V Ilave sa kynológii darí

Farbiare aj duriče predviedli svoje kvality.

14. novembra 2017 |

OPK Ilava poverila OkO SPZ Ilava v spolupráci z PZ Kyjovník Košeca na deň 4.10.2017 usporiadaním predbežných farbiarskych skúšok. Skúšky sa uskutočnili za pekného jesenného počasia v dobre zazverenom revíri PZ Kyjovník Košeca. Zraz pred začatím skúšok bol v zariadení PZ. Praktické skúšky boli veľmi dobre pripravené skúseným výborom PZ Kyjovník .  V súlade so skúšobným poriadkom pripravili rozhodcovia s členmi PZ vo veľmi peknom prostredí časti Hrabové, potrebný počet umelých stôp raticovej zveri.  Začiatok a ukončenie každej stopy boli označené číslami, približne v strede trasy bol smerový kolík. Nakoľko bolo objednané krásne jesenné počasie bolo radosťou sa týchto skúšok zúčastniť, či už ako skúšaný, rozhodca, alebo divák.

Skúšok sa zúčastnilo 9 psíkov z toho 2 kopovy a 7 bavorských farbiarov. Za prísneho posudzovania rozhodcov Karabel Peter – hlavný  a čakateľa Pijak Ľubomír, všetky psy podmienky skúšobného poriadku úspešne splnil.

V prvej cene z výsledkom 200 bodov bola vyhodnotená ako najlepšia suka bavorského farbiara AIRA spod Vápenných bokov, z majiteľom a vodičom p. Marian Bartoš, od chovateľa p. Peter Kirschbaum z Horných Vesteníc.

V dňoch 4 a 5.11.2017 boli v krásnom prostredí a dobre zazverenom revíri PZ Kyjovník Košeca usporiadané následne aj duričské skúšky. Taktiež tieto skúšky boli veľmi dobre pripravené v spolupráci s OKO SPZ Ilava v poľovníckom revíri PZ Kyjovník Košeca , za veľmi dobrej spolupráce miestneho PZ. Práce v oplôtku sa zúčastnili psy v zariadení PZ Borokové Vápeč.  Duričské skúšky prebehli v súlade zo skúšobným poriadkom za prísneho posudzovania nominovaných rozhodcov . Pre prvú skupinu 7 psíkov ako hlavný rozhodca p. František Michalík, pomocní – p.Jackovič a p.Prášek. Pre druhú skupinu 7 psíkov ako hlavný p. Pijak Ľubomír, pomocní – p.Skopal Marek , p.Stodola Ivan.

Na tieto dva dni nám už počasie nepralo tak ako pri PF skúškach, ale počasie nemohlo odradiť od chuti psov ukázať ako sú ochotní pracovať, vodičov a majiteľov psov predviesť všetko nacvičené a potrebné z ich psíkmi. Pri spoločnej poľovačke sa v oboch pohonoch nachádzali diviaky, ako aj iná zver, teda psíky sa mohli spolu s vodičmi ukázať aké sú odvážne a ako reagujú na zver. Spolu sa ulovilo 13 kusov diviačej zveri a 3 líšky.

V prvej skupine  siedmych psíkov bol najlepšie vyhodnotený z počtom 179 bodov GILI z vŕšku Javoriny – Alpský JD, vodič p. Černej. V druhej skupine siedmych psíkov, ako aj  celkovo, bol z výsledkom 218 bodov najlepšie hodnotený BARON od Cárovej – Jazvečík hruborsrstý vodič a majiteľ p. Dušan Mikuš z PZ Kolačín, chovateľ – Kurucárová Zuzana Žilina, chovateľská stanica Od Cárovej.

 Obe akcie usporiadané OkO Ilava v spolupráci s PZ Kyjovník Košeca a PZ Borokové Vápeč (oplôtok)boli zvládnuté na veľmi dobrej úrovni. Samozrejme vo výcviku psíkov  je stále čo zlepšovať, ale tieto dvojice – človek a pes, rokmi svoje majstrovstvo ešte mnohokrát v praxi predvedú, zdokonalia a ktovie, možno sa zúčastnia aj na ďalších skúškach a súťažiach farbiarov a duričov. Isté však je, že z nich budú priatelia na celý život.

Oboje skúšky boli ukončené slávnostným nástupom zúčastnených, kde rozhodcovia za zvukov lesných rohov a poľovníckych spevov vyhlásili výsledky skúšok a odovzdali ocenenie vodičom  psov.

Ku dobrej atmosfére prispelo pekne upravené prostredie PZ KYJOVNÍK Košeca, okolie ich poľovníckej chaty, priaznivé počasie  a nakoniec veľmi dobrý guľáš . Za opakované  a kvalitne pripravené  PFS a duričské skúšky patrí poďakovanie členom PZ  Kyjovník Košeca pod vedením predsedu  Mgr. Čepelu a hospodára Ing. Koňucha, rozhodcom  a všetkým členom PZ KYJOVNÍK Košeca.

Kynológii zdar!

14. novembra 2017 Autor: Ing. Milan Janda PZ Kyjovník Košeca, Zdenka Ďuríková OkO SPZ Ilava

Galéria k článku

VIDEO Poľovníctvo a rybárstvo


 
 
V Ilave sa kynológii darí
Ing. Milan Janda PZ Kyjovník Košeca
Zdenka Ďuríková OkO SPZ Ilava