Pracujúcich Slovákov čakajú vyššie platy: Minimálna mzda sa vyšplhá až k tisícke!

11. augusta 2017, 06:00
Tip redakcii

V pondelok sa bude rozhodovať o výške minimálnej mzdy na budúci rok. Vláda navrhla dvihnúť ju z dnešných 435 na 480 eur. Táto suma však platí len pre pomocné práce. Vieme, komu patrí dvakrát viac!

Ministerstvo práce chce zvýšiť dnešnú minimálnu mzdu o 45 eur.

Ministerstvo práce chce zvýšiť dnešnú minimálnu mzdu o 45 eur.

Autor: TASR

Hoci minimálna mzda je len jedna, na Slovensku máme 6 platových stupňov. V šiestom, teda najvyššom stupni je najnižší možný plat až dvojnásobkom minimálnej mzdy. Ak prejde návrh na 480 eur, jej dvojnásobok bude až 960 eur!  

Platové stupne sú násobkami minimálnej mzdy a závisia od náročnosti profesie. Je to najnižšia možná suma, ktorú zamestnávateľ musí uviesť v pracovnej zmluve. Menej ako uvádza príslušný platový stupeň vám dať nesmie.

Šetria na vás?

Napríklad väčšina predavačiek v obchodoch je zaradená v 1. stupni. Pritom predavačky, ktoré zároveň pracuje s pokladňou a majú hmotnú zodpovednosť, musí mať minimálne 2. platový stupeň. Takto to vysvetľuje Národný inšpektorát práce.

Preverte si to!

Máte správny platový stupeň alebo na vás zamestnávateľ šetrí? Pozrite si, čo hovorí Zákonník práce. Vyrátali sme, aký by mal byť najnižší plat (v hrubom, teda pred zdanením a zrazením odvodov) pre jednotlivé platové stupne, a to za predpokladu, že vláda schváli navrhovanú minimálnu mzdu 480 eur.

Náš tip

Porovnajte si v januári svoj plat v hrubom s číslami v nasledujúcom prehľade. Ak dostávate menej ako by ste podľa platových stupňov mali, obráťte sa na najbližšie pracovisko Národného inšpektorátu práce.

Na toto budete mať nárok v roku 2018

platový stupeň 1

 • 1-násobok minimálnej mzdy = 480 €
 • pomocné, prípravné alebo manipulačné práce podľa presných postupov a pokynov
 • napríklad upratovačka, chyžná, operátor výroby

platový stupeň 2

 • 1,2-násobok minimálnej mzdy = 576 €
 • ucelené obslužné rutinné práce alebo odborné rutinné kontrolovateľné práce podľa daných postupov alebo prevádzkových režimov
 • práce spojené s hmotnou zodpovednosťou
 • jednoduché remeselné práce
 • výkon sanitárnych pracovných činností v zdravotníctve
 • výkon opakovaných, kontrolovateľných prác administratívnych, hospodárskosprávnych, prevádzkovo-technických alebo ekonomických podľa pokynov alebo ustanovených postupov
 • napríklad predavačka, administratívna pracovníčka

platový stupeň 3

 • 1,4-násobok minimálnej mzdy = 672 €
 • rôznorodé odborné alebo ucelené odborné práce alebo samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend
 • samostatný výkon individuálnych tvorivých remeselných prác
 • riadenie alebo operatívne zabezpečovanie chodu zariadení alebo prevádzkových procesov spojené so zvýšenou duševnou námahou s prípadnou zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť iných osôb alebo za ťažko odstrániteľné škody
 • napríklad zdravotná sestra
 • NOVINKA pri ošetrovaní chorého člena rodiny: Platené voľno môže byť 10 dní, ale aj 3 mesiace!

platový stupeň 4

 • 1,6-násobok minimálnej mzdy = 768 €
 • samostatné zabezpečovanie odborných agend alebo výkon čiastkových koncepčných,
 • systémových a metodických prác spojený so zvýšenou duševnou námahou
 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti
 • odborné činnosti v zdravotníctve so zodpovednosťou za zdravie ľudí
 • riadenie, organizácia alebo koordinácia zložitých procesov alebo rozsiahleho súboru veľmi zložitých zariadení s prípadnou zodpovednosťou za životy a zdravie iných osôb
 • napríklad hlavný účtovník, oblastný manažér

platový stupeň 5

 • 1,8-násobok minimálnej mzdy = 864 €
 • špecializované systémové, koncepčné, tvorivé alebo metodické práce s vysokou duševnou námahou
 • komplexné zabezpečovanie najzložitejších úsekov a agend s určovaním nových postupov v rámci systému
 • výkon odborných a špecializovaných činností v príslušnom odbore zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie ľudí
 • riadenie, organizácia a koordinácia veľmi zložitých procesov a systémov vrátane voľby a optimalizácie postupov a spôsobov riešenia
 • napríklad manažér výroby, lekár
 • Rana pod pás pre štvrť milióna Slovákov: Na výplatnej páske ste mohli mať päťkrát viac ako dnes!

platový stupeň 6

 • 2-násobok minimálnej mzdy = 960 €
 • tvorivé riešenie úloh neobvyklým spôsobom s nešpecifikovanými výstupmi s vysokou mierou
 • zodpovednosti za škody s najširšími spoločenskými dôsledkami
 • výkon špecializovaných a certifikovaných činností v zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie a životy ľudí
 • riadenie, organizácia a koordinácia najzložitejších systémov so zodpovednosťou za neodstrániteľné hmotné a morálne škody so značnými nárokmi na schopnosť riešiť zložité a konfliktné situácie spojené spravidla so všeobecným ohrozením najširšej skupiny osôb
 • napríklad generálny riaditeľ, výkonný riaditeľ

 
Autor: mt 
 
Aplikácie 7 plus