Jelenej reči sa dá naučiť a úspešne ju používať

Kto chce imitovať hlasy jeleňov v ruji a vábiť ich, musí mať dobrý hudobný sluch, hlasový fond a ručadlo.

01. augusta 2017 |

Na imitovanie hlasu jeleňov používame rôzne pomôcky, ktoré nazývame ručadlá. Na tento účel sa ich používa pomerne široká škála. V minulosti to boli okrem klasických ručadiel z rohoviny aj sklené cylindre z petrolejovej lampy, kornúty z brezovej kôry,  drevené ručadlá vysústružené z jedného kusa dreva, prípadne rôzne rúrky z plastových materiálov. Všetky tieto nástroje však nemožno pokladať za klasické, i keď boli a sú praxou overené. V súčasnosti sa najbežnejšie používajú tieto nástroje: upravený volský roh, ručadlo z morskej mušle, takzvaná tritónka, a teleskopické ručadlo. Okrem toho sa používajú aj gumené ručadlá, prípadne laminátové imitácie volských rohov. U nás sú najobľúbenejšie ručadlá z rohoviny. Vyrábajú sa prevažne z rohov maďarského stepného dobytka, ktorý sa vyznačuje pomerne veľkou dĺžkou rohov. Tento dobytok je v Maďarsku národným plemenom. Rohy z bežných druhov dobytka nie sú na výrobu ručadiel najvhodnejšie, pretože sú väčšinou príliš krátke a veľmi často poškodené. Ručadlo by malo mať dĺžku od 50 do 70 cm, jeho zakrivenie musí byť také, aby cezeň nebolo vidieť. Rohovina musí byť natoľko stenčená, aby bola takmer priehľadná. Toto všetko zaručuje dokonalú rezonanciu. Roh, samozrejme, nesmie mať žiadne chyby, ako praskliny, sklony k lúpaniu a podobne. Veľkosť otvoru, náustku sa musí prispôsobiť tak, aby bolo možné ústami modulovať „klasickú jeleniu slohu“: áú alebo éú. Na roh nie je vhodné umiestňovať rôzne úchytky na remeň, ozdoby a  podobne, pretože znižujú jeho rezonančné vlastnosti. Surové rohy možno kúpiť na rôznych poľovníckych akciách, napríklad na Dňoch svätého Huberta, Levických poľovníckych dňoch a iných, a samozrejme, na podobných akciách v Maďarsku. Na našom trhu sú aj ručadlá z africkej antilopy kudu.

Ručadlá z ulít morských slimákov sú pomerne ťažké a krehké. Z tohto dôvodu sa dodávajú aj s príslušenstvom a koženým opletaním s remeňom na nosenie. Sú vyrobené z upravenej ulity morského slimáka (Triton modiferum), ktorý žije v Stredozemnom mori. Tento druh je na výrobu ručadiel najvhodnejší. Má pomerne dobré rezonančné vlastnosti, ktoré závisia od tvaru, veľkosti a hrúbky stien ulity. Čím je ulita väčšia, pretiahnutejšia a tenšia, tým má lepšie rezonančné vlastnosti. Na výrobu ručadiel sa dajú využiť aj iné druhy ulít morských slimákov, napríklad z Tichého, prípadne Atlantického oceánu, tie nie sú najvhodnejšie vzhľadom na svoj tvar.

Ručadlá z plastických látok k nám prenikli najmä zo zahraničia z dôvodu nedostatku ručadiel z klasických materiálov. Môžu byť buď z jedného kusa, pripomínajúceho tvarom volský roh, alebo z niekoľkých častí, ktoré sa do seba zasúvajú. Aj plastové ručadlá vyrobené z rôznych novodurových rúrok môžu pomôcť pri love jeleňa,ale nemožno ich pokladať za jeleniarsku klasiku.

Ako ručadlá sa dajú použiť takisto napríklad cylindre z petrolejovej lampy, papierové kornúty, kornúty z kôry stromov, vysústružené ručadlá z dreva, rôzne gumené ručadlá, vysušené stonky boľševníka, a dokonca vysušený hrtan z uloveného jeleňa. Tieto pomôcky sú síce cenovo dostupné, ale hlas, ktorý vydávajú, iba čiastočne pripomína jelenie ručanie. Možno ich použiť pri love alebo oboznávaní jeleňov, napríklad na zastavenie jeleňa na prieseku, jeho vyprovokovanie, aby sa ozval, a podobne, ale to je všetko. Už vôbec sa s ich pomocou nedá uspieť na vábičskej súťaži.

01. augusta 2017 Autor: Alojz Kaššák

Galéria k článku

VIDEO Poľovníctvo a rybárstvo


Už máte nové číslo? objednať predplatné
 
 
Jelenej reči sa dá naučiť a úspešne ju používať
Alojz Kaššák