Video: Manažment vlka dravého na Slovensku

Manažment vlka dravého na Slovensku schváleným Programom starostlivosti o vlka dravého, vydaný Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky...

05. júna 2018 |

...na ktorého vypracovaní sa podieľali Štátna ochrana prírody SR, Národné lesnícke centrum, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Technická univerzita vo Zvolene, Slovak Wildlife Society, LOZ Vlk, Ministerstva životného prostredia, Slovenského poľovníckeho zväzu a Slovenskej poľovníckej komory.

Zdroj: Dokument na stiahnutie môžete nájsť: http://www.polovnickakomora.sk/spk/spk-aktualne/polovnictvo/programy-starostlivosti-o-velke-selmy.html

05. júna 2018 Autor: Marianna Rajská

Galéria k článku

VIDEO Poľovníctvo a rybárstvo


 
 
Video: Manažment vlka dravého na Slovensku
Marianna Rajská