Fotopasca loví zábery samočinne

Fotopasca dokáže loviť zábery samočinne vo dne aj v noci a užívateľovi revíru tak poskytne prehľad o výskyte zveri.

11. mája 2010 |
11. mája 2010 Autor: Tibor Benčič, AM


 
Fotopasca loví zábery samočinne
Tibor Benčič
AM