Viete kedy pri láske lieta perie?

Nie len ľudia či zvieratá, ale aj operence mávajú svoje obdobie lásky, tak sa na to spolu pozrime.

15. júla 2017 |

Vtáky (Aves) sú trieda tetrapodných bipedných teplokrvných stavovcov, ktorých povrch je pokrytý perím, predné končatiny majú premenené na krídla, rozmnožujú sa kladením vajec, pričom dnešné druhy sú vybavené bezzubým zobákom. Vtáky sa po prvýkrát objavili počas obdobia jury. Pravdepodobne sa vyvinuli z operených dravých dinosaurov patriacich do skupiny Theropoda (spočiatku sa uvažovalo aj o ich thekodontnom pôvode) a rýchlo začali vytvárať nové formy. Od „nevtáčích“ dinosaurov vtáky odlišuje protistojný prst zadných končatín a pygostyl, kým ostatné znaky (kýlovitá hrudná kosť, perie, vzdušné vaky napojené na pľúca) nachádzame aj u rôznych dinosaurov. Dnes existuje podľa odhadov okolo 9 000 až 10 500 druhov vtákov, z fosílneho záznamu bolo popísaných ďalších 2000 druhov už vyhynutých foriem.

Dvorenie zahŕňa interakciu medzi samcom a samicou a vrcholí párením. Formy dvorenia majú širokú škálu. Úspešné dvorenie vyúsťuje do ideálneho párenia – s ideálnym druhom opačného pohlavia, v ideálny čas a v ideálnej "nálade", čo znamená predovšetkým potlačenie správania nezlučiteľného s párením.

Pozrite si aj Keď láska iskrí: Pozrite si zvieracie milostné scény

Párenie s iným živočíšnym druhom je vážnou chybou- znamená mrhanie reprodukčným potenciálom živočícha. Preto majú samce a samice vyvinuté metódy vysielania určitých signálov tak, aby ich prípadný partner rozoznal a odlíšil od iných živočíšnych druhov. Napríklad samce rôznych druhov vtákov majú špecifické sfarbenie. Samičky musia byť opatrnejšie pri výbere partnera, pretože môžu mať len jednu možnosť na rozmnoženie a zlým výberom strácajú viac. Rozlíšiť príslušníka opačného pohlavia je jednoduchšie, keď je príslušník jedného pohlavia výrazne väčší alebo farebnejší než jedinec opačného pohlavia. Mnoho živočíchov vysiela špeciálne signály, ktorými dávajú najavo svoju pohlavnú príslušnosť.U mnohých živočíšnych druhov slúži vábenie na zosúladenie aktivít samčekov a samičiek tak, aby párenie prebehlo v pravý čas. Účelom niektorých prejavov dvorenia je zvýšiť sexuálnu motiváciu partnera a zároveň utlmiť správanie nezlučiteľné s párením, akým je napríklad agresivita.

Zdroj: Wikipedia, mozgovna.pravda.sk. kampolovat.sk

Pozrite si v galérii fotky niektorých druhov vtákov a určite sa dozviete niečo zaujímavé z ich obdobia lásky.

15. júla 2017 Autor: Marianna Rajská

Galéria k článku 
 
Viete kedy pri láske lieta perie?
Marianna Rajská