Poradíme vám so zverinou

Ako postupovať pri zásahu na mäkko.

15. marca 2017 |

V praxi sa neraz v dôsledku zásahu na mäkko uvoľní obsah čreva do brušnej dutiny. Čo v takomto prípade? Hrudnú a brušnú dutinu zveri treba bezprostredne po ulovení a vyvrhnutí vytrieť a dostatočne uvoľniť tak, aby sa čo najrýchlejšie vyvetrala a osušila, najlepšie jednorázovou utierkou. Pri ošetrení, úprave tiel a pri spracúvaní zveriny sa znečistené alebo zmenené častí mäsa neumývajú, ale odstraňujú zásadne odrezaním,“ zdôrazňuje MVDr. Rudolf Janto zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. Pri prieniku streliva cez kožu môžu totiž do svalových vrstiev pozdĺž strelnej rany prestupovať mikroorganizmy z povrchu tela alebo brušnej dutiny, čím dochádza ku kontaminácii hlbších vrstiev mäsa. Okolie strelnej rany je nasiaknuté krvou, čo je vhodné prostredie na rozmnožovanie choroboplodných zárodkov. „Narušená štruktúra a celistvosť svaloviny následne umožňuje ľahký prestup mikroorganizmov do širokého okolia, a preto je potrebné odstrániť okolie strelnej rany orezaním,“ hovorí veterinárny lekár.

15. marca 2017 Autor: MÁRIA INŠTITORISOVÁ


 
 
Poradíme vám so zverinou
MÁRIA INŠTITORISOVÁ