CICAVICA OBROVSKÁ:Barbarský parazit už stojí pred bránami Malých Karpát

Cicavica obrovská, považovaná za najvážnejšieho pečeňového červa jeleňovitých,...

05. januára 2017 |

...je pôvodne severoamerický druh parazita. Do Európy bola zavlečená v devätnástom storočí. Na Slovensku sa po roku 1988 trvale vyskytuje v Podunajsku. V posledných dvoch rokoch ju však opakovane zistili aj v okrese Pezinok, čo zvyšuje riziko jej šírenia do chovov jeleňovitých v karpatskej oblasti Slovenska.

PROBLÉM PODUNAJSKA?

Problematikou cicavice obrovskej (fascioloidózy), odborne nazývanej Fascioloides magna, sme sa na stránkach nášho časopisu už zaoberali. Odborná poľovnícka verejnosť tohto parazita u jelenej zveri...