Summit 2017

Len otvorená a zároveň konštruktívna diskusia je zdrojom dobrých riešení.

20. apríla 2017 |

Poľovnícky summit pod hlavičkou týždenníka TREND a mesačníka POĽOVNÍCTVO a RYBÁRSTVO mal úspešnú premiéru vlani vo Zvolene. Stretnutie osobností z rôznych oblastí poľovníctva, ktorí sú ochotní diskutovať na pálčivé témy a prinášajú podnetné návrhy, vnieslo svieži vietor do polemiky o budúcnosti poľovníctva na Slovensku.

HORÚCE TÉMY

Vďaka živému moderovaniu a erudovaným príspevkom prebiehala konštruktívna debata od začiatku až do konca. Zhodli sa na tom aj respondenti ankety, ktorú sme pripravili pre účastníkov na záver summitu. Poukázali na dobrý výber tém, dokonca sami navrhli množstvo nových. Napríklad riešenie rozporov v legislatíve zameranej na poľovníctvo, lesníctvo a ochranu prírody, stretov zveri s motorovými vozidlami, škôd, ktoré pri tom vznikajú a poistenia. Veľký záujem je diskutovať o spôsobe manažovania veľkých šeliem, o zriadení prírodnej polície, teda represívnejšieho orgánu ochrany prírody či o profesionalizácii poľovných hospodárov a pravidlách „hry“ vo vzťahu užívateľ poľovného revíru a užívateľ poľovného pozemku.

POKRAČUJEME

Summit splnil očakávania väčšiny respondentov ankety,. Vyjadrili záujem zúčastniť sa na takomto podujatí opäť. Takže pokračujeme! Termín druhého poľovníckeho summitu s názvom Poľovníctvo pre spoločnosť a zážitok je stanovený na stredu 17. mája 2017. Znovu sa stretneme vo Zvolene, v osvedčených priestoroch hotela Tenis. A čom budeme hovoriť? O koncepcii rozvoja poľovníctva na najbližšie obdobie a s tým súvisiacimi zmenami legislatívy, o regulácii veľkých šeliem, o znižovaní stavov vysokej zveri a naopak, zvyšovaní stavov malej zveri, o eliminovaní škôd zverou a na zveri, o profesionalizácii manažovania poľovníctva, o zlepšovaní informovanosti, vzťahov a spolupráce poľovníkov so širokou verejnosťou, o ochrane revírov ako súčasti ochrany prírody a tiež o problematike používania podporných optických zameriavačov a držania zbraní po novelizácii smernice o strelných zbraniach v EÚ.

Neváhajte prísť. Srnce chvíľu počkajú. Vy teraz využite príležitosť podieľať sa na tvorbe vízie budúcnosti poľovníctva na Slovensku. Začíname o ôsmej rannou kávou aj s týždenníkom TREND!

Viac nájdete TU!

20. apríla 2017 Autor: Tibor Benčič

Galéria k článku

VIDEO Poľovníctvo a rybárstvo


 
 
Summit 2017
Tibor Benčič