Sezóna v plnom prúde

Podozrení na otravy hubami je v Česku viac než vlani. Na čo upozorňujú aj naši odborníci?

10. júla 2018 |

Kvôli podozreniu na otravu hubami v tomto roku už volalo toxikológom v Českej republike 82 ľudí. To je zhruba o 40 percent viac než za rovnaké obdobie minulého roku. Odborníci vyzývajú hubárov, aby zbierali len tie druhy, ktoré určite poznajú, a aby aj pri nich dbali na čerstvosť a dostatočnú tepelnú úpravu.

ROZRÁSTLI SA

Hoci hlavná hubárska sezóna nastáva až v septembri, na niektorých miestach začali rásť huby už koncom júna. „Najmä po 20. júni sa pekne rozrástli, ale len v niektorých častiach územia, predovšetkým na juhozápade, čiastočne na Vysočine a juhovýchodnej Morave,“ uviedol predseda Českej mykologickej spoločnosti Jaroslav Landa. Možno aj vzhľadom na bohatú úrodu sa ľudia obracajú na toxikológov kvôli hubám častejšie než vlani.

OBAVY RODIČOV

„Zatiaľ sme mali 82 otázok ohľadom húb,“ potvrdila lékarka Toxikologického informačného strediska Hana Farná. Za rovnaké obdobie minulého roku ich stredisko evidovalo iba 58 dopytov. V tomto roku, podľa nej išlo v niektorých prípadoch len o podozrenie na otravu, napríklad kvôli črevným ťažkostiam po konzumácii pokazených húb. Časté sú tiež otázky rodičov, ktorých dieťa zo zvedavosti zjedlo hubu, ktorú našlo napríklad niekde v tráve.

VIETE, ČO JETE?

Jaroslav Landa pripomína, že medzi najjedovatejšie huby, ktoré v ČR rastú, patria muchotrávky. „Medzi nimi zvlášť muchotrávka zelená a jej biele formy či muchotrávka končistá,“ upresnil. „Medzi nebezpečne jedovaté huby možno tiež zaradiť niekoľko rodov lupeňovitých húb, sú to najmä pavučinovce, vláknice, závojenky a ďalšie,“ doplnil zoznam, ktorý by hubári nemali ignorovať. Podľa odborníkov sú otravy hubami často úplne zbytočné. „Stačilo by len dodržiavať zásadu, že zbierame iba tie, ktoré bezpečne poznáme. Ďalej treba mať na pamäti, že otravy môžu spôsobiť aj jedlé druhy, ak nie sú dostatočne tepelne upravené, alebo sú pokazené,“ upozornila Hana Farná.

PRI PODOZRENÍ

Ak má napriek tomu konzument podozrenie, že zjedol jedovatú hubu, má bez váhania kontaktovať lekára nebo Toxikologické informačné stredisko. „Po ich odporučení potom treba vyvolať vracanie, vziať desať i viac tabliet aktívneho uhlia. Do nemocnice zobrať vzorky húb, a to zvyšné huby, prípadne zvyšky pokrmu, respektíve i zvratky,“ opísala postup H. Farná.

NA SLOVENSKU

Bohatú "žatvu" húb zaznamenávame v týchto dňoch aj na Slovensku. Aktuálny výskyt jednotlivých druhov nájdete na stránke www.nahuby.sk. Tam sa môžete poradiť s odborníkmi z mykologických poradní v Bratislave, Košiciach, Liptovskom Mikuláši, vo Zvolene, v Žiline a Prešove. V prípade podozrenia na otravu hubami sa obráťte na:

NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM (NTIC)
Univerzitná nemocnica Bratislava
Pracovisko - Nemocnica akad. L. Dérera, Kramáre
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UK, SZU a UNB, Limbová 5, 833 05 Bratislava

24 hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách: +421 2 54 774 166
telefón: +421 2 5465 2307
mobil: +421 911 166 066
fax: +421 2 5477 4605

Zdroj: ČT 24, mi

10. júla 2018 Autor: Mária Inštitorisová

Galéria k článku

VIDEO Poľovníctvo a rybárstvo


 
 
Sezóna v plnom prúde
Mária Inštitorisová