Zvláštni členovia veľkej fúzatej rodiny

Jeden páchne pižmom, iný má fúzy dvakrát dlhšie ako telo.

10. septembra 2018 |

S fúzačmi sa môžeme stretnúť na poliach, lúkach, pastvinách, v nížinných, lužných aj horských lesoch. U nás ich žije až 220 druhov. Zvláštny je fúzač pižmový (Aromia moschata). V júni až septembri ho objavíme na slnečnej lúke behať v kvetoch čakanky a zaletí aj na kmene vŕb, briez a javorov, kde vyciciava rastlinnú šťavu. Jeho nádherné telo svieti modrozeleným leskom. Chrobák je dlhý až štyri centimetre a rovnako dlhé má aj tykadlá (fúzy). Jeho zvláštnosťou je práve to, že, ako napovedá už jeho pomenovanie, páchne pižmom. Túto aromatickú látku vylučuje v nebezpečenstve a vyrába si ju sám prostredníctvom chemického procesu prebiehajúceho v jeho tele. Z hostiteľskej rastliny totiž spolu so  šťavou odoberá aj kyselinu salicylovú, ktorú v žľazách premieňa na sekrét s pižmovým zápachom. Larvy fúzača pižmového napadajú drevo vŕb a topoľov. Ich vývoj trvá niekoľko rokov.

Najdlhšie fúzy má  fúzač vrzúnik pralesový (Monochamus sartor). Je to skutočný krásavec medzi fúzačmi. Kým chrobák  je dlhý dva a pol centimetra, jeho tykadlá majú až dvojnásobnú dĺžku a dokáže nimi perfektne narábať,  ohýbať ich a prepletať sa hustým porastom. Samička je škvrnitá, samček má škvrny menej zreteľné.  Žije najmä v horských lesoch. Tam sa jeho larvy zavrtávajú pod kôru vyvrátených či popílených a oslabených smrekov, borovíc, jedlí a smrekovcov.

10. septembra 2018 Autor: Ivan Kňaze

Galéria k článku

VIDEO Poľovníctvo a rybárstvo


 
 
Zvláštni členovia veľkej fúzatej rodiny
Ivan Kňaze