Strecha v plochom vydaní

V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch sa ploché strechy tešili veľkej obľube. Čas spochybnil tvrdenie, že sa tým ušetria náklady spojené s konštrukciou krovu. Z vtedajších technológií majú dnešní vlastníci často hlavu v smútku. Strechy zatekajú a sanácia či dokonca kompletná rekonštrukcia nie je lacný špás.

Dnes si ploché strechy znova získavajú prívržencov, pretože moderné technológie odstránili takmer všetky predchádzajúce nedostatky. Vyžadujú si odborný návrh, posúdenie a realizáciu, čo je síce drahšia záležitosť, ale na druhej strane je to záruka kvality.

Základom je odborný posudok

Pre správny návrh sanácie alebo rekonštrukcie plochej strechy je najdôležitejšia kompletná prehliadka na zistenie skutočného stavu. Ideálne je, ak sa na rôznych miestach zavedú sondy, ktoré zistia presnú skladbu strešného plášťa. Na základe získaných údajov potom možno navrhnúť vhodné riešenie. Keďže ide o veľmi citlivú problematiku a neodborné zásahy v priebehu pár rokov spôsobujú ďalšie poruchy, odporúčame diagnostiku strešného plášťa i návrh optimálneho riešenia nechať na odborníkov.

Čo sa dá zachrániť

V prípade rekonštrukcie plochých striech sa často pýtate, či je možné opätovne využiť existujúcu konštrukciu. Tu sa ponúka možnosť urobiť takzvanú obrátenú strechu, čo je vlastne jednovrstvová tepelne izolovaná plochá strecha odlišujúca sa od obyčajnej tým, že tepelná izolácia sa nachádza na vonkajšej strane hydroizolácie. Je to veľmi hospodárne riešenie rekonštrukcie, ktoré prináša úsporu vysokých nákladov na odstránenie celej konštrukcie. Vyžaduje si však nenasiakavú tepelnú izoláciu s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami. V takejto konštrukcii strechy je riziko kondenzácie znížené udržovaním hydroizolácie nad teplotou rosného bodu. Keďže hydroizolácia sa kladie na teplú stranu tepelnoizolačnej vrstvy, plní aj funkciu parozábrany. Ako priťaženie sa najčastejšie používa štrkový zásyp minimálne 50 mm hrubý, s frakciami 16 – 32 mm. Najskôr treba z hydroizolačnej vrstvy odstrániť bubliny, zárezy a všetky nečistoty. Na takto pripravenú vrstvu sa položí nová hydroizolácia – najlepšie polymérasfaltové pásy alebo fólie. Treba si dať pozor na dodržanie všetkých pokynov výrobcu. Potom sa už môže položiť akýkoľvek typ obrátenej strechy. Tip PB: Na obrátenú strechu sa dá aplikovať aj zelená strecha, čo je určite pozitívnym spríjemnením najmä z estetického hľadiska.

Záhrada vo výškach

Najmä v mestách a ich častiach je akútny nedostatok zelených plôch. Vegetačná strecha je preto vhodným architektonickým aj estetickým prvkom v zastavaných plochách. Dosiahnuť ich vysokú životnosť už v súčasnosti nie je problém. Pre extenzívnu zelenú strechu je typický nižší porast ako tráva, kvety, prípadne nízke kríky. V tomto prípade postačuje vegetačná vrstva hrúbky 8 – 10 centimetrov. Intenzívna strecha sa vyznačuje vyšším porastom, ako sú kríky a nízke stromy. Tu sa už vyžaduje hrubšia vegetačná vrstva, od 20 cm. TIP PB: Zelená strecha je vzhľadom na vegetačnú vrstvu ťažšia, preto si návrh vyžaduje statické posúdenie. Celé riešenie odporúčame zveriť do rúk záhradného architekta.

Najčastejšie príčiny porúch

Najzávažnejším problémom býva nedodržanie požiadaviek na hydroizolačnú vrstvu a jej opotrebovanie. Zatekajúca voda má najhorší vplyv na všetky vrstvy strechy. Problémy spôsobuje aj zle navrhnutá skladba plášťa, zanedbávanie údržby, nevhodné technologické procesy, nesprávne vyriešené detaily strechy, malý sklon či netesnosti. Odstraňovanie týchto porúch je veľmi náročná práca, ktorúmusí posúdiť odborník. Ten vypracuje najvhodnejší návrh na rekonštrukciu. Niekedy postačí výmena alebo prekrytie poškodenej hydroizolácie novou. Inokedy treba pristúpiť k závažnejším opatreniam, často až k výmene celého strešného plášťa. Pri sanácii hydroizolácie sú všeobecne najrozšírenejšie modifikované asfaltové pásy a fóliové systémy. Slabinou týchto systémov bývajú spoje a ich ošetrenie. Preto je niekedy najlepšie použiť tekutú fóliu, ktorá sa nanáša zastudena a tvorí bezšvový hydroizolačný systém.

 
Autor: Matej MAJERÍK
Fotogaléria
FocusMedia
VIDEO Pekné Bývanie


Čítajte tiež
 

Vaše hniezdočko

Pridať vlastné foto
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (2. časť)

27.02.2017
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (1. časť)

21.02.2017
9fotiek

Novembrové Vaše Hniezdočko: Navštívte kuchyne našich čitateľov!

01.12.2016
 
Strecha v plochom vydaní
Matej MAJERÍK