nárok? Čítajte na ďalšej strane >>

Tienenie a vetranie