Novinka pre obyvateľov rodinných domov so záhradou: Ak sa neprihlásite, čakajte doma kontrolu!

11. januára 2017, 12:00
Tip redakcii

Ak vlastníte rodinný dom s veľkou záhradou, buďte v strehu. Tento rok vám pribudla totiž nová povinnosť. Do konca mesiaca musíte podať prihlášku do systému zberu zeleného odpadu zo záhrad. Táto povinnosť sa však netýka všetkých Slovákov.

Obyvateľom rodinných domov už čoskoro zaklopú na dvere kontrolóri.

Obyvateľom rodinných domov už čoskoro zaklopú na dvere kontrolóri.

Autor: profimedia

Od 1. januára 2017 platia novinky v nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom zo záhrad pri rodinných domoch. Ľudia, ktorí vlastnia dom so záhradou v Bratislave, sú povinní zapojiť sa do systému zberu tohto odpadu. Zber bude zadarmo, domácnosti za odvoz odpadu nebudú platiť nič navyše.

Majitelia domov musia vyplniť žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad a odovzdať ju na Magistráte hlavného mesta Bratislavy do 31. januára 2017. Tlačivo je k dispozícii na stiahnutie na internetovej stránke mesta. 

„Toto nariadenie sa týka viac ako 20 000 domácností, ktoré ročne vyprodukujú vyše 5 000 ton biologicky rozložiteľného odpadu. Veľká časť doteraz končila v nádobách na zmesový komunálny odpad, čo nie je správny spôsob nakladania s týmto druhom odpadu,“ zdôrazňuje magistrát.

Už kompostujete? 

Povinnosť prihlásiť sa platí aj pre tých Bratislavčanov, ktorí už kompostujú odpad zo svojej záhrady alebo im ho vyváža firma, ktorá na to má oprávnenie. K žiadosti musia priložiť čestné prehlásenie o vlastníctve kompostovacieho zásobníka alebo kópiu zmluvy o odvoze zeleného odpadu.

Magistrát potom na základe žiadosti poskytne domácnostiam kompostovací zásobník alebo hnedú zbernú nádobu a zabezpečí ich pravidelný odvoz minimálne jedenkrát za 14 dní v sezóne od marca do novembra.

Ak nepodáte žiadosť, počítajte s kontrolami vo svojich domácnostiach, ktoré preveria, kam dávate odpad zo záhrady. „Kontroly budú chodiť v čase od marca do novembra,“ potvrdila hovorkyňa magistrátu Ivana Skokanová.

Čo patrí do biologicky rozložiteľného odpadu?

  • do hnedej zbernej nádoby a kompostovacieho zásobníka bude povolené vhadzovať kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu, konáre, lístie, zvyšky po zbere ovocia a zeleniny, zhnité ovocie, burinu
  • odpady z domácnosti živočíšneho pôvodu, najmä mliečne a mäsové výrobky,  nie sú povolené

 
Autor: mt 
 
Aplikácie 7 plus