Svit: Čierne pstruhy

Zaujímavosť: Výskyt tmavo sfarbených pstruhov potočných

15. februára 2017 |

Po výskyte „čiernych“ kaprov rybničných vo vodnej nádrži Chlmec pri Humennom ešte v roku 2015 zaznamenali tentoraz na Poprade tmavo sfarbené pstruhy potočné. Podľa rybárskeho hospodára MO SRZ Svit Miroslava Antala merali prevažne 15 až 18 centimetrov a nakoniec uhynuli. Desať zvláštnych potočákov doručili v auguste na Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie – do Ústavu pre chov a choroby zveri a rýb v Košiciach. Špecialista MVDr. Peter Košuth, PhD., konštatoval prítomnosť kožných parazitov z rodu Gyrodactylus na koži a plutvách. Ich chronické pôsobenie môže viesť k zisteným zmenám na rybách a k sporadickým úhynom. Žiabre boli bez parazitov a patologických zmien a v tráviacom trakte sa nenachádzali zvyšky potravy. Podľa P. Košutha priebeh ochorenia ovplyvňuje množstvo kyslíka vo vode, teplota vody a koncentrácia rýb. Pstruhy boli z veľmi dobre zarybnených úsekov toku, kde sa konajú aj rôzne športové podujatia. Podozrenie padlo na zvýšenú koncentráciu rýb ako dôvod úhynu, ale hospodár to ako príčinu odmietol a poukazoval skôr na organické znečistenie z povodia toku.

Ak sa situácia bude opakovať aj v roku 2017, miestni rybári zašlú vzorku rýb na komplexnejšie vyšetrenie do Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Dolnom Kubíne.

15. februára 2017 Autor: STANISLAV GÉCI
VIDEO Poľovníctvo a rybárstvo


 
Svit: Čierne pstruhy
STANISLAV GÉCI