VIDEO: Čas jelenej ruje nastal

Dominantný jeleň si stráži hárem jeleníc. Občas mu niektorú odrazí bočný jeleň. Pri stretnutí dvoch rovnako silných jedincov prichádza k súboju, ktorý sa niekedy končí aj fatálne.

09. septembra 2018 |

V divokej prírode Slovenska, v hlbokých horách, či nekonečných dolinách, sa od polovice septembra začína nádherné divadlo. Spravidla to býva začiatkom jesene, keď srieňom postriebrenú zem zvyknú cez deň zahriať teplé lúče slnka. Pre jeleňa lesného (Cervus elaphus) nastáva dramatické obdobie párenia. Samce opúšťajú skupiny a zhľadávajú rujné samice do svojho háremu, aby s nimi splodili potomstvo. Najskôr prichádzajú do ruje mladšie jelenice, tie dospievajú už v druhom roku života. Výlučkami žliaz nechávajú pachové signály pre jelene. Túžba jeleňa po spárení je taká silná, že tento takmer nemý a opatrný kráľ našich lesov prestáva dbať na vlastnú bezpečnosť. Ani pritom nežerie a ako vyvedený z miery sa sústreďuje len na jediné. Za každú cenu ovládnuť čriedu jeleníc, udržať ju pohromade a nájsť v nej rujnú jelenicu. Svoju túžbu a silu prejavuje hlasným ručaním. Hlavný dominantný jeleň počas ruje žiarlivo stráži svoje jelenice. Neznesie v ich blízkosti konkurenta, až kým sa so všetkými nespári. A keďže každý jeleň sa usiluje o to isté, často dochádza k súboju. Do diaľky počuť treskot parožia. Keď sa stretnú dva naozaj silné jedince, súboj sa niekedy končí i smrteľným zranením. Ruja trvá približne do polovice októbra. Na rujoviskách vládne len zdanlivý pokoj, pretože ho narúšajú mladšie a slabšie jedince. Tiež sa chcú dostať k niektorej jelenici. Dvaja, prípadne traja sa združia s cieľom odlákať hlavného jeleňa od čriedy. Predstierajú výzvu na súboj a keď sa pán háremu vydá niektorého prenasledovať, ďalší priskočí k jeleniciam, rujnú z nich odrazí a snaží sa ju poklásť. Keďže párenie vrátane nahovárania trvá veľmi krátko, všetko sa skončí skôr, ako sa vládca čriedy stihne vrátiť. 

VIDEO

 

09. septembra 2018 Autor: Tibor Benčič

Galéria k článku

VIDEO Poľovníctvo a rybárstvo


 
VIDEO: Čas jelenej ruje nastal
Tibor Benčič