Video: Projekt Živá lúka ktorej iniciátorom a tvorcom je OZ ZELEŇ

Projekt „Živá lúka“ si dáva za cieľ monitorovať straty divých zvierat, najmä mláďat srnčej zveri, zajacov a bažantej zveri počas jarných mesiacov apríl – jún.

04. júna 2018 |

Projekt „Živá lúka“ si dáva za cieľ monitorovať straty divých zvierat, najmä mláďat srnčej zveri, zajacov a bažantej zveri počas jarných mesiacov apríl – jún, kedy prebiehajú kosenia lúk, trvalých trávnatých porastov (TTP) a porastov lucerny a ďateliny a nastaviť účinné medzirezortné komunikačné kanály, aplikovať praktické opatrenia a vytvoriť mechanizmy na ochranu a predchádzanie týmto stratám. http://www.ozzelen.sk/projekt-ziva-luka/ Video vyrobilo: Anima Production s. r. o. ©Slovenská poľovnícka komora

04. júna 2018 Autor: Marianna Rajská
VIDEO Poľovníctvo a rybárstvo


 
 
Video: Projekt Živá lúka ktorej iniciátorom a tvorcom je OZ ZELEŇ
Marianna Rajská