,,Vandal,, s parožkami

Škody, ktoré lesnému hospodárstvu spôsobuje ohryzom či lúpaním kôry...

30. júna 2018 |

Pri pohľade na škody, ktoré lesnému hospodárstvu spôsobuje ohryzom či lúpaním kôry drevín vysoká zver, je srnčia zver pre lesníkov úplné neviniatko. Inak to však asi vidia tí, čo vysádzajú dreviny mimo lesa. Zlé svetlo na celé srnčie pokolenie pritom vrhajú len srnce. Aj ja som pred niekoľkými rokmi srnce doslova znenávidel. A odkiaľ sa vo mne zobrala táto zlosť?

„Srnčí vandali“ považujú za ideálny materiál na vytĺkanie parožkov práve vysadené stromčeky. Nemám na mysli sadenice ovocných stromov, ktoré si obyčajne každý majiteľ pred zverou chráni, ale výsadby lesných drevín. S priateľmi sme ich vysadili stovky, najmä v súvislosti s revitalizáciou brehových porastov potokov, prípadne išlo o výsadbu zemníkov
– štrkovísk. Kým na niektorých lokalitách sme atak srncov na sadenice prakticky nezaznamenali, inde dokázali parožkami poškodiť aj 70 až 90 percent stromčekov. Keď sa vcítime do srnčích potrieb v čase vytĺkania parožkov, pochopíme, prečo im najviac vyhovujú rovné sadenice, napríklad topoľa, o niečo menej sadenice s kmienkom obrasteným listami, aký má vŕba, a prečo len zriedka poškodzujú pri zemi sa krčiace sadenice jaseňa alebo rozkonárené sadenice javora poľného.

Keďže motív a princíp poškodzovania mladých drevín pri vytĺkaní parožkov je úplne iný ako pri ich konzumácii, látky používané lesníkmi na ochranu rastových vrcholov sú v týchto prípadoch nepoužiteľné. Napriek množstvu konzultácií s lesníkmi a poľovníkmi sme doteraz bezradní. Zatiaľ sme nenašli účinný prostriedok na eliminovanie prirodzených srnčích chúťok a potrieb. Mechanická ochrana, podobne ako pri ovocných stromčekoch (sieťka, plast), by bola veľmi prácna a nákladná. Pri zakladaní vetrolamov, respektíve poľných alejí využili poľovníci poniže Nového Mesta nad Váhom na ochranu kmienkov sadeníc odrezané PET fľaše. Uvedený systém môže byť vhodný a účinný pri drahších sadeniciach, no aplikovať ho niekde pri potoku pri výsadbe päťsto či tisíc kusov sadeníc považujem takmer za nereálne.

Ak má preto niekto nejaké dobré, ľahko realizovateľné i lacné riešenie, určite poteší nielen mňa, ale aj všetkých tých, ktorí sa snažia zveľaďovať našu mimolesnú zeleň.

30. júna 2018 Autor: RNDr. Jozef Májsky
VIDEO Poľovníctvo a rybárstvo


 
,,Vandal,, s parožkami
RNDr. Jozef Májsky