PLUS 7 DNÍ pripravuje NOVÝ WEB. Vyskúšajte našu novú stránku

 

 

Superman

18. mája 2007, 06:00

Na Právnickej fakulte UMB vyplácajú mzdy aj učiteľom, ktorí vôbec neučia alebo učia iba pár hodín do týždňa

„Keď som bol zvolený za dekana fakulty, upozornil som akademický senát, že môj pracovný čas na tejto škole bude od pondelka do stredy. Do Banskej Bystrice prichádzam vždy v nedeľu poobede a už začínam pracovať. V pondelok a utorok robím na fakulte od rána do štvrtej-piatej, takže svoj pracovný čas naplním, povinnosti si splním,“ neistým hlasom vysvetľoval svoj trojdňový pracovný týždeň dekan Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela doc. JUDr. Stanislav Mráz, CSc. Po našej otázke, prečo sa teda vždy v stredu zapíše do knihy dochádzky vopred a neopodstatnene na štvrtok a piatok, sa pán dekan zhlboka nadýchol, vydal zo seba dlhé „hmmmmm“ a riekol: „Pozrite sa... týždeň má päť pracovných dní a ja si tie dni nadpracujem.“

Etika a honor dekana:
V akademických kruhoch bolo dobre známe, že docent Mráz pôsobí na mnohých školách, a preto očakávať od neho čo i len fyzickú prítomnosť päť dní v týždni na ktorejkoľvek z týchto škôl, je číra utópia.
V snahe ubrániť sa podozreniam z prílišnej rozptýlenosti podpísal Stanislav Mráz v júni 2006 čestné vyhlásenie, v ktorom sa zaväzuje pôsobiť výlučne na Bratislavskej vysokej škole práva: „Na iných vysokých školách budem pôsobiť v pedagogickom procese len externou formou a nebudem žiadnym vedúcim akademickým funkcionárom.“ Pre pána docenta znamená vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie asi len zdrap papiera, pretože o pár mesiacov už kandidoval na miesto dekana Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Člen akreditačnej komisie vlády SR profesor Vojčík vtedy písomne upozorňoval akademický senát, že „kandidatúra docenta Mráza je nielen neetická“ vzhľadom na spomínané čestné vyhlásenie, ale „je priam ohrozením akreditácie školy“, lebo Mráz je docentom z odboru medzinárodné vzťahy a nie z odboru práva. Teda podľa profesora Vojčíka: „Ak má pán docent ozajstný záujem pomôcť Právnickej fakulte v Banskej Bystrici, mal by vziať svoju kandidatúru späť.“ Mráz statočne odolal útokom opierajúcim sa o abstraktné slová ako etika, pomoc a z pozície kandidáta neustúpil ani o krok. Členovia senátu ocenili jeho pevné odhodlanie a zvolili ho do čela fakulty ako „trojdňového“ dekana.

Tri plné úväzky a jeden polovičný:
Nebuďme úzkoprsí a predpokladajme, že dekan Mráz stihne za tri dni to, na čo dekani iných fakúlt potrebujú celý týždeň. Takže mu v týždni zostávajú ešte dva pracovné dni a dva dni voľna. Počas nich by mal stihnúť „vybaviť“ ešte ďalšie štyri školy. A tu sa už dostávame do úzkych, lebo na taký výkon by si netrúfol ani Superman. „Prosím vás! Kto vám povedal, že učím na toľkých fakultách? To, čo je uvedené na internetových stránkach škôl, ešte nemusí odrážať skutočnosť,“ vyviedol nás z omylu Mráz, keď sme sa odvolávali na verejne dostupné informácie. „Reálne pracujem na plný úväzok na tejto škole v Banskej Bystrici, kde som dekanom, a na päťdesiatpercentný úväzok učím na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Na Ekonomickej univerzite v Bratislave musím mať stopercentný úväzok, lebo tam som garantom štúdia a tiež vedúcim katedry. Na Bratislavskej vysokej škole práva som učil do prvého apríla. Aj tam som bol garantom, takže tiež na plný úväzok. Dnes je taká prax, že učitelia učia na viacerých školách. Právna úprava to pripúšťa. Pokiaľ ide o vysokú školu v Sládkovičove, tam neučím. Len sa počíta, že by som tam eventuálne v budúcnosti učiť mohol. Ako vedúceho katedry ma uvádzajú zrejme preto, aby škola mala úplnú štruktúru. To je ich problém, k tomu sa ja nechcem vyjadrovať.“
Na vysvetlenie pána dekana, ako pri tom všetko stíha ešte advokátsku prax a prečo ako advokát uvádza sídlo svojej advokátskej kancelárie na Komenského 20 v Banskej Bystrici, čo je adresa Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela, sme si museli tiež pár sekúnd počkať. „Advokátsku prax v súčasnosti vôbec nevykonávam a v budove školy nemám prenajatú žiadnu miestnosť. Som advokát, ale nepracujem. Adresu školy som ako svoje pôsobisko uviedol advokátskej komore len kvôli pošte. Tu sa zdržujem najčastejšie, tak aby mi korešpondenciu posielali sem.“  

Plat za požičanie mena:
Zoznam vysokoškolských učiteľov pôsobiacich na Právnickej fakulte UMB je plný mien ctihodných kapacít. Veci neovládajúci študenti môžu rýchlo prepadnúť ilúzii, že ich títo uznávaní odborníci budú skutočne učiť, a tí najviac naivní si dokonca predstavujú, ako budú pánov profesorov, docentov každý deň stretávať na chodbách školy. Ilúzie! Okrem dekana objavujúceho sa len tri dni do týždňa má škola plno učiteľov, o ktorých poslucháči ani len netušia, ako vyzerajú. Piati vážení pedagógovia počas celého minulého semestra neodučili ani len jednu-jedinú hodinu. Ale plat im každý mesiac na účet nabiehal! „Je pravda, že profesor Čečot minulý semester neučil, ale on bol u nás na polovičný úväzok a posledného marca sa mu skončil pracovný pomer. Prečo vôbec dostával plat? To sa mu akože rátalo, že prednášal. On si zabezpečil prednášky inými odborníkmi,“ vysvetlil nám prodekan Pavol Kypta, absolvent Vysokej školy Zboru národnej bezpečnosti. „Pán Matlák... to si nepamätám, ako učil minulý semester, a neviem o tom, či v tomto semestri naozaj neučí ani hodinu. Ja som ho stretol pred tromi týždňami pri obhajobe diplomových prác, takže výučbu na katedre zabezpečuje,“ obhajuje dekan ďalšieho kolegu. A vlastne aj sám seba. Pretože on je zodpovedný za to, čo sa na škole deje, aj za vyplácanie miezd ľuďom, ktorí neodpracovali predpísaný počet hodín. „Ja môžem tým ľuďom akurát vypovedať pracovné zmluvy. Ale ak si naštrbím vzťahy s odborníkmi, ktorých bude škola v budúcnosti potrebovať... Na Slovensku je priveľa vysokých škôl a málo profesorov a docentov, bez ktorých nie je možná akreditácia školy. Bohužiaľ, ani naša fakulta nemá dostatok skúsených pedagógov z vlastných zdrojov.“
Bez zveličenia sa dá povedať, že platy učiteľov, ktorí neučia, alebo pro forma odučia jednu-dve hodiny týždenne, sú vlastne odmenou za to, že škole prepožičali svoje mená. Akú úroveň vzdelania poskytuje škola, ktorá sa pýši cudzím perím, to už učiteľov profitujúcich z nezdravého stavu nášho vysokého školstva asi nezaujíma.    
ĽUDMILA LACKOVÁ

Poslať e-mailom

Plus7dní pre iPad
Myšlienka týždňa

„Ak by som si bol vedomý alebo by mi bolo dokázané, že som skutky, z ktorých som bol obvinený, spáchal, pri mojej povahe odídem sám.“
Predseda Národnej rady SR Andrej Danko ku kauze otvárania listov v parlamente

Hodnotenie: 4/5

Anketa

Úrad pre verejné obstarávanie poukázal na porušenie zákona zo strany ministra vnútra Roberta Kaliňáka, ktorý to však odmieta. Je to podľa vás výsmech občanom?

ÁNO 81%
NIE 19%
Celkový počet hlasujúcich: 1605
 
 

Plus 7 dní

Plus 7 dní
Denník PLUS7DNÍ Báječná žena Šarm EMMA
Pekné bývanie Zdravie Záhradkár Dobré jedlo Poľovníctvo a rybárstvo

 

Superman