V Nitre hovorili nielen o výžive a zdraví zveri

Vo štvrtok 1. februára sa v meste pod Zoborom uskutočnila medzinárodná konferencia o významných aspektoch v chove raticovej zveri. O podujatie bol mimoriadny záujem.

05. februára 2018 |

Už šiesty ročník medzinárodnej konferencie s podtitulom Výživa a zdravie raticovej zorganizovalo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum -Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra (NPPC-VÚŽV) Nitra, pod záštitou ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Gabriely Matečnej. Účastníkov z oblasti poľovníctva, lesníctva, štátnej správy, veterinárnej medicíny, školstva, poľnohospodárstva a farmových chovov zveri a ďalších hostí zo Slovenska i zo zahraničia privítal na pôde centra Ing. Matúš Rajský, PhD. z NPPC-VÚŽV, ten celé podujatie aj moderoval. „Rok 2018 je významný v histórii pracoviska, ktoré usporiadalo túto konferenciu, konkrétne odbor výživy na VÚŽV si pripomína päťdesiate výročie svojho vzniku,“ uviedol M. Rajský. Zároveň vyzdvihol 20. výročie vzniku Medzinárodného pracoviska výživy a ekológie raticovej zveri, ktoré je súčasťou spomenutého odboru výživy.

AMO, ŠELMY, FARMOVÝ CHOV

Koncepciu rozvoja poľovníctva na Slovensku v rámci prezentácií pripomenula riaditeľka odboru poľovníctva MPRV SR Ing. Bibiána Kapustová. Aktuálnu situáciu s africkým morom ošípaných v okolitých krajinách a riziká pre Slovensko priblížil MVDr. Martin Chudý zo ŠVPS SR. Problematiku a najmä perspektívy zimného kŕmenia raticovej zveri predostrel MVDr. Miroslav Vodňanský, PhD. zo Stredoeurópskeho inštitútu ekológie zveri, Wien-Brno-Nitra. Úspechy, ale aj pochybenia v manažmente viacerých druhov zveri v Lotyšsku, vrátane vlka, rysa, losa, diviaka či bobra, komentovala Anite Upite, šéfredaktorka časopisu Poľovníctvo, rybárstvo, príroda (MMD). O skúsenostiach zo zvernicových a farmových chovov raticovej zveri v Rusku informoval Sergey Aliskerov z asociácie Deerland.

EKOLÓGIA, VNADISKÁ, ZUBRY

Poznatky z telemetrického sledovania jelenej zveri v Doupovských horách a jeho vplyve na poľovnícke hospodárenie účastníkom predložil Ing. Milan Suk, PhD. z Vojenských lesov a statkov ČR, s. p. divízie Karlovy Vary. Výstupy z výskumu Medzinárodného pracoviska výživy a ekológie raticovej zveri v Nitre prezentoval Ing. Matúš Rajský, PhD. Významom selekcie v chove raticovej zveri sa zaoberal doc. Ing. Radovan Kasarda, PhD. zo SPU v Nitre. Na dôsledky vplyvu vnadísk a krmovísk na životné prostredie poukázal doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD. z nitrianskej SPU. Šesťdesiat rokov chovu zubra lesného v Odštepnom závode Topoľčianky, Lesy SR, š. p. vyhodnotil referent poľovníctva Ing. Martin Sýkora. Tieto, ale aj ďalšie prezentácie sú zhrnuté v zborníku referátov, ktoré vydal NPPC-VÚŽV.

(K téme sa vrátime aj v najbližších číslach mesačníka Poľovníctvo a rybárstvo.)

Pozrite si aj bohatú fotogalériu a videá z konferencie. (Ospravedlňujeme sa za zníženú kvalitu videí, čo bolo spôsobené slabšími svetelnými podmienkami v konferenčnej sále.)

Privítanie prítomných: Ing. Matúš Rajský, PhD., NPPC – VÚŽV, predseda prípravného výboru

Preplnená sála svedčí o mimoriadnom záujme zo strany odbornej poľovníckej verejnosti a rovnako aj štátnej správy.

Slávnostný príhovor: Ing. Zuzana Nouzovská, generálna riaditeľka NPPC

Slávnostný príhovor: Ing. Tibor Lebocký, PhD., prezident SPK a SPZ

Reakcia – odpoveď na otázku z pléna ohľadne predkladania jadrového krmiva raticovej zveri: MVDr. Miroslav Vodňanský, PhD., SIEZ Wien

Problematika Afrického moru ošípaných na Slovensku:  MVDr. Martin Chudý, ŠVPS SR

Video 1

Video 2

 

05. februára 2018 Autor: Mária Inštitorisová, Tibor Benčič

Galéria k článku

VIDEO Poľovníctvo a rybárstvo


Už máte nové číslo? objednať predplatné
 
 
V Nitre hovorili nielen o výžive a zdraví zveri
Mária Inštitorisová
Tibor Benčič