Ryby klamú svetlom, aby sa viac množili

Prispôsobovanie svetelného režimu v chove rýb je ekonomicky výhodné, ale eticky kontroverzné.

17. júna 2018 |

Výraz fotoperiodizmus má grécky a latinský pôvod. Znamená schopnosť živých organizmov registrovať a reagovať na prirodzenú  premenlivosť pomeru dĺžky dňa a noci. Využíva sa aj pri umelom odchove rýb. Produkcia lososovitých rýb sa u nás orientuje na pstruha dúhového, pstruha potočného a sivoňa amerického. Väčšinový podiel na trhu má pstruh dúhový. Možnosti produkcie však limituje príroda. Sezóna výteru sa začína okolo novembra a končí sa vo februári. Väčšina našich fariem pracuje v tomto režime. Po uvedenom období sa zameriavajú na inkubáciu a odchov rybej mlade. Mal som možnosť pracovať vo Francúzsku na pstruhovej farme v malej dedinke La Canourgue. Zoznámil som sa tam so srdečnými ľuďmi, ktorí ma zasvätili do ich spôsobu chovu a distribúcie pstruhov. Najväčší rozdiel v porovnaní s našimi zvyklosťami spočíva v celoročnom nerese pstruha dúhového a vo fungovaní farmy takmer na plný výkon počas celého roka. Vysvetlili mi, že z hľadiska prežitia v konkurencii to u nich ani inak nejde. Samozrejme, tomu zodpovedalo aj vybavenie farmy. Spoznal som, čo je to profesionalita. Platila zásada, že keď robím, tak na sto percent, a keď nerobím, tak tiež na sto percent. Tento štýl práce sa mi veľmi páčil. Okrem mňa boli na farme aj moji študenti zo Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji z odboru rybárstvo.

Za a proti

Spomenutý spôsob chovu je určite ekonomicky prínosný, ale je to aj isté zasahovanie do prírody. Každý by si mal urobiť obraz sám. Proces však možno skrátiť z dvanástich na osem mesiacov. Základom úspechu je zdravé generačné stádo rýb, dostatok vody a bazén či nádrž, ktorá slúži na riadenie svetelného režimu. Tento systém možno využívať do piateho roku veku ryby. Prvý výter sa začína v druhom roku, ale tieto ikry sa ešte nepoužívajú na produkciu. Prvý prirodzený výter sa vykonáva v treťom roku veku ryby. Po tomto období je ďalší výter možný už v auguste, a to za predpokladu, že máme nádrž s regulovaním svetla a tmy.

Vplyv svetla

Pre rast pohlavných produktov sú veľmi dôležité žľazy s vnútornou sekréciou. Predovšetkým oblasť mozgu, hypotalamus a jeho podvesok, hypofýza. Tá zabezpečuje spúšťanie a produkciu hormónov, ktoré vplývajú na činnosť pohlavných orgánov. Ich činnosť a vylučovanie sú úzko späté so svetlom. Pri nasimulovaní jesenného svetelného režimu môže dôjsť k tvorbe pohlavných produktov oveľa skôr. Dôležitú úlohu pri tom zohráva aj teplota vody. Kľúčom k úspechu je dožičiť pstruhovi dúhovému po prirodzenom
nerese deväťdesiat dní riadeného svetelného režimu, teda denne šestnásť hodín svetla a osem hodín tmy a v druhej fáze deväťdesiatdňového obdobia zasa osem hodín svetla a šestnásť hodín tmy. Pri dodržaní tohto režimu striedania svetla a tmy a pri zabezpečení stálej teploty vody dochádza v júli až v auguste k takzvanému skorému neresu. Vtedy má naša chovná populácia
štyri roky a za sebou tretí neres. Po tomto termíne je posledný možný termín v marci až apríli. Systém je rovnaký. Po štvrtom nerese sa ryby musia z chovu vyradiť.

17. júna 2018 Autor: Michal Madžunkov

Galéria k článku

VIDEO Poľovníctvo a rybárstvo


 
 
Ryby klamú svetlom, aby sa viac množili
Michal Madžunkov