Po prúde zážitkov

Rieku Hnilec rozčlenili na osem revírov. Jediný kaprový je Hnilec s číslom 1,...

29. júla 2010 |

Rieku Hnilec rozčlenili na osem revírov. Jediný kaprový je Hnilec s číslom 1, obývaný množstvom rybích druhov. Rybárom poskytuje príjemné prekvapenia.

Obľúbené revíry boli v máji a júni všetkým možným, len nie zónami pokoja a oddychu. Rybári na potokoch a riekach museli zabudnúť na rybačku a spolu s ostatnými zachraňovať pred záplavami, čo sa dá. Tak to bolo aj na Hnilci. Hnilec nie je veľká rieka ani na slovenské pomery. Až po ústie do vodnej nádrže Ružín má slušný spád, preto je atraktívny pre investorov malých vodných elektrární. Pôvodne bol pravostranným prítokom Hornádu, na ktorom bola vybudovaná 390-hektárová Ružínska priehrada.

Od prameňa

Rieka Hnilec pramení v Nízkych Tatrách pod Kráľovou hoľou, v nadmorskej výške okolo 1 750 metrov. Tečie východným smerom a po 89 kilometroch ústi medzi Jaklovcami a Margecanmi do kap­rového revíru Ružín. Dôležité prítoky sú Železný potok, Tichá voda a Smolnický potok. Keď v roku 1953 pri obci Dedinky vybudovali vodnú nádrž Palcmanská Maša, voda z nej bola „rozdelená“ v prospech Slanej a v neprospech Hnilca. Do Hnilca sa v zmysle manipulačného poriadku pre Palcmanskú Mašu vypúšťa napriek protestom rybárov a orgánom životného prostredia z okresov Spišská Nová Ves a Gelnica iba 10 litrov vody za sekundu. Pritom väčšina vody z Hnilca zadržiavaného 87-hektárovou pstruhovou nádržou pri Dedinkách slúži na výrobu elektrickej energie. Našťastie sedem potokov, ktoré sú súčasťou Hnilca č. 4, prvého revíru pod Palcmanskou Mašou, dotuje hlavný tok dostatkom vody na prežitie rýb.

Rozdelenie

Jediný kaprový revír na rieke je Hnilec č. 1, ktorý obhospodaruje Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Gelnica. Ostatných sedem sú pstruhové revíry. Rybárske organizácie Gelnica, Švedlár a Nálepkovo si podelili Hnilce č. 2, 3 a 4, Palcmanská Maša je revír Rady Slovenského rybárskeho zväzu Žilina, rovnako aj chovný pstruhový revír Hnilec č. 5 nad priehradou. Najvyššie položené Hnilce č. 6 a 7 si podelili odštepné závody štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky Banská Bystrica. V jedenásťkilo- metrovom revíri Hnilec č. 1 žije bohaté spektrum rýb, aj mihuľa, zástupkyňa kruhoústnic. Lovia tu až 16 druhov rýb, čo je v porovnaní s podstatne väčšími nížinnými tokmi o dva až tri druhy viac.

Pre každého

Muškári nájdu svoje pole pôsobnosti na úsekoch od futbalového ihriska v obci Jaklovce po malú vodnú elektráreň Maša v Gelnici, od veľkej železničnej stanice v Gelnici po drevený splav v Gelnici a od osady Háj po hornú hranicu revíru. Pekné jalce hlavaté a podustvy veľké 40 až 60 centimetrov ulovíte v úseku od spodnej hranice Hnilca na dotyku s Ružínom po lokalitu Skaličky v Jaklovciach a v blízkosti Gelnice, na mieste nazývanom Mária Huty. Kapry od dvoch do desiatich kilogramov, sumce okolo 10 kilogramov, ale najmä pekné šťuky, aj metrové, a tiež zubáče ulovíte v úseku od spodnej hranice revíru po futbalové ihrisko v Jaklovciach. Najčastejšie úlovky lipňa sú od 25 do 31 centimetrov, ale vyskytujú sa tu aj exempláre do 42 centimetrov. Priemerná dĺžka ulovených pstruhov potočných je 30 centimetrov, no výnimka nie sú ani štyridsiatky. Takže rybačka na dolnom Spiši môže každému priniesť veľa príjemných prekvapení, len si treba vybrať obľúbený spôsob lovu.

Povolenia

V revíri Hnilec č. 1 platí osobitné, zvláštne a zväzové kaprové povolenie, ďalej miestne kaprové a hosťovacie povolenie. Informácie o možnostiach lovu aj na ďalších gelnických revíroch získate u rybárského hospodára Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Gelnica Miroslava Fabriciho na telefónnom čísle 0914 134 300. Na webovej stránke www.srz-gelnica.sk sa dozviete aj to, že organizácia má rybársky dom pri vodnej nádrži Ružín a chatu pri pstruhovej vodnej nádrži Jaklovce. V prípade záujmu o ubytovanie sa treba vopred dohodnúť so správcom zariadení.

Okolie

Mesto Gelnica, ktoré sa nachádza približne uprostred revíru, je malé okresné mestečko s vyše 6-tisíc obyvateľmi. Vďaka bohatým náleziskám zlata, striebra a medi bola v minulosti jedným z najdôležitejších baníckych miest Uhorska. Vznikla v 12. storočí, keď sa k pôvodnému slovanskému obyvateľstvu prisťahovali baníci z Bavorska. V meste sa oplatí navštíviť Banícke múzeum, Banícke námestie, zrúcaniny gotického hradu z 13. storočia a gotický kostol zo 14. storočia. Celá Hnilecká dolina oplýva krásnou prírodou. Možností na rybolov je tu veľa, od Hnilca č. 1 až po Palcmanskú Mašu a vodnú nádrž Ružín s prísľubom početných úlovkov kapra, zubáča a sumca. Nemotorizovaní rybári sa dovezú vlakom do Margecian a odtiaľ môžu poznávať krajinku a rybárske revíry vláčikom premávajúcim na Červenú Skalu.

29. júla 2010 Autor: Ing. Stanislav Géci
VIDEO Poľovníctvo a rybárstvo


Už máte nové číslo? objednať predplatné
 
Po prúde zážitkov
Ing. Stanislav Géci