PLUS 7 DNÍ pripravuje NOVÝ WEB. Vyskúšajte našu novú stránku

 

 

Úradný zázrak

26. septembra 2011, 06:00

Dom, ktorý padol do oka aj Robertovi Ficovi, skolaudovali za čudných okolností

Bytový komplex Bonaparte na Napoleonovom vŕšku pôvodne vykazoval viacero parametrov čiernej stavby. V súčasnosti je už čerstvo skolaudovaný. Štandardným pravidlom je, že stavebný úrad, ktorý stavbu povolil, ju po dokončení aj kolauduje. V prípade komplexu Bonaparte, v ktorom jeden z luxusných priestorov zrejme padol do oka aj expremiérovi Ficovi, však stavbu v tichosti skolaudoval Krajský stavebný úrad v Bratislave. Nie je vylúčené, že ak by sa stavba povoľovala v konaní o dodatočnom povolení, investor by musel niektoré časti odstrániť.

Nulová tolerancia:

Stavebné povolenie v prípade polyfunkčného komplexu na Napoleonovom vŕšku umožňovalo developérovi postaviť objekt s dvoma podzemnými a so štyrmi nadzemnými podlažiami. Okrem bytov v ňom mala byť aj trafika, reštaurácia a kaviareň, kozmetický salón, vrátnica, recepcia, autoumyváreň a podzemné garáže. Srdcom objektu s pôdorysom písmena H malo byť átrium zakončené svetlíkom. V nadzemnej časti domu mali stáť kancelárie bizniscentra, tridsaťštyri apartmánov na krátkodobé ubytovanie a osem nadštandardných bytov.
Podľa platného územného plánu, ktorý povoľoval v tejto lokalite bratislavského Starého Mesta iba občiansku vybavenosť, však dom určený prevažne na bývanie nemal na tomto mieste čo hľadať. Opacha, ktorú tam začala firma developéra Ladislava Bašternáka stavať, poburovala aj starousadlíkov. Ale nepomohli si. Polyfunkčný dom rástol a jeho majiteľ začal ponúkať na predaj celkovo tridsaťštyri luxusných bytov.


Drobný háčik:

Od projektu, ktorý dostal stavebné povolenie, sa však dom líšil v mnohých podstatných veciach. Namiesto kancelárií v ňom boli takmer výhradne iba apartmány a byty. Podľa priloženej dokumentácie bolo na prvom a druhom nadzemnom podlaží dvadsaťsedem apartmánov a jedenásť bytov, na treťom a štvrtom poschodí ďalších dvadsať apartmánov s výmerou od 58 do 78 štvorcových metrov a štyri veľkometrážne byty. Investor tieto zmeny potreboval zlegalizovať, požiadal preto vlani v decembri o zmenu stavby pred dokončením. Odchádzajúci bratislavský primátor Andrej Ďurkovský ich síce narýchlo schválil, posudzoval však iba to, či je stavba v súlade s územným plánom. Záverečný verdikt o kolaudácii mal právo vyniesť staromestský stavebný úrad.
Novému vedeniu úradu sa vonkoncom nepáčili praktiky investora, ktorý porušil stavebné povolenie a postavil svojvoľne niečo úplne iné, než mal. Úrad preto prerušil kolaudačné konanie a začal konanie o dodatočnom povolení stavby. To sa začína vo chvíli, keď stavebník postaví stavbu alebo jej časť v rozpore so stavebným povolením. Na zmenu stavby totiž musí mať povolenie, inak ide de facto aj de iure o čiernu stavbu. A za tú sú nemalé sankcie. Stavebný úrad môže nariadiť, aby investor odstránil tú časť stavby, ktorá je navyše a „prečnieva“ cez okraje pôvodne schváleného objektu.
Investor si však zrejme povedal, že si nenechá komplikovať život staromestským stavebným úradom a obrátil sa v takzvanom mimoodvolacom konaní na krajský stavebný úrad v Bratislave.

Povolenie:

Inštitúcia, ktorej šéfuje nominant SDKÚ Andrej Mede, vydala po niekoľkých mesiacoch skúmania veľmi zaujímavé rozhodnutie. Píše sa v ňom, že bratislavský krajský stavebný úrad mení rozhodnutie mestskej časti Bratislava-
-Staré Mesto a že mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako príslušný stavebný úrad I. stupňa povoľuje užívanie stavby. Účelom užívania stavby je podľa úradu občianska vybavenosť s doplnkovou funkciou bývania. Za túto „doplnkovú funkciu bývania“ teda investor i krajský stavebný šéf Mede považujú dvadsaťštyri apartmánov a desať bytov na prvých troch nadzemných podlažiach, tri veľkometrážne apartmány s plochou od 360 do 420 štvorcových metrov a jeden luxusný byt s výmerou 380 štvorcových metrov!
A keďže apartmány z formálneho hľadiska nie sú byty, čo nie je zakázané, je povolené. Človek si len ťažko predstaví, ako by podobný dom vyzeral, keby bývanie nebolo „doplnkovou“, ale hlavnou funkciou. Na to, aby mohli postaviť toľko bytov, zrušili a zastavali aj pôvodne plánované átrium.

Nehoráznosť:

Spočítané a podčiarknuté, krajský stavebný úrad vydal kolaudačné rozhodnutie tak, že zmenil rozhodnutie stavebného úradu, hoci stavebný úrad žiadne kolaudačné rozhodnutie nevydal. Ešte nestihol ani uschnúť atrament na podpise krajského stavebného šéfa Medeho a na budove komplexu Bonaparte sa objavil veľký plagát - Skolaudované. Expertom z krajského stavebného úradu vonkoncom neprekážalo, že pri inšpekcii zistili viaceré vážne nedostatky.
„Krajský stavebný úrad v Bratislave zistil na stavbe tieto zmeny oproti overenej projektovej dokumentácii: zmenu spôsobu zakladania stavby, zväčšenie pôdorysu druhého podzemného podlažia, zmenu statiky objektu, ktorá súvisí so zmenou dispozície (zrušenie átria), tým aj počtu schodiskových stupňov a zmenou svetlej výšky miestnosti,“ píše sa v rozhodnutí úradu.
Výpočet zmien oproti plánu zahŕňa aj ďalšie „nepodstatnosti“. Zrušením vnútorného átria od druhého nadzemného podlažia vznikla plocha na vytvorenie ďalších siedmich apartmánov a troch bytov navyše. Zvýšením svetlej výšky miestností a zväčšenou hrúbkou stropnej dosky sa prihodilo, že celý dom akosi povyrástol o 2,4 metra oproti plánu. „Drobnosťou“ je už zistenie, že kancelárie sa premenili na apartmány. Na vysvetlenie - apartmán je v podstate byt, akurát v ňom jeho majiteľ nemôže mať trvalý pobyt. A obyčajný smrteľník sa nestačí čudovať, ako dom s bytmi nie je zároveň z hľadiska zákona bytovým domom. Ani čarodejný prútik Harryho Pottera by nezvládol to, čo dokázal vyčarovať podpis jedného úradníka plateného z našich daní. „Pokiaľ ide o vyhodnotenie uvedených zmien, ak berieme do úvahy objem stavby ako celku, Krajský stavebný úrad v Bratislave zastáva názor, že je možné vyhodnotiť ich ako nepodstatné, prípustné povoliť v rámci kolaudácie stavby,“ zaklincuje na záver stanovisko Andreja Medeho.


Nepodstatné zmeny?:

Ako politický nominant možno šéf krajského stavebného úradu nevie to, čo vedia stavbári - profesionáli zo stavebných úradov a dokonca aj iní developéri. Vyhláška k stavebnému zákonu totiž hovorí jasne: nepodstatné odchýlky od projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní sú také, ak sa nemení umiestnenie, pôdorysné ani výškové ohraničenie stavby, účel, konštrukčné, ani dispozičné riešenie.  
O názor sme požiadali dvoch nezávislých šéfov stavebných úradov. Ani jeden nepochybuje o tom, že ide o podstatné zmeny. Ak sa zmenilo konštrukčné riešenie, dispozičné riešenie a pôdorysné aj výškové ohraničenie, nevyhnutne musí ísť o podstatnú zmenu.
Krajský stavebný úrad však má svoje vysvetlenie: „Stavebný zákon ani vyhláška striktne neurčujú, čo treba považovať za podstatné zmeny oproti overenej projektovej dokumentácii, ktoré už nemožno povoliť v rámci kolaudácie, preto tvrdenie o ignorácii týchto právnych predpisov nie je na mieste. Skutočnosť, že stavebník pri realizácii stavby nedodrží stavebné povolenie, nie je prekážkou na vydanie kolaudačného rozhodnutia,“ napísala vedúca odboru krajského stavebného úradu Daniela Dolinayová.
„Zväčšenie objemu stavby je jednoznačný a veľký ‚prúser‘. Veď to môže byť a aj je v rozpore s územným plánom aj územným rozhodnutím. Toto predsa nikto nemôže len tak jednoducho skolaudovať a ak sa tak naozaj stalo, išlo by o mimoriadne závažný precedens. Pred zákonom sme si všetci rovní, teraz si ktokoľvek môže postaviť čokoľvek, príde na úrad a ten mu bude musieť dodatočne schváliť hocičo,“ krúti hlavou nad postupom krajského stavebného úradu nemenovaný bratislavský investor a dodáva: „My vlastne ani nebudeme potrebovať stavebné úrady, každý si všetko schváli sám a hotovo.“

Autor: ANKA LUČAIOVÁ
Poslať e-mailom

Plus7dní pre iPad
Myšlienka týždňa

„Ak by som si bol vedomý alebo by mi bolo dokázané, že som skutky, z ktorých som bol obvinený, spáchal, pri mojej povahe odídem sám.“
Predseda Národnej rady SR Andrej Danko ku kauze otvárania listov v parlamente

Hodnotenie: 4/5

Anketa

Úrad pre verejné obstarávanie poukázal na porušenie zákona zo strany ministra vnútra Roberta Kaliňáka, ktorý to však odmieta. Je to podľa vás výsmech občanom?

ÁNO 81%
NIE 19%
Celkový počet hlasujúcich: 1786
 
 

Plus 7 dní

Plus 7 dní
Denník PLUS7DNÍ Báječná žena Šarm EMMA
Pekné bývanie Zdravie Záhradkár Dobré jedlo Poľovníctvo a rybárstvo

 

Úradný zázrak
ANKA LUČAIOVÁ