Banícka minulosť a rybárska súčasnosť

Stará banská nádrž ukrýva tajomstvá...

20. januára 2015 |

Stará banská nádrž ukrýva tajomstvá. Rybárov pred časom prekvapil sumec.

Podhorské Jazero Uhorná obhospodarujú športoví rybári z maličkej, ani nie stočlennej organizácie so sídlom vo Švedlári. Spolu s revírom Hnilec č. 3 tvorí ich lovnú základňu. Smolnícky potok so svojimi šiestimi prítokmi je skôr doplnkový revír, rybársky využiteľný len vo vyšších úsekoch po teleso hrádze Jazera Uhorná. Na dolnom a strednom úseku je „mŕtvy“ z dôvodu prieniku banských vôd, pozostatku zašlej slávy tejto baníckej oblasti.

Banský relikt

Vodná nádrž Uhorná, ktorá je v oficiálnom revírovaní pomenovaná ako „Jazero“, patrí k najstarším vodným stavbám tohto druhu na východnom Slovensku. Podobne ako tajchy v okolí Banskej Štiavnice bola vybudovaná pre potreby baní, konkrétne v nižšie situovanom Smolníku. Obec Smolník v 13. storočí dosídlili nemeckí kolonisti. Keď dostala privilégiá podľa štiavnického práva, stala sa významným banským mestom a sídlom banskej komory. Roku 1787 mal Smolník so Smolníckou Hutou vyše 6-tisíc obyvateľov. Obec bola v nedávnej minulosti známa aj výrobou cigár. Mnohé odvial čas, vodná stavba však odolala.

Technické riešenia

Zemnú hrádzu nádrže, ktorú z pravej strany obteká Smolnícky potok (preložka potoka) s maximálnou výškou 16 metrov, projektovali a vybudovali talianski stavitelia. Svojmu účelu začala slúžiť roku 1780. Vodu z nádrže do banského závodu privádzal 8,5-kilometrový krytý kanál. Pri maximálnej hĺbke vody 8,6 metra mala objem 850-tisíc kubíkov. Rekonštruovaná bola v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Technickou zaujímavosťou je aj...

Viac v Poľovníctve a rybárstve 2/2015...

Ing. Stanislav Géci

20. januára 2015 Autor: Ing. Stanislav Géci
VIDEO Poľovníctvo a rybárstvo


Už máte nové číslo? objednať predplatné
 
Banícka minulosť a rybárska súčasnosť
Ing. Stanislav Géci