Nepríjemné stretnutia

Na prechádzke v revíri môže nášmu psovi skrížiť cestu had. Kedy a akému riziku je vystavený?

20. augusta 2018 |

Najvážnejšie ťažkosti môže psovi spôsobiť vretenica severná, inak nazývaná zmija. Tento jediný u nás voľne žijúci jedovatý had sa vyskytuje v lokalitách s nadmorskou výškou nad 500 až 600 metrov. Zdržiava sa na rúbaniskách a slnečných stráňach, kde sa vyhrieva na skalách. No ukrýva sa aj pod kameňmi na vlhkých miestach. Dospelé samce merajú do 60 cm, sú sivé alebo sivohnedé s čiernou kľukatou čiarou na chrbte. Samice dorastajú do dĺžky 80 cm, na chrbte bývajú žltkasté až červenohnedé s tmavohnedou kľukatou kresbou.

UHRYZNUTIE VRETENICOU

Vretenica, podobne ako iné hady, na psa zbytočne neútočí. Reflexne sa bráni, ak ju prekvapí alebo pristúpi. Vtedy pes bolestivo zaskučí, zľakne sa a odskočí. Na postihnutom mieste zvyčajne vidno dva body po vpichu hadích zubov, ktoré sú od seba vzdialené asi centimeter. Niekedy je bod len jeden, prípadne žiaden. Ďalší vývoj zdravotného stavu zvieraťa závisí predovšetkým od jeho veku, hmotnosti a imunitného stavu, ako aj od množstva a sily hadieho jedu a miesta uhryznutia. Život ohrozujúce býva zranenie v oblasti hlavy, krku, hrudníka a brucha, ale had najčastejšie psa uhryzne do končatiny. Prvými príznakmi sú bolesť a opuch postihnutého miesta. Jed spôsobuje rozpad krviniek i tkaniva a keďže má neurotoxický účinok, objavujú sa kŕče, zášklby svalstva, tras, vracanie, problémy s dýchaním a činnosťou srdca, strata vedomia. Situácia sa môže skončiť až uhynutím zvieraťa.

PRVÁ POMOC

Po uhryznutí vretenicou spočíva v znížení aktivity psa na minimum, aby sa hadí jed nešíril do celého tela. Pri uhryznutí do končatiny odporúča MVDr. Roman Strieženec z veterinárnej ambulancie Carpathia Vet v Modre ranu opatrne vyčistiť, vydezinfikovať napríklad ajatínom a nad miesto poranenia jemne založiť sťahujúci obväz. Prekrvenie zníži aj priložený chladný obklad. V každom prípade však treba čím skôr navštíviť veterinárneho lekára. Liečba spočíva v podávaní antihistaminík a antibiotík. Ak príznaky otravy nenastanú do pol hodiny, vretenica jed nepoužila a vtedy hovoríme o takzvanom suchom uhryznutí.

NEPODCEŇUJME ANI UŽOVKU!

V oblastiach s nadmorskou výškou približne 1 000 metrov sa v blízkosti vôd a močiarov zdržiava užovka obojková, ktorú spoznáme podľa dvoch svetlých polmesiačikov za hlavou. Na suchších miestach sa zase zvykne slniť užovka hladká. Ani pohryznutie týmito druhmi netreba podceňovať. Ranu takisto vyčistíme, dezinfikujeme a vyhľadáme odbornú pomoc. Vzhľadom na to, že had môže mať na zuboch rôzne baktérie či iné choroboplodné zárodky, je vhodné podať psovi antibiotiká.

20. augusta 2018 Autor: Mária Inštitorisová

Galéria k článku

VIDEO Poľovníctvo a rybárstvo


Už máte nové číslo? objednať predplatné
 
 
Nepríjemné stretnutia
Mária Inštitorisová