Čo si všímať na psovi?

Majiteľ by mal poznať do detailov správanie svojho štvornohého kamaráta. Niekedy už prvé odchýlky signalizujú zdravotný problém.

13. júla 2017 |

K základným prvkom posudzovania zdravotného stavu zvierat patrí hodnotenie kože, srsti, viditeľných slizníc, výživného stavu, chuti prijímať krmivo a triasu (telesná teplota, pulz a dych). Poznanie týchto hodnôt umožňuje včas odhaliť prípadné ochorenie . Prvé dojmy o psovi si však utvoríme aj podľa jeho správania.

VZOREC SPRÁVANIA

Ten závisí, samozrejme, od plemena, ale aj od veku (šteňa, dospelý alebo starší pes), od fyziologického stavu (gravidita, dojčenie a odchov mláďat), ročného obdobia (horúčavy, zima) a podobne. Pre jednotlivcov sú pritom charakteristické všeobecné prejavy správania sa. Zdravý psík je čulý, má jasný výraz očí, primerane rýchlo reaguje na podnety z okolia, vstáva, líha si a pohybuje sa typickým spôsobom, nechýbajú ani jeho charakteristické hlasové prejavy. Choré zviera býva apatické, ospalé, menej sa pohybuje, neprijíma krmivo, alebo - naopak - vyznačuje sa zvýšenou dráždivosťou až agresívnosťou. Zmena správania závisí od druhu a stupňa ochorenia.

REČ TELA

Je všeobecne známe, že pes dáva majiteľovi najavo svoje pocity prostredníctvom takzvanej reči tela. Podráždenosť až neočakávaná agresivita, alebo nezvyčajná krotkosť či dezorientovanosť môžu signalizovať bolesť, ochorenie, prekonaný úraz alebo prežívanie šoku. Aj strata záujmu o čistotu (dospelý pes žijúci vnútri sa byte vyprázdni) môže byť jedným z príznakov zdravotnej disharmónie.

CHOVATEĽSKÉ ABC

Väčšina majiteľov pozná správanie svojich psov do najmenších detailov. Vie predvídať aj to, ako zareagujú na určitý podnet. To všetko patrí k takzvanej chovateľskej abecede. Je dobré registrovať odchýlky v uvedenom smere, pretože sa môžu spájať so zmenou zdravotného stavu.

13. júla 2017 Autor: Mária Inštitorisová

Galéria k článku

VIDEO Poľovníctvo a rybárstvo


Už máte nové číslo? objednať predplatné
 
 
Čo si všímať na psovi?
Mária Inštitorisová