Boli sme na XXIII. ročníku Memoriálu Andreja Renča

Medzinárodná klubová duričská súťaž slovenských kopovov sa uskutočnila v dňoch 10. - 12. 11. 2017

14. novembra 2017 |

Slovenský poľovnícky zväz v Bratislave, Klub chovateľov slovenských kopovov a Regionálna organizácia SPZ Žilina
usporiadali
XXIII. ročník Memoriálu ANDREJA RENČA. Medzinárodnú klubová duričskú súťaž slovenských kopovov s udeľovaním Víťaz MAR 2017, CACIT a  CACT

Prinášame vám  fotoriport a videá, ktoré vás doslova vtiahnu do diania na tomto vrcholovom kynologickom podujatí. Obšírnejší článok aj aj výsledky nájdete v Poľovníctve a rybárstve 1/2018.

„Memoriál Andreja Renča“ (MAR) je vrcholným podujatím slovenských kopovov na Slovensku. Organizuje ho Klub chovateľov slovenských kopovov (KCHSK) ako medzinárodné alebo národné skúšky, spravidla každý druhý rok pod záštitou Slovenského poľovníckeho zväzu, Slovenskej kynologickej jednoty a Medzinárodnej kynologickej jednoty (FCI) na počesť najvýznamnejšieho zakladateľa tohto plemena, pána Andreja Renča, zanieteného kynológa, nadšeného chovateľa poľovných psov a múdreho človeka. Na tejto vrcholovej  medzinárodnej klubovej duričskej súťaži slovenských kopovov, môže účastník získať titul Víťaz MAR 2017, CACIT a CACT. Tohto roku sa podujatie konalo v nádhernom prostredí žilinského a bytčianskeho okresu, v poľovných revíroch PS Veliká, Hubertus a Omnitrade.

Prezident SKJ Ing. Jozef Jursa, CSc., oboznamuje médium o histórii Slovenského Kopova a sám stál pri zrode Klubu chovateľov SK a o tomto našom národnom plemene vie veľa...

Záujem o toto podujatie bolo aj zo strany súkromného média, škoda, že krátky šot odvysielaný vo večernom vysielaní, nevystihol pravú podstatu tohto nádherného podujatia, pretože kolektívna poľovačka na diviačiu zver je síce jej  dôležitou, ale len nepatrnou súčasťou.

Súčasťou memoriálu bola aj náročná disciplína, práca kopova v diviačej zverničke, kde sa posudzuje jeho odvaha. Tu sa, pred zrakmi rozhodcov a korony, naplno odhalí povaha každého psíka.

Práca kopova vo výcvikovej zverničke I.

Práca kopova vo výcvikovej zverničke II.

Spoločenské posedenie účastníkov Memoriálu Andreja Renča sa konalo v hoteli Boboty v Terchovej vo Vrátnej doline. Po slávnostnom úvode, večeri a odovzdaní pamätných medailí, nasledovala voľná zábava. Kopoviari sú nielen zanietení kynológovia, ktorí milujú svojich štvornohých kamarátov, ale aj veselí chlapíci!

14. novembra 2017 Autor: Tibor Benčič

Galéria k článku

VIDEO Poľovníctvo a rybárstvo


 
 
Boli sme na XXIII. ročníku Memoriálu Andreja Renča
Tibor Benčič