Vzácni ľudia

Na výstave Poľovníctvo a oddych v Inchebe...

20. februára 2014 |

Na výstave Poľovníctvo a oddych v bratislavskej Inchebe udelili premiérovo ocenenie Poďakovanie Devany.

Vyznamenali ním akademického maliara Viktora Bilčíka in memoriam a jeho manželku Alžbetu. Na plaketách je text: „Ďakujem za Tvoju dlhoročnú prácu pre poľovníctvo na Slovensku. Devana. Ďakujem Tvojej manželke za jej podporu, trpezlivosť a zhovievavosť. Devana.“

Nový prístup

Ide o nový prístup pri oceňovaní. Toto vyznamenanie môže udeliť akýkoľvek subjekt zaoberajúci sa výkonom práva poľovníctva alebo činnosťou súvisiacou s poľovníctvom so sídlom na území Slovenska. Môžu to byť Slovenská poľovnícka komora, Slovenský poľovnícky zväz a ich zložky, múzeum, poľovnícke združenie alebo spoločnosť, kluby zamerané na históriu, literatúru a umenie, kynológiu, sokoliarstvo či strelectvo. Môžu ho udeliť poľovníkovi alebo fyzickej osobe, ktorá dlhodobo vykonávala činnosť priamo súvisiacu s poľovníctvom. A to bez akéhokoľvek administratívneho schvaľovania.

Poďakovanie Devany tvoria dve plakety z tombaku s priemerom päť centimetrov a dva strieborné šperky so zeleným polodrahokamom, chryzoprasom, ktoré sa nosia pripevnené na slávnostnom poľovníckom odeve. Všetko je v mahagónovom puzdre s textíliou. Súčasťou vyznamenania je diplom.

Bohyňa lovu

Devana bola bohyňa lovu, ktorú uctievali starí Slovania. Táto mladá krásna dievčina chránila lovcov pred nešťastím a tým, čo dodržiavali jej prísne pravidlá, dopriala bohaté úlovky. Ukrývala sa v hlbokých pralesoch a sprevádzal ju biely jeleň. Považuje sa aj za bohyňu nebeského a denného svetla. Na Slovensku máme nové poľovnícke vyznamenanie.

Spoluautorom návrhu vyznamenania bol práve akademický maliar Viktor Bilčík (1938 – 2013). Znázornil Devanu ako mladú dievčinu, z ktorej vyžaruje pokoj, skromnosť a neha. Ako reštaurátor pracoval na záchrane mnohých kultúrnych pamiatok na celom území Slovenska, vytvoril mnoho obrazov s krajinárskou tematikou a s motívmi zveri. Jeho najväčšie hobby bolo poľovníctvo. Na jeho propagáciu vytvoril veľa diplomov, ilustrácií, plagátov a kalendárov a roku 1999 vydal aj autobiografickú knihu „Spomienky“. Za celoživotnú propagáciu poľovníctva bol dvakrát ocenený medailou Sv. Huberta, najvyššími oceneniami Za významné zásluhy pre rozvoj poľovníctva na Slovensku a Zlatý kamzík. Roku 2006 bol ocenený aj bronzovou medailou Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Ing. Marián Šebo

20. februára 2014 Autor: Ing. Marián Šebo
VIDEO Poľovníctvo a rybárstvo


 
Vzácni ľudia
Ing. Marián Šebo