Môže si učiteľ v škole zapáliť cigaretu? Neuveríte, ako ľahko sa dá obísť zákaz fajčenia

11. septembra 2016, 18:00
Tip redakcii

Naše zákony sú prísne a fajčenie v školách striktne zakazujú. No napriek tomu si učitelia môžu v práci počas prestávky medzi hodinami alebo po vyučovaní zapáliť, a predsa zákon neporušia.

Zákaz fajčenia v školách platí, ale ako zvyčajne, aj tu sa nájdu výnimky.

Zákaz fajčenia v školách platí, ale ako zvyčajne, aj tu sa nájdu výnimky.

Autor: pixabay.com, ilustračné foto

Všetko závisí od toho, či fajčia priamo v zborovni či v kabinete, alebo vyjdú na miesto vyhradené pre fajčiarov napríklad na dvore v areáli školy.

Zákon o ochrane nefajčiarov zakazuje fajčenie v základných školách, stredných školách a v školských  zariadeniach, v predškolských zariadeniach a v priestoroch detských ihrísk. Ale nehovorí nič konkrétne o zákaze fajčenia v areáli stredných škôl.

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci hovorí o tom, že zamestnávateľ je povinný vydať zákaz fajčenia na pracoviskách, kde pracujú aj nefajčiari.

Ak teda vedenie školy zriadi fajčiarsky kútik na dvore, kde nemajú prístup žiaci, je oficiálne všetko v poriadku. Potvrdzuje to aj Národný inšpektorát práce, ktorý kontroluje dodržiavanie zákazu fajčenia na pracoviskách.

„Zastávame názor, že takáto možnosť je v súlade s legislatívou, pokiaľ vyhradené miesto bude spĺňať všetky bezpečnostné požiadavky a zásady ochrany pred požiarmi. Fajčenie študentov, aj keď už dovŕšili vek 18 rokov, je vhodné vylúčiť napríklad vnútorným poriadkom školy, ktorý by zakazoval fajčenie študentov vo všetkých priestoroch školy, vrátane jej areálu," uvádza inšpektorát práce.

Čo hovorí zákon o ochrane nefajčiarov?

Zakazuje sa fajčiť

 • na verejných letiskách
 • v dráhových vozidlách verejnej osobnej dopravy
 • vo vozidlách osobnej dopravy
 • v priestoroch staníc a  zastávok, v čakárňach, v prístreškoch a na zastávkach, na krytých nástupištiach a v uzavretých verejných priestoroch súvisiacich s touto dopravou určených pre cestujúcich, na otvorených nástupištiach do  vzdialenosti štyri metre od vymedzenej plochy nástupíšť, 
 • v zdravotníckych zariadeniach okrem fajčiarní, ktoré sú vyhradené na  psychiatrických oddeleniach
 • v základných školách, v stredných školách a v školských zariadeniach, v predškolských zariadeniach a v priestoroch detských ihrísk, 
 • vo vysokých školách a v študentských domovoch
 • v zariadeniach sociálnych služieb okrem fajčiarní
 • v divadlách, kinách, na výstaviskách, v múzeách, galériách a iných kultúrnych zariadeniach, v športových zariadeniach a v predajniach
 • v úradných budovách okrem fajčiarní
 • v obchodných domoch okrem priestorov v obchodných domoch, ktoré sú stavebne oddelené tak, aby škodlivé látky z tabakových výrobkov alebo z  ich dymu a dechtu alebo z výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a  neobsahujú tabak, neprenikali do verejne prístupných priestorov obchodných domov a neznečisťovali verejne prístupné priestory obchodných domov
 • v zariadeniach spoločného stravovania okrem tých zariadení, ktoré majú pre nefajčiarov vyhradených najmenej 50 % z plochy, ktorá je stavebne oddelená od časti pre fajčiarov tak, aby do priestoru vyhradeného pre nefajčiarov neprenikali škodlivé látky z tabakových výrobkov alebo z ich dymu a dechtu alebo z výrobkov, ktoré sú určené na  fajčenie a neobsahujú tabak, pričom priestor pre nefajčiarov musí byť umiestnený pri vstupe do zariadenia
 •  v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo
 • v priestoroch, v ktorých sú mladiství vo väzbe alebo v ktorých vykonávajú trest odňatia slobody.

 
Autor: mt 
 
Aplikácie 7 plus

 
 
 
Môže si učiteľ v škole zapáliť cigaretu? Neuveríte, ako ľahko sa dá obísť zákaz fajčenia
mt