Takto naprávajú krivdu na dôchodcoch: Jednému 150 eur, inému len euro!

17. februára 2017, 12:53
Tip redakcii

Štát sa chystá vyriešiť nespravodlivosť z minulosti! Desaťtisíce dôchodcov na Slovensku sa môžu tešiť na oveľa viac peňazí. Podaktorým šťastlivcom pridajú aj 150 eur, „smoliari“ sa však budú musieť uspokojiť len s pár centami!

Ministerstvo práce pod vedením Jána Richtera ide naprávať krivdu z minulosti.

Ministerstvo práce pod vedením Jána Richtera ide naprávať krivdu z minulosti.

Autor: Matej Kalina

Prepočítavanie penzií týka približne 101 000 tzv. starodôchodcov, ktorým priznali dôchodok do 31. decembra 2003, na čo mnohí doplatili. Výpočet penzií podľa vtedajších pravidiel bol totiž výhodný iba pre tých, ktorí zarábali menšiu sumu ako 166 eur v prepočte. Od januára budúceho roka sa majú ich dôchodky zvýšiť. Ráta s tým návrh novely zákona o sociálnom poistení z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Právna norma je oddnes v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Kto sú starodôchodcovia

Sú to poberatelia starobných dôchodkov, na ktoré vznikol nárok do 31. decembra 2003. Je ich približne 451 000. Predložená novela pritom rieši tých poberateľov, ktorých dôchodok by bol vyšší, ak by sa jeho suma určila podľa zákona, ktorý začal platiť od 1. januára 2004. Ide o zhruba 101 000 z celkového počtu starodôchodcov, ktorí mali zárobky nad úrovňou priemernej mzdy.

Minister práce Ján Richter (Smer-SD) pripomenul, že legislatíva do 1. januára 2004 viac zohľadňovala solidaritu, po tomto dátume zákon kladie väčší dôraz na zásluhovosť. „Keď hľadáme možné rozdiely, všetko bude postavené na tom, kto by bol ukrátený po 1. januári 2004 v porovnaní s výpočtom dôchodku pred týmto dátumom. Na tom je postavená celá tá základná filozofia. Pomenúvame všetkých, ktorým malo byť 'ublížené' s nástupom nového zákona,“ uviedol.

150 eur, ale aj pár centov!

Zákon delí starodôchodcov na dve skupiny. Tým, ktorým vznikol nárok na penziu pred 1. októbrom 1988, sa dôchodok nebude znova prepočítavať, ale zvýši sa o pevnú sumu 25,50 eura. Ministerstvo odhaduje ich počet na takmer 13 000.

Starodôchodcov, ktorých dôchodok sa určoval podľa predpisov účinných od 1. októbra 1988 do 31. decembra 2003, bude štát posudzovať individuálne. Zvýšenie môže byť podľa rezortu práce o 1 euro, ale u niekoho aj o 150 eur. Celkovo by si malo prilepšiť okolo 88 000 dôchodcov.

Právna norma by mala nadobudnúť účinnosť 1. januára 2018. Reálne by mali chodiť seniorom rozhodnutia o zvýšení dôchodku až do konca októbra 2018, zvýšenie od začiatku budúceho roka by im však už malo byť priznané. Náklady na toto opatrenie dosiahnu asi 50 miliónov eur.

 
Autor: os, tasr 
 
Aplikácie 7 plus