Nahliadnite s nami do zlatej bane srnčích trofejí

V 70. a 80. rokoch minulého storočia patrili srnce na Záhorí k najkvalitnejším na Slovensku.

17. mája 2017 |

V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch minulého storočia patrili srnce na Záhorí k najkvalitnejším na Slovensku. Vďaka zanieteným chovateľom sa tam znovu začína blýskať na lepšie časy. A nemusí len tam. Čo radia skúsení harcovníci?

Srnčia zver je výsostne teritoriálna. Drží sa na svojom stanovišti, a preto zodpovedná starostlivosť a primeraná celoročná ochrana vytypovaných jedincov môže už v krátkom čase priniesť zaujímavé výsledky. Tvrdia to Jozef a Vladimír, skúsení poľovníci zo Záhoria, ktorí sa jej intenzívne venujú. Jozef začal poľovať v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Revíry Malackého okresu ešte spadali pod Senicu. Na dvoch tisíckach hektárov mali 300 až 350 kusov srnčej zveri. Kam sa poľovník pohol, všade na ňu natrafil. Nerobili sa plány, jednoducho ju lovili. Aj brokovnicami! Medzi poľovníkmi bolo totiž veľmi málo guľovníc, mali ich prakticky len poľovnícki hospodári. A „patróny“ sa predávali v takých papierových škatuľkách po desať kusov. Dali sa kúpiť len na výmenu, keď poľovník priniesol do predajne prázdne nábojnice. Koľko nábojov vystrieľal, toľko mu vydali nových. Na Záhorí ešte neboli líniové stavby, srnčia zver migrovala od podhoria až k rakúskym hraniciam. Neskôr začali plánovať lov srnčej podľa kmeňových stavov, ale neprihliadalo sa na vekovú štruktúru. V popredí záujmu bola iná zver – zajace, jarabice a bažanty. Lovili sa na tisíce.

PRÍSNE NA SRNY
No prenesme sa do súčasnosti. Populácia srnčej zveri utrpela aj na Záhorí. Početne i kvalitatívne. Našťastie sú tu ľudia, ktorí sa snažia o nápravu. A celkom úspešne postupujú krok za krokom. Jozef má na základe dlhoročných skúseností odpozorované, že do ruje sa najprv dostáva staršia srna, a to aj taká, ktorá už rok či dva nevodila srnča. Dokonca v tomto období odháňa zo svojho teritória mladé srny. Starý a dobre založený srnec, unavený večným vytláčaním sokov zo svojho teritória, sa vyčerpá aktivitou pri takejto „jalovej“ srne. Keď potom idú do ruje mladé, nádejné srny, nakladú ich iné srnce, nie vždy trofejovo kvalitné.

VIAC SA DOČÍTATE V POĽOVNÍCTVE A RYBÁRSTVE č. 6/2017 

17. mája 2017 Autor: Tibor Benčič

Galéria k článku

VIDEO Poľovníctvo a rybárstvo


Už máte nové číslo? objednať predplatné
 
 
Nahliadnite s nami do zlatej bane srnčích trofejí
Tibor Benčič